Xem mẫu

  1. HEN PHẾ QUẢN (Kỳ 6) 2. Thể Nhiệt háo: - Triệu chứng: Người bứt rứt, sợ nóng, mặt môi đỏ, đờm còn dính và vàng, miệng khát, thích uống nước lạnh, đại tiện táo, lưỡi đỏ, rêu dày, mạch hoạt sác. - Phép trị: Thanh nhiệt, tuyên phế, hóa đàm, bình suyễn. - Bài thuốc: Định suyễn thang gồm Ma hoàng 6g, Tang bạch bì 20g, Hạnh nhân 12g, Trúc lịch 20g, Cam thảo 4g, Bán bạ chế 8g, Hoàng cầm 12g. Phân tích bài thuốc: Vị thuốc Tác dụng Y học cổ truyền Vai trò
  2. Ma hoàng Phát hãn, giải biểu, bình suyễn Quân Hạnh nhân Hóa đàm, giáng nghịch, chỉ khái Thần Bán hạ chế Giáng khí nghịch, tiêu đàm Thần Tang bạch bì Thanh Phế nhiệt, chỉ khái, hạ suyễn Tá Trúc lịch Thanh nhiệt Tá Cam thảo Ôn trung hòa vị Sứ Hoàng cầm Thanh Phế nhiệt Tá * Châm cứu: Châm tả các huyệt Trung phủ, Thiên đột, Chiên trung, Định suyễn, Phế du, Xích trạch, Thái uyên, Phong long, Hợp cốc. 3. Thể Thực suyễn: - Triệu chứng: Cơn xảy ra nhanh, mạch thực, lúc suyễn ngực chướng khó thở, không nằm được, nằm thì càng không thở được. - Phép trị: Lợi phế, khai khiếu, giáng khí, định suyễn.
  3. - Bài thuốc: Định suyễn thang gồm Ma hoàng 6g, Tang bạch bì 20g, Hạnh nhân 12g, Trúc lịch 20g, Cam thảo 4g, Bán bạ chế 8g, Hoàng cầm 12g. - Bài thuốc Tam ao thang: Nếu vì ngoại cảm phong hàn xuất hiện các chứng đau đầu, không có mồ hôi mà ho ra đàm trắng thì dùng bài Tam ao thang gồm Ma hoàng 20g, Hạnh nhân 20g, Cam thảo 10g. Phân tích bài thuốc: Vị thuốc Tác dụng Y học cổ truyền Vai trò Ma hoàng Giải biểu, phát hãn, bình Phế suyễn Quân Hạnh nhân Lợi Phế, hạ khí Thần Cam thảo Ôn trung hòa vị Sứ * Bài Tiểu thanh long thang: Nếu vì Phong hàn bên ngoài xâm lấn vào, đàm ẩm ẩn phục bên trong gây chứng ho đàm suyễn thở, dùng bài Tiểu thanh long thang. Phân tích bài thuốc:
  4. Vị thuốc Tác dụng Y học cổ truyền Vai trò Ma hoàng Giải biểu, phát hãn, bình Phế suyễn Quân Quân - Quế chi Ôn kinh, thông mạch Thần Gừng khô Ôn trung tán hàn Tá Tế tân Tán phong hàn, khai khiếu Tá Bán hạ chế Giáng khí nghịch, tiêu đờm Tá Ngũ vị tử Liễm Phế, chỉ khái, sáp tinh, sinh tân dịch Tá Hạnh nhân Hóa đàm, giáng nghịch, chỉ khái Tá Cam thảo Ôn trung hòa vị Sứ Thược dược Hoạt huyết, điều hòa doanh vệ Thần
  5. * Bài Ma hạnh thạch cam thang: Nếu vì đờm hỏa ủng tắc Phế khiếu mà sinh chứng Suyễn thì dùng bài Ma hạnh thạch cam thang gồm Ma hoàng 10g, Hạnh nhân 20g, Thạch cao 40g, Chích thảo 12g. * Bài Đình lịch đại táo tả phế thang: Nếu đờm dãi đầy tắc thì dùng bài Đình lịch đại táo tả phế thang gồm Đình lịch tử (sao vàng) 30g, Đại táo 12 trái. Đình lịch để tiêu đàm, hạ khí, bình suyễn. Đại táo để dưỡng vị, ích khí.