Historical Perspective of Music Distribution and Copyright Law:How Internet Radio is the Next

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: 0.61 M | File type: PDF
of x

Historical Perspective of Music Distribution and Copyright Law:How Internet Radio is the Next. Overview of Copyrights in Sound Recordings a. Performing Rights Organizations; the PRO’s b. Record Companies Introduction to Internet Radio and Digital Copyright Law a. Internet Radio and the Technology that Drives it b. Digital Copyright Law i. The Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 and the Digital Millennium Copyright Act of 1998 ii. Subsequent Changes and Current Royalty Rates The Current Business Outlook for Webcasters Conclusion a. Shape Royalty Rates to Better Fulfill the Goals of the DPRSRA b. .... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/historical-perspective-of-music-distribution-and-copyright-law-how-internet-radi-ane2tq.html

Nội dung


683540

Tài liệu liên quan


Xem thêm