Xem mẫu

  1. Hình học lớp 9 - §1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU Qua bài này, học sinh cần: – Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng. 1 11 – Biết thiết lập hệ thức: bc = ah; và  2 2 2 h bc – Biết vận dụng các hệ thưc trên để giải bài tập. II. CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng, Êke. * Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
  2. 2. Bài cũ: Hãy phát biểu định lí liên hệ giữa canh góc vuông với hình chiếu của nó lên cạnh huyền? 3. Bài mới: tiếp theo Hoạt động Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu liên hệ Định lí 3 giữa đường cao cạnh huyền (SGK) với hai cạnh góc vuông. HS đọc định lí trong SGK Cụ thể, trong tam giác ABC GV: vẽ hình lên bảng và nhắc vuông tại A ta có: lại kí hiệu đã học ở tiết trước bc = ah (3) HS dựa vào hình vẽ để tóm tắt A A định lí bằng kí hiệu. b c h Để chứng minh hệ thức bc = B C c c’ H b' b ah ta cần có các tích giữa gggg h cạnh nào bằng nhau?
  3. Hãy nêu công thức tính diện tích tam giác? a Tam giác vuông có công thức nào khác hay không? Hãy so sánh hai công thức trên và rút ra điều cần chứng minh. ?2 Hướng dẫn Hãy chứng minh hệ thức (3) bằng tam giác đồng dạng Hoạt động 2: Chứng minh HAB∽ ACB  định lí 3 bằng cách khác. AH AB   AC CB Hai tam giác nào đồng dạng HA.CB = AB. AC  với nhau để có tỉ lệ thức AH AB h.a = b.c ?   AC CB GV: Hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng với nhau? Học sinh lên bảng trình bày Định lí 4. cách giải? (SGK)
  4. GV: Hãy liên hê định lí 3 với định lí py-ta-go để suy ra hệ Cụ thể, trong tam giác ABC thức của định lí 4. vuông tại A ta có: Hoạt động 3: Tìm hiểu mối 1 11 (4)  2 2 2 h bc liên hệ giữa độ dài đường cao ứng với cạnh huyền và hai Chứng minh cạnh góc vuông. (SGK) Hs đọc định lí 4 . GV: Hãy tóm tắt định lí bằng Bài tập 3 (hình 6) kí hiệu? GV: Hướng dẫn học sinh cách k chứng minh định lí trên. 5 x 7 GV: Cho HS đọc ví dụ như kcnkc y k trong SGK. GV: Nhấn mạnh lại định lí Hoạt động 4: Luyện tập
  5. Hãy vận dụng định lí để làm Hướng dẫn: bài tập 3 Theo định lí Py-ta-go ta suy ra Hãy tìm x, y trong hình vẽ trên độ dài cạnh BC = y = 52  7 2 GV: Cho HS đọc đề bài và nêu y= 74 yêu cầu của bài toán. Theo định lí 3 ta có: GV: Hình vẽ trên cho biết điều x.y = 5.7 = 35 gì? 35  x= 74 GV: Vận dụng định lí nào để tính các giá trị x, y trong hình vẽ? GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện. GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm. GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh.
  6. 4. Củng cố. – GV nhấn mạnh lại các định lí đã học – Hướng dẫn học sinh làm bài tập 4 SGK. 5. Dặn dò. – Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 4 SGK – Chuẩn bị bài tập phần luyện tập IV. RÚT KINH NGHIỆM .......................................... ..................................
  7. .......................................... .................................. .......................................... .................................. .......................................... ..................................