Xem mẫu

  1. Gỡ bỏ những thành phần ẩn trong Windows Hầu hết các thành phần của Windows (Windows components) đều có thể được gỡ bỏ bằng lệnh [Add or Remove Programs] \ [Add/Remove Windows Components] trong Control Panel. Tuy nhiên, vẫn có những thành phần ẩn mà bạn không thể gỡ bỏ được vì không hiện diện trong danh sách gỡ bỏ hay nói khác đi là đã được Windows “ngụy trang” kỹ lưỡng nhằm tránh việc tháo bỏ. Thủ thuật sau sẽ giúp những components ẩn hiển thị trong danh sách để bạn có thể cài đặt thêm khi cần hay gỡ bỏ nếu thấy không cần thiết. Đầu tiên, trong Windows Explorer, bạn vào menu Tools\ Folder Options, bật Show hidden file and folders để thấy những thư mục ẩn của Windows. Tiếp theo, bạn tìm đến thư mục C:\WINDOWS\ inf và mở tập tin sysoc.inf bằng Notepad. Và bạn lưu ý sao lưu tập tin này vào nơi an toàn để phòng khi có trục trặc. Sau khi mở file sysoc.inf, bạn nhấn Ctrl + H để bật hộp thoại Replace. Và bạn thay toàn bộ ,hide, bằng ,, (lưu ý có hai dấu phẩy). Sau khi hoàn tất, bạn lưu lại tập tin sysoc.inf. Bây giờ, bạn vào lại Control Panel > Add/ Remove Programs > Add/Remove Windows Components. Bạn sẽ thấy khá nhiều thành phần ẩn và bạn có thể thêm vào nếu cần thiết (yêu cầu có đĩa Windows XP) hay gỡ bỏ nếu thấy không cần. Ngoài ra, để xem các thành phần siêu ẩn, bạn có thể nhấn chọn vào Details để hiển thị chúng.
  2. nguồn: echip
nguon tai.lieu . vn