Xem mẫu

  1. HỆ THỐNG XẢ KHÍ
  2. Nội dung chính CHỨC NĂNG HỆ THỐNG XẢ KHÍ CẤU TRÚC HỆ THỐNG XẢ KHÍ BÔ TRUNG HÒA KHÍ THẢI (TWC)
  3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG XẢ KHÍ ª Cải thiện hiệu quả động cơ bằng cách nâng cao tính năng thải của khí xả ra khỏi động cơ. ª Làm sạch khí xả bằ cách loại bỏ các Là h ả bằng á h l i á chất cóhại. ª Giảm âm thanh của tiếng nổ do khí xả ế ổ phát ra.
  4. Hệ thống gồm: - Ống góp xả. - Đường ố xả. ống - Ống giảm thanh. - Bộ trung hoà khí thải (TWC).
  5. Giảm âm thanh bằng cách giảm áp suất và nhiệt độ của khí xả ủ ả
  6. BỘ TRUNG HÒA KHÍ THẢI
  7. 1. Vỏ ngoài g 2. Lưới dây kim loại 3. Khối chất xúc tác Loại bỏ những chất độc hại ra khỏi khí xả ( CO, HC,NOX) )
  8. HAI LOẠI BỘ TRUNG HÒA KHÍ THẢI OC (Bộ trung hòa oxy hóa) làm sạch CO và HC trong khí xả bằng chất Platinium và Palladium. g g TWC (Bộ trung hòa khí xả 3 thành phần) làm sạch CO, HC và NOx trong khí xả bằng chất Platinium , g g và Rhodium.