Xem mẫu

 1. HỆ THỐNG VLSI 45 TIẾT
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình chính • Weste Neil H.E, David Harris, CMOS VLSI Design - A Circuits and Systems Perspective , Prentice Hall 2002. • Đinh Sỹ Hiền, Thiết kế hệ thống VLSI, NXB ĐHQG TPHCM. Tài liệu tham khảo • Tống Văn On, Hệ thống VLSI . • Neil H.E. Weste, Kamran Eshraghian, Principle of CMOS and , g , p f VLSI Design A Systems Perspective 2nd Edition, Addison Wesley 1994. • Andrew Brown, VLSI Circuits and System in Silicon, McGraw- Hill, 1991. Hill 1991 • John P. Uyemura, Introduction to VLSI Circuits and Systems, John Wiley & Sons 2002
 3. NỘI DUNG • Giới thiệu về hệ thống VLSI • Ngôn ngữ thiết kế phần cứng VHDL • Thiết kế các phần tử cơ bản á hầ bả • Thiết kế hệ nâng cao • Kiểm thử thiết kế • Công nghệ CMOS
 4. GIỚI THIỆU • VLSI? – Very-large-scale integration – Các thiết kế có độ tích hợp lên đến hàng trăm triệu transistor và sẽ có các thiết kế độ tích hợp lên đến hàng tỷ transistor. – Qua ba thập kỷ, công nghệ sản xuất chip bán dẫn đã phát triển từ công nghệ 4μm đến p g g ệ μ 45nm.
 5. Lợi điểm của IC và việc tăng mật độ tích hợp? í hh ? – Độ tin cậy của IC cao hơn các linh kiện rời – Dễ chế tạo với số lượng lớn – Giảm kích thước (…) – Tăng tốc độ (g g ộ (giảm các p phần tử ký sinh, kích ý , thước lan truyền) – Giảm công suất tiêu thụ( …) – Tăng khả năng xử lý(…) – Chi phí giảm(…)
 6. Ảnh hưởng của chip VLSI? Mọi lĩnh vực: ọ ự Công nghiệp Quân sự ự Hàng không, vũ trụ Y tế Ngân hàng Giáo dục Giải trí
 7. Công nghệ Thiết kế VLSI hiện nay • Thiết kế dựa trên thiết bị logic có thể lập trình (programmable l i d i ( bl logic devices) :) – PLA (programmable logic arrays), – Complex Programmable Logic Devices (CPLD) – Field Programmable Gate Array (FPGA) • Thiết kế trên mảng cổng logic ( g g g (Gate Arrays, Sea y of Gates) • Thiết kế dựa trên các phần tử cơ bản (Standard- Cells Based) C ll B d) • Thiết kế hoàn chỉnh
 8. So sánh ROM và PLA
 9. So sánh ROM và PLA • Perform the same function as a ROM – n inputs and m outputs – m functions of n variables – AND array – realizes product terms of the input variables – OR array – ORs together the product terms
 10. PLA
 11. Using PLA: An Example F1 = a' bd + abd + ab' c' + b' c F2 = a' bd + b' c + b bc F3 = abd + ab' c' + bc
 12. FPGA
 13. CLB – Confugurable Logic Block
 14. Các ngõ vào, ra của CLB nằm trong một “biển” các kết nối nội ột “biể ” á ối ội Lect #14 Rissacher EE365
 15. Chi tiết: Các kết ối Cá kế nối được điều khiển bởi RAM bits
 16. Programmable Switch Matrix programmable switch element turning the corner, etc.
 17. Thiết kế trên mảng cổng logic (Sea f G (S of Gates) )
 18. Thiết kế dựa trên các phần tử cơ bản
 19. Thiết kế chip VLSI – Số • Hệ thống • Thiết kế ở cấp độ RTL (register transfer level) p ( g ) • Thiết kế ở cấp độ vật lý – Tương tự • Hệ thống • Khối chức năng cơ bản • Mạch, layout
nguon tai.lieu . vn