Xem mẫu

 1. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ Ệ Ệ ( ESA ) ELECTRIC SPARK ADVANCE
 2. CẤU TRÚC CƠ BẢN ESA Ấ Ú Ả
 3. MẠCH ĐÁNH LỬA
 4. NHẬN BIẾT GÓC ĐỘ TRỤC KHUỸU
 5. TÍN HIỆU THỜI ĐIỂM ĐÁNH LỬA IGT ECU gửi tí hiệ IGT đế ửi tín hiệu đến Igniter để điều khiển thời điểm đánh lửa là tối ưu căn cứ vào tín hiệu từ các cảm biến.
 6. TÍN HIỆU IGF Tín hiệu IGF dùng để điều khiển phun nhiên liệu
 7. HỆ THỐNG TRỰC TIẾP DIS
 8. Cuộn đánh lửa (bobine) (b bi )
 9. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRỰC TIẾP TDI
 10. CÁC BỘ PHẬN CỦA TDI
 11. BOBINE VÀ IC LIỀN KHỐI