Xem mẫu

  1. PHẦN 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS BÀI 2
  2. I. KHÁI NIỆM HĐH VÀ HĐH WINDOWS 1. Hệ điều hành là gì?  Hệ điều hành: là tập hợp có tổ chức các chương trình thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo giao tiếp giữa người sử dụng với máy tính.  Microsoft Windows: Là HĐH cho máy tính cá nhân của hãng phần mềm Microsoft.
  3. I. KHÁI NIỆM HĐH VÀ HĐH WINDOWS 2. Thao tác với chuột  Nháy nút ểnải chuột (Rightmove): di ấn một lần  Di chuy ph chuột (Mouse click): Nh nút chuyển convàỏ chuột đến vị trí nào đó phải chuột tr thả tay trên màn hành. Kéo thả chuột (Drag and drop): Nhấn và giữ nút  Nháytchung (Click): Nhấn một lần chuột đến v trái chuộ đồ ột thời di chuyển con trỏ nút trí mới trênột và hìnhtay. thả chuột. trái chu màn thả và  Nháy đúp chuột (Double click): Nháy nhanh 2 lần liên tiếp nút trái chuột
  4. I. KHÁI NIỆM HĐH VÀ HĐH WINDOWS 3. Môi trường Windows Giao diện đồ họa trong Windows có nhiều thành phần khác nhau trong đó có các cửa sổ, các bảng chọn, các thanh công cụ và các biểu tượng.
  5. Thanh tiêu đề 3. Môi trường Windows a. Cửa sổ, bảng chọn Hãy chỉ ra các thành Thanh bảng phần chung của chọn một cửa sổ Các nút: thu nhỏ, Windows? điều chỉnh và đóng. Thanh cuộn
  6. 3. Môi trường Windows b. Bảng chọn Start và thanh công việc Bảng chọn Start: Chứa các nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows và xuất hiện khi nháy nút Start.
  7. 3. Môi trường Windows b. Bảng chọn Start và thanh công việc Thanh công việc: Mỗi lần chạy một CT hay mở một cửa sổ thì nút đại diện cho CT hay cửa sổ xuất hiện trên thanh công việc.
  8. 3. Môi trường Windows b. Chuyển đổi cửa sổ làm việc Tại một thời điểm chỉ có một cửa sổ gọi là “tích cực”, gọi là cửa sổ làm việc, nghĩa là các thao tác trên bàn phím sẽ tác động đến cửa sổ này. Để chuyển đổi cửa sổ làm việc ta thực hiện một trong các cách sau: Nháy chuột vào biểu tượng tương ứng trên thanh công việc; Nháy vào vị trí bất kỳ của cửa sổ muốn kích hoạt Nhấn giữ phím ALT và nhấn phím Tab
  9. II. THỰC HÀNH 1.Bật máy 2.Ôn lại các thao tác với chuột 3.Tìm hiểu ý nghĩa các biểu tượng chính trên màn hình Windows 4.Gọi tên các thành phần chính trên một cửa sổ 5.Mở một cửa sổ bất kỳ và thực hiện phóng to, thu nhỏ, di chuyển cửa sổ.