Xem mẫu

  1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUYỀN DẪN TMS HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUYỀN DẪN TẬP TRUNG iTMS - BIẾN SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG CỤ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ. GIỚI THIỆU ELCOM CORPORATION Được thành lập từ năm 1995, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông ELCOM là doanh nghiệp là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Việt Nam. ELCOM nghiên cứu các công nghệ, sản xuất các phần mềm và tích hợp với các dòng sản phẩm Mobile Added Service, Computer & Telephone Intergation, ITV Interactive. Bên cạnh đó Elcom phát triển mạnh các công nghệ và sản phẩm Điện tử, giám sát và Đo lường. Với phương châm “Xây dựng uy tín bằng chất Giao diện của Hệ thống Quản lý Truyền dẫn lượng và sự hài lòng”, cùng với sự đa dạng và chuyên nghiệp về sản phẩm, ELCOM đang dần chiếm lĩnh thị phần trong nước, các khách hàng lớn trong các ngành như Bưu chính Viễn thông, GIỚI THIỆU ITMS An ninh Quốc phòng, Điện tử Công nghiệp, đồng Ihời cũng thu hút được nhiều đối tác quốc iTMS hệ thống quản lý chuyên nghiệp, được tế trong lĩnh vực ICT. ứng dụng dựa trên công nghệ bản đồ số (GIS) mới nhất nhằm gia tăng hiệu quả và đơn giản hóa trong hoạt động quản lý, thiết kế, giám sát và khai thác vận hành mạng truyền dẫn trên một phạm vi địa lý không giới hạn. Được xây dựng trên môi trường .NET, hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh Oracle, công nghệ bản đồ tiên tiến nhất MapXtreme của MapInfo, kết hợp với một kiến trúc Module ứng dụng Client - Server và Web linh hoạt, đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật, tin cậy và dễ dàng truy cập từ bất cứ nơi đâu thông qua Internet.
  2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUYỀN DẪN TMS ITMS - QUẢN LÝ TRỰC QUAN , NHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC CÁC ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN DẪN BẰNG CÔNG NGHỆ BẢN ĐỒ GIS Các công cụ Logo bản đồ Công ty Các trạm truyền dẫn Hệ thống menu quản lý Các tuyến truyền dẫn Các thanh công cụ Bản đồ hành chính Bản đồ tổng quát Thông tin tóm tắt Giao diện hiển thị đối tượng truyền dẫn trên bản đồ QUẢN LÝ TRỰC QUAN BẰNG HÌNH ẢNH TRÊN GIAO DIỆN THÂN THIỆN BẢN ĐỒ 1. Các công cụ bản đồ 2. Các trạm truyền dẫn Ÿ lý trực quan bằng hình ảnh, vị trí, trạng Quản 3. Các tuyến truyền dẫn 4. Bản đồ hành chính thái, thuộc tính của đối tượng. 5. Thông tin tóm tắt Ÿ thị hình ảnh và màu sắc toàn bộ đối Hiển 6. Bản đồ tổng quát tượng truyền dẫn lên bản đồ để dễ dàng quan 7. Các thanh công cụ sát. 8. Hệ thống menu quản lý Ÿ chính xác vị trí các đối tượng truyền Đo đạc 9. Logo công ty dẫn bằng công nghệ GIS. Ÿ Tìm kiếm đối tượng nhanh chóng với những NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ITMS công cụ phóng to, thu nhỏ, di chuyển,... Ÿkiếm vị trí các đối tượng theo tọa độ và Tìm Ÿ lý trực quan và chi tiết toàn bộ các đối Quản theo khoảng cách. tượng trên nền bản đồ. Ÿ hiện và hiển thị cảnh báo các đối tượng Phát Ÿ Tìm kiếm, truy xuất thông tin đối tượng nhanh truyền dẫn với những mức độ cảnh báo khác chóng. nhau. Ÿ báo chính xác các đối tượng trên toàn Cảnh Ÿ sát chi tiết vị trí, hình ảnh đối tượng Quan mạng và quản lý lịch sử cảnh báo của từng đối truyền dẫn cũng như địa hình xung quanh. tượng. Ÿ Tự động cập nhật và quản lý thông tin các đối Ÿ Mở rộng quản lý cho nhiều đối tượng truyền tượng. dẫn và cơ sở dữ liệu khác nhau. Ÿ báo cáo thống kê và chụp hình ảnh đối Xuất Ÿ Khả năng nâng cấp hệ thống dễ dàng để đáp tượng truyền dẫn. ứng hàng trăm đến hàng ngàn người dùng Ÿ lý lịch sử các cảnh báo của đối tượng Quản đồng thời. giúp nhà quản lý đua ra quyết định nâng cấp Ÿ quản lý có thể truy cập vào hệ thống tại Người mạng truyền dẫn. bất kỳ nơi đâu thông qua kết nối internet.
  3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUYỀN DẪN TMS ITMS - THAO TÁC TRỰC QUAN VÀ DỄ DÀNG TRUY CẬP TẠI BẤT KỲ ĐÂU THÔNG QUA INTERNET CHỨC NĂNG QUẢN LÝ MẠNG TRUYỀN DẪN Ÿ quản lý mạng truyền dẫn sử dụng Windows Application để quản lý và Người vận hành. Ÿlý toàn bộ các đối tượng truyền dẫn trên nền bản đồ. Quản Ÿlý thông tin chi tiết của từng đối tượng trên toàn mạng truyền dẫn. Quản Ÿlý cảnh báo các đối tượng đang tồn tại trên mạng. Quản Ÿ đồ đấu nhảy, sơ đồ phân bố luồng cho các đối tượng truyền dẫn. Vẽ sơ Ÿ cáo thống kê, báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp trên toàn mạng Xuất báo BẢN ĐỒ HIỂN THỊ truyền dẫn. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN DẪN Ÿ lý danh sách và phân quyền cho người dùng hoặc nhóm người trên Quản hệ thống. CHỨC NĂNG XEM THÔNG TIN QUA WEB Ÿ quản lý có thể sử dụng Web Application để xem thông tin hoạt động của Người mạng truyền dẫn ở mọi nơi qua Internet. Ÿ trí, trạng thái và thuộc tính các đối tượng hiển thị trên bản đồ qua Web. Xem vị Ÿthông tin chi tiết các đối tượng: thông tin hành chính, thông tin hoạt động, Xem thông tin cấu hình. QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG Ÿ Xem cảnh báo hiện hữu trên toàn mạng truyền dẫn. Ÿ Xem báo cáo thống kê, báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp các đối tượng trên toàn mạng truyền dẫn. Ÿ xem thông tin chỉ thực hiện được yêu cầu trong phạm vi quyền được cấp Người phát. Ÿ đồ và báo cáo trên mọi khổ giấy. In ấn bản CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Ÿ Cấu hình hoạt động cho toàn bộ hệ thống. Ÿ dõi/ giám sát module đồng bộ dữ liệu. Theo XEM ĐỐI TƯỢNG TRÊN Ÿ Backup/Restore cơ sở dữ liệu của hệ thống. BẢN ĐỒ QUA IE Ÿ hệ thống: Login/Logout khi sử dụng. Bảo mật LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG ITMS Ÿ Hệ thống iTMS quản lý toàn bộ thông tin chi tiết của từng đối tượng bằng công nghệ bản đồ GIS, làm đơn giản công việc quản lý mạng truyền dẫn. Ÿ sử dụng có thể truy xuất thông tin dễ dàng và nhanh chóng tại bất kỳ nơi Người đâu thông qua internet. Ÿ được thiết kế mở và theo mô hình Module độc lập nên dễ dàng giao tiếp Hệ thống với nhiều nền tảng phần mềm khác nhau cũng như việc nâng cấp hệ thống đơn giản và nhanh chóng. XEM THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG QUA IE Ÿ cần đầu tư nhiều công cụ và nhân lực để quản lý, chỉ với hệ thống iTMS có Không thể quản lý tập trung toàn bộ các đối tượng trên toàn mạng và hiển thị từng đối tượng lên bản đồ. Hệ thống rất dễ sử dụng và hỗ trợ nhà quản lý tối đa. Ÿ được thiết kế tối ưu hóa nên có khả năng mở rộng quản lý cho nhiều đối iTMS tượng truyền dẫn và các cơ sở dữ liệu khác nhau. Ÿ tượng: BTS, BSC, MSC, PDH,SDH, Cáp quang ... Các đối Ÿ dữ liệu: SQL Server, Raima DB, Oracle, Sybase ... Cơ sở ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU HIỂN THỊ CÁC MỨC CẢNH BÁO SƠ ĐỒ KẾT NỐI XUẤT BÁO CÁO THỐNG KÊ
  4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUYỀN DẪN TMS ITMS - MỘT CÔNG CỤ ĐẦY SỨC MẠNH TRONG QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VÀ GIẢM CHI PHÍ TỐI ĐA. CẤU HÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM: ITMS - SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ Application server Ÿ lý bằng hình ảnh toàn bộ các đối Quản Hệ điều hành: Windows 2000 trở lên tượng truyền dẫn trên bản đồ. Platform: .NET Framework 1.1 Chuẩn giao tiếp : ODP.NET, ODBC.NET Ÿ hệ thống đơn giản và nâng cấp dễ Cài đặt Windows Application dàng. Hệ điều hành: Windows 2000 trở lên Platform: .NET Framework 1.1 Ÿ lý tập trung các đối tượng, giám sát Quản Chuẩn giao tiếp : ODP.NET cảnh báo và hỗ trợ nhà quản lý quyết định Backup/Restore tool: Oracle Client Tools mở rộng, nâng cấp mạng truyền dẫn trong Web Server Hệ điều hành: Windows 2000 Server trở tương lai. lên Web Server: IIS 5.0 trở lên Platform: .NET Framework 1.1 Ngày nay, việc ứng dụng tin học vào công tác Chuẩn giao tiếp: ODP.NET quản lý là hết sức cần thiết, góp phần mang lại Database Server nhiều lợi ích và hiệu quả cao trong hoạt động Hệ điều hành: Window Server, Linux sản xuất và kinh doanh. Redhat Database Software: Oracle 9.2 Hệ thống quản lý truyền dẫn iTMS được ứng MapServer Hệ điều hành: Windows dụng trên công nghệ GIS giúp quản lý mạng Ngôn ngữ lập trình : C# .NET truyền dẫn tập trung, chi tiết toàn bộ các đối Web Browser tượng trên nền bản đồ lớn. Nhà quản lý có cái Hệ điều hành: Windows nhìn trực quan các đối tượng truyền dẫn và Browser: Internet Explorer 6.0 trở giám sát hiệu quả. lên Với iTMS, nhà quản lý mạng truyền dẫn không CẤU HÌNH ỨNG DỤNG PHẦN CỨNG cần phải lưu trữ hàng đống tài liệu, hồ sơ đối Application server tượng truyền dẫn và thông tin thiết bị mà đôi khi CPU Pentium IV 2.8 Ghz trở lên không thể lưu trữ hết. HDD 40 GB 512 MB RAM 1 Nic 10/100/1000 Web Server CPU Pentium IV 2.8 Ghz trở lên HDD 40 GB Head Office 512 MB RAM 18 Nguyen Chi Thanh, Quan Ba Đinh, Ha Noi 1 Nic 10/100/1000 Tel: (84 - 4) 8 359 359 Database Server Fax: (84 - 4) 8 355 884 CPU Pentium IV 2.8 Ghz trở lên Email: hn.info@elcom.com.vn Website: www.elcom.com.vn HDD 40 GB 512 MB RAM Branch 1 Nic 10/100/1000 100A4 Thich Quang Duc, P.5, Q.Phu Nhuan Desktop Thanh pho Ho Chi Minh CPU Pentium IV 1.5 Ghz trở lên Tel: (84 - 8) 9 956 174 256 MB RAM Fax: (84 - 8) 9 956 173 1 Nic 10/100/1000 hoặc Modem - Access Network Email: hcm.info@elcom.com.vn
nguon tai.lieu . vn