Xem mẫu

 1. CÁC KIỂU PHUN Phun hàng loạt Phun theo nhóm Phun theo thứ tự công tác
 2. MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN KIM PHUN
 3. KIM PHUN KHỞI ĐỘNG LẠNH Là kim phun có điện trở thấp. Không mắc nối tiếp một điệ trở. hô ắ ối iế ộ điện ở Nó được bố trí ở buồng nạp và chỉ có một. Kim phun, phun khi khởi động & đc lạnh.
 4. CONTACT NHIỆT-THỜI GIAN Dùng để điều khiển thời gian phun của kim phun khởi động lạnh.
 5. Điều khiển kim phun khởi động lạnh từ ECU Trên ECU có chân STA và STJ.
 6. KHÁI QUÁT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN ª CÔNG TẮC ª RƠLE Ơ ª TRANSITOR
 7. ĐIỀU KHIỂN BƠM NHIÊN LIỆU - L
 8. ĐIỀU KHIỂN BƠM NHIÊN LIỆU - D
 9. ĐIỀU KHIỂN BƠM NHIÊN LIỆU 2 TỐC ĐỘ TỐC ĐỘ THẤP
 10. ĐIỀU KHIỂN BƠM NHIÊN LIỆU 2 TỐC ĐỘ TỐC ĐỘ CAO
 11. ĐIỀU KHIỂN BƠM NHIÊN LIỆU 3 TỐC ĐỘ