Xem mẫu

 1. Nội dung chính CHỨC NĂNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CÁC BỘ PHẬN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN KIM PHUN ƯƠNG U N UN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BƠM NHIÊN LIỆU
 2. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU Cung cấp nhiên liệu đến động cơ. Loại b i bẩ L i bỏ bụi bẩn, Điều chỉnh áp lực nhiên liệu.
 3. CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
 4. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT Thùng xăng Bơm xăng Lọc xăng Bộ dập dao động ộ ập ộ g Các kim phun Các Bộ điều áp Oáng phân phối Xy lanh Kim phun khởi động
 5. CÁC BỘ PHẬN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU Thùng nhiên liệu. Bơm nhiên liệu. liệu Lọc nhiên liệu. Bộ dập dao động động. Bộ điều áp. Kim phun.
 6. THÙNG NHIÊN LIỆU
 7. BƠM NHIÊN LIỆU Tạo ra suất nhiên liệu nhất định
 8. BƠM TURBINE ª Động cơ điện12DCV. ª Bơm dạng cánh. ª Van một chiều. hiề ª Van an toàn. ª Bơm được đặt trong ợ ặ g thùng nhiên liệu.
 9. BƠM CON LĂN Động cơ điện 12DCV. Bơm dạng con lăn. Van một chiều. ề Van an toàn. Bộ dập dao động. Bơm có thể bố trí bên trong hoặc bên ngoài thùng nhiên liệu
 10. LỌC NHIÊN LIỆU
 11. BỘ DẬP DAO ĐỘNG Dùng để ổn định áp suất nhiên liệu trong ống phân phối. Aùp suất thấp Aùp suất cao
 12. BỘ ĐIỀU ÁP Giữ cho áp suất phun là không đổi.
 13. HAI LOẠI ĐIỀU ÁP Ạ ª Bố trí trên ống phân phối. ª Bố trí bên trong thùng nhiên liệu
 14. Hệ thống nhiên liệu không có đường hồi Bộ điều áp nhiên liệu được lắp trong bình xăng một bộ lọc được lắp ở đầu xăng, ra của bộ điều áp.
 15. KIM PHUN Là một van điện gồm: Vòi phun p Oáng lót Miệng vòi phun Gioăng chữ O Cửa van Cuộn dây Píttông
 16. PHÂN LOẠI KIM PHUN Kim phun có điện trở cao R = 13 -14ς. Kim phun có điện trở thấp R ấ = 2 - 3 ς.
 17. Theo các tín hiệu từ ECU, cuộn dây sẽ hút píttông ECU và mở van điện để phun nhiên liệu.
 18. CÁC KIỂU MẮC NỐI TIẾP KIM PHUN
 19. PHƯƠNG PHÁP DẪN ĐỘNG KIM PHUN ª Điều khiển bằng điện áp. ª Điều khiển bằng dòng điện.
nguon tai.lieu . vn