Xem mẫu

 1. Gỡ rối các vấn đề kết nối không dây Từng bước của bài này sẽ mô tả cách giải quyết các vấn đề kết nối đối với mạng không dây băng thông rộng Microsoft (Microsoft Broadband).
 2. Chú ý: Bởi vì có nhiều phiên bản Microsoft Windows khác nhau nên những bước dưới đây có thể khác nhau tùy thuộc vào máy tính của bạn. Hãy theo các bước mô tả phù hợp với từng hệ điều hành để hoàn thiện các bước. Kiểm tra lại xem adaptor không dây của bạn xem đã được cài đặt chưa 1. Mở Device Manager. Để thực hiện việc này trong Windows Vista, kích chuột vào Start, nhập device vào phần Start Search, và sau đó kích vào Device Manager trong danh sách Programs Nếu cần nhập thông tin cho phần password của quyền quản trị hay phần xác nhận, hãy nhập mật khẩu vào hoặc kích Continue. Để mở Device Manager trong Windows XP hãy kích vào Start > Run nhập devmgmt.msc vào và kích OK (hoặc nhấn Enter) 2. Mở rộng phần Network Adapters và xác nhận lại xem adaptor không dây của bạn có được hiển thị hay không. Nếu không hiển thị thì một trong các vấn đề sau có thể là nguyên nhân: - Adaptor mạng không dây có thể không có trên máy. Bạn phải cài đặt một adaptor mạng không dây trước khi có thể kết nối vào mạng. - Adaptor không dây của bạn có thể không kết nối một cách phù hợp. Hãy tắt máy tính đi, gỡ bỏ sau đó kết nối lại adaptor. - Nếu adaptor của bạn là adaptor USB, vấn đề ở đây có thể do cổng USB
 3. trên máy tính của bạn. Kiểm tra lại cổng USB bằng cách thử sử dụng một thiết bị USB khác như chuột cổng USB chẳng hạn. Hãy xác minh lại việc hoạt động của các cổng USB. Nếu có nhiều thiết bị USB trên máy tính của bạn, hãy ngắt kết nối của bất kỳ thiết bị nào không cần thiết. 3. Xác nhận adaptor mạng không dây của bạn đã xuất hiện với một dấu chấm than màu vàng hoặc dấu “X” màu đỏ - Dấu chấm than màu vàng cho biết có một vấn đề với thiết bị - Dấu “X” màu đỏ cho biết thiết bị đã bị vô hiệu hóa. Hãy kích chuột phải vào thiết bị và chọn Enable. 4. Kích đúp chuột vào adaptor mạng không dây của bạn. Trên tab General, xác minh thiết bị đã hoạt động phù hợp Xác minh mạng không dây có hiệu lực Chú ý: Nếu adaptor không dây là một thiết bị hợp nhất (như adaptor mạng không dây được tích hợp sẵn trên một máy tính xách tay), bạn có thể phải bật nó lên bằng cách sử dụng khóa chuyển đổi hoặc một phím tắt trên bàn phím. Hãy xem thêm phần mô tả máy tính của bạn (file Help) hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật . 1. Mở Network Connections. Để làm điều này trong Windows Vista, kích vào Start, nhập Network Connections vào ô Start Search, chọn Network Connections trong danh sách Programs.
 4. Nếu cần nhập thông tin cho phần password của quyền quản trị hay phần xác nhận, hãy nhập mật khẩu vào hoặc kích Continue. Để mở Network Connections trong Windows XP, kích vào Start > Run nhập vào ncpa.cpl và kích vào OK. 2. Kích chuột phải vào adaptor không dây của bạn và chọn View Available Wireless Networks 3. Dưới phần Available wireless networks, xác nhận lại tên mạng (SSID) đã hiện thị - Nếu tên mạng không dây của bạn hiển thị nhưng không thể kết nối tới mạng, một trong nhưng lý do sau đây có thể là đúng:  Các thiết lập bảo mật không dây (WEP) trên máy tính có thể không được cấu hình tương đồng với thông tin mạng. Hãy xem phần “Kiểm tra các thiết lập bảo mật không dây”  Có thể có vấn đề xảy ra với cấu hình điểm truy cập không dây  Có thể có xung đột giữa adaptor không dây với adaptor mạng khác trên máy tính của bạn. Hãy xem phần “Tìm kiếm xung đột giữa các adaptor mạng” - Nếu tên mạng không dây của bạn không hiển thị, một trong các vấn đề sau có thể là đúng:
 5.  Có thể không thực sự đang hiện hữu một mạng không dây  Điểm truy cập không dây có thể được cấu hình không quảng bá SSID.  Có thể có vấn đề với điểm truy cập không dây của bạn. Hãy kiểm tra lại toàn bộ các kết nối và chắc chắn rằng có một mạng không dây đang được bật.  Có thể có xung đột giữa adaptor không dây với các adaptor mạng khác trên máy tính của bạn. Hãy xem phần “Tìm kiếm xung đột giữa các adaptor mạng” Cài đặt phiên bản cập nhật firmware mới nhất Hãy download và cài đặt phiên bản cập nhật firmware mới nhất Cấu hình các thiết lập mạng không dây trên một máy cơ sở Thay đổi số kênh không dây Khi thay đổi số kênh không dây, mạng của bạn có thể truyền thông trên một kênh với giao diện kết nối thấp. Để thiết lập kênh không dây cho một trạm cơ sở, hãy thực hiện các bước sau: 1. Khởi động Microsoft Broadband Network Utility 2. Trên menu Tools, chọn Management Tool
 6. 3. Khi đang ở dòng nhắc lệnh, đăng nhập vào máy cơ sở. Để thực hiện việc này hãy sử dụng mật khẩu mà bạn đã tạo khi chạy Setup Wizard lần đầu. Nếu không chạy Setup Wizard, hãy sử dụng mật khẩu máy trạm cơ bản mặc định sau: admin 4. Kích chọn Wireless 5. Chọn ô check phần Enable wireless access nếu nó chưa được chọn. 6. Chọn số kênh mà bạn muốn sử dụng trong danh sách Wireless channel number. 7. Kích vào Apply Chú ý: Số kênh 1, 6 và 11 là các kênh được ưu tiên cho kết nối mạng không dây. Giảm bớt tỉ lệ dữ liệu Khi bạn giảm bớt tỉ lệ dữ liệu trên mạng không dây, nó có thể tạo một kết nối ổn định hơn. Để thực hiện việc này, thực hiện theo các bước sau: 1. Khởi chạy Microsoft Broadband Network Utility. 2. Trên menu Tools, chọn Management Tool
 7. 3. Khi đang ở dòng nhắc lệnh, đăng nhập vào máy cơ sở. Để thực hiện việc này hãy sử dụng mật khẩu mà bạn đã tạo khi chạy Setup Wizard lần đầu. Nếu không chạy Setup Wizard, hãy sử dụng mật khẩu máy trạm cơ bản mặc định sau: admin 4. Kích chọn Wireless 5. Chọn ô check phần Enable wireless access nếu nó chưa được chọn. 6. Thay đổi tỉ lệ dữ liệu mà mạng không dây của bạn sử dụng xuống một mức thấp hơn. Nếu dữ liệu của bạn đang được thiết lập ở chế độ auto, thì đầu tiên hãy thử ở chế độ 5, sau đó có thể thiết lập xuống thấp hơn nếu bạn muốn. 7. Kích vào Apply Nếu các bước trên giải quyết được vấn đề thì có thể mạng của bạn có vấn đề về chất lượng tín hiệu hoặc bị giao thoa giữa các tín hiệu. Các tín hiệu được phát giữa một trạm cơ sở và adaptor không dây có thể không thật do có sự đan xem từ một thiết bị không dây khác – có thể bao gồm sóng điện thoại tần số 2.4 GHz, sóng lò vi ba và mạng không dây của nhà bên canh. Hãy gỡ bỏ các thiết bị không cần thiết từ phần cứng mạng không dây để có thể sử dụng được mạng của chính bạn. Cấu hình các thiết lập mạng không dây trên máy tính
 8. 1. Hãy thử sử dụng việc tự động chỉnh sửa các chức năng bằng cách thực hiện theo các bước sau a. Mở Network Connections. Để làm việc này trong Windows Vista, kích vào Start, nhập Network Connections vào phần Start Search, và sau đó kích chọn Network Connections trong danh sách Programs Nếu cần nhập thông tin cho phần password của quyền quản trị hay phần xác nhận, hãy nhập mật khẩu vào hoặc kích Continue. Để mở Network Connections trong Windows XP, kích vào Start > Run nhập vào ncpa.cpl và kích vào OK. b. Kích chuột phải vào adaptor không dây, chọn Repair. c. Kiểm tra lại kết nối. 2. Tự nhập vào tên của mạng (SSID) bằng cách thực hiện theo các bước sau: a, Trong Network Connections, kích chuột phải vào adaptor không dây và chọn Properties. b, Chọn tab Wireless networks, kích chọn ô Use Windows to configure my wireless network settings c, Dưới phần Available networks kích chọn mạng không dây của bạn và
 9. chọn Configure Nếu mạng không dây của bạn không hiển thị, hãy xem phần “Xác minh mạng không dây có hiệu lực” d, Chọn tab Association, và nhập vào tên chính xác của mạng vào phần Network name (SSID), kích chọn OK hai lần. e, Kiểm tra lại kết nối. 3. Tự thiết lập số kênh không dây. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau: a, Trong Network Connections, kích chuột phải vào adaptor không dây chọn Properties, kích vào Configure ở dưới adaptor mạng không dây của bạn, sau đó chọn tab Advanced b, Dưới Property, chọn IBSS channel number và sau đó nhập vào kênh mà bạn muốn mạng không dây sử dụng trong ô Value. Bạn có thể tìm thấy số kênh bằng cách sử dụng công cụ quản trị cho điểm truy cập không dây. Không thay đổi giá trị này trừ khi bạn chắc chắn về kênh mà mạng của bạn sử dụng. c, Kiểm tra lại kết nối. 4. Xem xét các thiết lập TCP/IT cho adaptor mạng không dây của bạn:
 10. a. Trong Network Connections kích chuột phải vào adaptor không dây, chọn Properties và chọn tab General b. Kích đúp vào Internet Protocol (TCP/IP) under This connection uses the following items. c. Sử dụng một trong các phương thức sau: - Nếu mạng không dây của bạn đã được cấu hình gán cho địa chỉ IP và thông tin máy chủ DNS một cách tự động (cách phổ biến nhất), hãy kích vào cả hai tùy cọn sau  Obtain an IP address automatically  Obtain DNS server address automatically - Nếu nó được cấu hình bằng cách sử dụng địa chỉ IP và thông tin máy chủ DNS cụ thể (cao cấp hơn), thì hãy định cấu hình thông tin về tab này. Chú ý: Trường hợp cấu hình này sẽ thiết lập bởi một chuyên gia cấu hình mạng không dây của bạn. Phần lớn các mạng không dây sử dụng cấu hình tự động. Xem xét các thiết lập bảo mật không dây Khi bảo mật không dây của bạn được thiết lập trên mạng, thì một người dùng không có cấu hình thông tin bảo mật không dây phù hợp trên máy tính sẽ bị ngăn chặn kết nối. Việc này đôi khi cung có thể chặn các kết nối của
 11. bạn, khi đó hãy tạm thời vô hiệu hóa bảo mật không dây trên mạng và thử kết nối. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau Chý ý: Việc vô hiệu hóa bảo mật không dây có thể là nguyên nhân gây cho mạng của bạn dễ bị tấn công hơn. Chỉ nên thực hiện việc này nếu bạn thực sự hiểu được tác dụng của nó. Đây chỉ là phương pháp tạm thời để giúp bạn xác định trục trặc trên mạng của mình. 1. Vô hiệu hóa bảo mật trên điểm truy cập không dây. Để vô hiệu hóa bảo mật không dây trên một trạm cơ sở không dây mạng băng thông rộng (Microsoft Broadband Networking Wireless Base Station), hãy thực hiện các bước sau: a, Trên trang Home của phần Base Station Management Tool, chọn Security b, Trên menu Security, chọn Wireless Security c, Dưới phần Security and Encryption, chọn Disable wireless security và sau đó kích Apply Thông tin thêm về cách thức vô hiệu hóa bảo mật không dây trên một điểm truy cập không dây nhóm thứ ba có thể xem trên tài liệu của sản phẩm (file Help) hoặc liên hệ trực tiếp với hỗ trợ kỹ thuật. 2. Thử kết nối tới mạng không dây của bạn
 12. Nếu bạn có thể kết nối sau khi đã vô hiệu hóa bảo mật không dây, các thiết lập bảo mật trên máy tính của bạn có thể khác so với cấu hình trên điểm truy cập. Cấu hình lại các thiết lập bảo mật trên mạng không dây của bạn và tất cá máy tính trong mạng để đảm bảo rằng các thiết lập là giống nhau trên từng điểm truy cập của từng máy khách. Tìm kiếm xung đột giữa các adaptor mạng Vô hiệu hóa bất kỳ adaptor mạng nào trên máy tính trừ adaptor không dây mà bạn muốn sử dụng để kết nối tới mạng không dây: 1. Mở Device Manager. Để thực hiện việc này trong Windows Vista, kích chuột vào Start, nhập device vào phần Start Search, và sau đó kích vào Device Manager trong danh sách Programs Nếu cần nhập thông tin cho phần password của quyền quản trị hay phần xác nhận, hãy nhập mật khẩu vào hoặc kích Continue. Để mở Device Manager trong Windows XP hãy kích vào Start > Run nhập devmgmt.msc vào và kích OK (hoặc nhấn Enter) 2. Mở rộng Network Adapters 3. Kích chuột phải vào adaptor muốn vô hiệu hóa, chọn Disable 4. Lặp lại bước 3 đối với bất kỳ adaptor mạng nào không cần sử đụng để vô hiệu hóa chúng.
 13. 5. Thử kết nối tới mạng không dây của bạn.