of x

Historical Perspective of Music Distribution and Copyright Law:How Internet Radio is the Next

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: 0.61 M | File type: PDF
0 lần xem

Historical Perspective of Music Distribution and Copyright Law:How Internet Radio is the Next. Overview of Copyrights in Sound Recordings a. Performing Rights Organizations; the PRO’s b. Record Companies Introduction to Internet Radio and Digital Copyright Law a. Internet Radio and the Technology that Drives it b. Digital Copyright Law i. The Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 and the Digital Millennium Copyright Act of 1998 ii. Subsequent Changes and Current Royalty Rates The Current Business Outlook for Webcasters Conclusion a. Shape Royalty Rates to Better Fulfill the Goals of the DPRSRA b. .... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/historical-perspective-of-music-distribution-and-copyright-law-how-internet-radi-ane2tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Historical Perspective of Music Distribution and Copyright Law:How Internet Radio is the Next.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh giúp đỡ cho nghiên cứu khoa học.Xin mời đọc giả đang cần cùng xem ,Thư viện Historical Perspective of Music Distribution and Copyright Law:How Internet Radio is the Next trong danh mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được chia sẽ bởi thành viên quantrikinhdoanh tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 52 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có business, Management, Economics, Business ethics, Business mediator ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Overview of Copyrights in Sound Recordings a, nói thêm là Performing Rights Organizations; the PRO’s b,còn cho biết thêm Record Companies Introduction to Internet Radio and Digital Copyright Law a, ngoài ra Internet Radio and the Technology that Drives it b, bên cạnh đó Digital Copyright Law i, ngoài ra The Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 and the Digital Millennium Copyright Act of 1998 ii, kế tiếp là Subsequent Changes and Current Royalty Rates The Current Business Outlook for Webcasters Conclusion a, bên cạnh đó Shape Royalty Rates to Better Fulfill the Goals of the DPRSRA b, thêm nữa , bên cạnh đó
683540

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm