High Performance Computing in Remote Sensing - Chapter 1

Khoa Học Tự Nhiên,Môi trường
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      14      0
Mã tài liệu dkk0tq Danh mục Khoa Học Tự Nhiên,Môi trường Tác giả Nguyen Nhi Loại file PDF Số trang 32 Dung lượng 2.28 M Lần tải 0 Lần xem 14
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Những tiến bộ trong công nghệ cảm biến là cách mạng theo cách dữ liệu viễn thám được Thu thập, quản lý, và phân tích. Việc kết hợp thế hệ mới nhất của bộ cảm biến để trong không khí và các nền tảng vệ tinh IS Hiện nay sản xuất một dòng suối gần liên tục của chiều cao dữ liệu, và vụ nổ này trong Thông tin Số tiền thu Nhanh chóng tạo ra những thách thức ĐÃ chế biến mới. Trong Đặc biệt, nhiều hiện tại và tương lai ứng dụng viễn thám trong khoa học trái đất, không gian khoa học...

High Performance Computing in Remote Sensing © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742 © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC Chapman & Hall/CRC is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business No claim to original U.S. Government works Printed in the United States of America on acid-free paper 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 International Standard Book Number-13: 978-1-58488-662-4 (Hardcover) This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and the publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or for the conse-quences of their use. No part of this book may be reprinted, reproduced, transmitted, or utilized in any form by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying, microfilming, and recording, or in any information storage or retrieval system, without written permission from the publishers. For permission to photocopy or use material electronically from this work, please access www. copyright.com (http://www.copyright.com/) or contact the Copyright Clearance Center, Inc. (CCC) 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400. CCC is a not-for-profit organization that provides licenses and registration for a variety of users. For organizations that have been granted a photocopy license by the CCC, a separate system of payment has been arranged. Trademark Notice: Product or corporate names may be trademarks or registered trademarks, and are used only for identification and explanation without intent to infringe. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data High performance computing in remote sensing / Antonio J. Plaza and Chein-I Chang, editors. p. cm. -- (Chapman & Hall/CRC computer & information science series) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-58488-662-4 (alk. paper) 1. High performance computing. 2. Remote sensing. I. Plaza, Antonio J. II. Chang, Chein-I. III. Title. IV. Series. QA76.88.H5277 2007 621.36’78028543--dc22 2007020736 Visit the Taylor & Francis Web site at http://www.taylorandfrancis.com and the CRC Press Web site at http://www.crcpress.com © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC Contents 1 Introduction ............................................................ 1 Antonio Plaza and Chein-I Chang 2 High-Performance Computer Architectures for Remote Sensing Data Analysis: Overview and Case Study ..................................... 9 Antonio Plaza and Chein-I Chang 3 Computer Architectures for Multimedia and Video Analysis................43 Edmundo Saez, Jose Gonzalez-Mora, Nicolas Guil, Jose I. Benavides, and Emilio L. Zapata 4 Parallel Implementation of the ORASIS Algorithm for Remote Sensing Data Analysis ..................................................... 69 David Gillis and Jeffrey H. Bowles 5 Parallel Implementation of the Recursive Approximation of an Unsupervised Hierarchical Segmentation Algorithm .......................... 97 James C. Tilton 6 Computing for Analysis and Modeling of Hyperspectral Imagery..........109 Gregory P. Asner, Robert S. Haxo, and David E. Knapp 7 Parallel Implementation of Morphological Neural Networks for Hyperspectral Image Analysis.............................................131 Javier Plaza, Rosa Perez, Antonio Plaza, Pablo Martinez, and David Valencia 8 Parallel Wildland Fire Monitoring and Tracking Using Remotely Sensed Data ............................................................. 151 David Valencia, Pablo Martinez, Antonio Plaza, and Javier Plaza 9 An Introduction to Grids for Remote Sensing Applications................183 Craig A. Lee v © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC ... - tailieumienphi.vn

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

High Performance Computing in Remote Sensing - Chapter 1

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
dkk0tq
Danh mục
Khoa Học Tự Nhiên,Môi trường
Thể loại
độc học môi trường, chất gây ô nhiễm, quản lý tài nguyên, xử lý chất thải, sinh thái học, viễn thám
Loại file
PDF
Số trang
32
Dung lượng
2.28 M
Lần xem
14
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

High-Performance-Computing-in-Remote-Sensing-Chapter-1.PDF[2.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT