Xem mẫu

  1. Tự Học PHP Chương 2 : Ngôn ngữ đánh dấu văn bản Bài 1 : căn bản HTML – bài mở đầu Căn bản về HTML HTML: HyperText Markup Language. Đây là một ngôn ngữ đơn giản được sử dụng trong các tài liệu siêu văn bản. Đừng choáng. Nó cũng chỉ là các tài liệu văn bản bình thường nhưng có chứa các thành phần đặc biệt gọi là các thẻ (hoặc các cặp thẻ) đánh dấu. Dựa theo các cặp thẻ này mà trình duyệt có thể biết được nó phải thực hiện cái gì. Bản chất của HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình nên các bạn cũng chẳng cần lo lắng đến những thuật toán lằng nhằng. Nó chỉ là một "ngôn ngữ" để đánh dấu văn bản thôi. Ví dụ đơn giản: Hãy lấy một ví dụ đơn giản như sau: Xin chào, tôi là LGVT Các bạn chú {: dòng chữ Xin chào, tôi là LGVT được đặt trong cặp chữ "" và "" Cặp chữ này chính là k{ hiệu của một cặp thẻ trong ngôn ngữ HTML, mà khi biên dịch ra, trình duyệt sẽ hiểu là: Khi gặp thẻ "", nó phải có trách nhiệm in tất cả các chữ sau đó thành chữ đậm cho đến khi gặp thẻ "". Các bạn có thể hiểu các thẻ trong HTML như là các từ khoá trong Pascal vậy. Cũng đừng nên lo lắng quá, vì bản thân HTML chỉ có khoảng hơn 20 thẻ thông dụng thôi. Trong HTML, các thẻ có thể tồn tại đơn lẻ, hoặc tồn tại dưới dạng một cặp thẻ. Nếu tồn tại dưới dạng 1 cặp thì thẻ bắt đầu gọi là thẻ mở và thẻ kết thúc gọi là thẻ đóng. Các bạn có thể hình dung thẻ mở như từ khoá Begin và thẻ đóng như từ khoá End trong khối câu lệnh của Pascal vậy. VD: Thẻ là 1 thẻ đơn (không có thẻ đóng), có nhiệm vụ thông báo cho trình duyệt hiển thị một hình ảnh nào đó. Cặp thẻ là 1 cặp thẻ, bắt đầu bằng thẻ và kết thúc bằng thẻ . Cặp thẻ này quy định font chữ, màu chữ, kích cỡ chữ của đoạn văn bản nằm giữa. By traibingo 1|P a ge
  2. Tự Học PHP Để soạn thảo một file HTML, các bạn có thể sử dụng bất kz trình soạn thảo nào, chẳng hạn như NotePad hay thậm chí Turbo Pascal cũng được. miễn là sau đó các bạn Save As dưới dạng đuôi *.htm. Còn để mở file này thì cứ việc kích đúp chuột vào đó, trình duyệt sẽ tự động mở ra cho bạn. Tất nhiên cũng có nhiều chương trình soạn thảo cho phép sinh tự động mã HTML, nhưng để cho các bạn nắm vững ngôn ngữ này, tôi yêu cầu các bạn phải tự soạn bằng tay trên NotePad. Các ví dụ dưới đây mang tính chất tham khảo, các bạn có thể copy và lưu chúng dưới dạng file .htm. Cấu trúc của 1 thẻ trong HTML bao gồm: - Dấu "
  3. Tự Học PHP thế giới phải than trời ầm ỹ cả lên. Rất may là tại thời điểm này, hầu hết các font chữ tiếng Việt thời "đồ đá" không còn được ứng dụng trong thiết kế web nữa, thay vào đó là các chuẩn quốc tế Unicode. Ở đây tôi xin giới thiệu 2 chuẩn Unicode tiếng Việt phổ biến và cách sử dụng thẻ meta cho từng trường hợp cụ thể: - Mã UTF-8: Là mã font Unicode rút gọn (biểu diễn font chữ theo kiểu 8 bit. Khi ta khai báo: Trình duyệt sẽ hiểu là từ khi đọc được dòng chữ này, nó sẽ giải mã các k{ tự theo kiểu UTF-8. Và khi bạn gửi dữ liệu từ mẫu biểu của HTML đi, dữ liệu đó cũng phải được mã hoá theo tiêu chuẩn UTF-8. Chẳng hạn, để trình duyệt hiển thị đúng bài thơ: Trung thu là tết thiếu nhi Tại sao người lớn lại đi chơi nhiều Chơi nhiều thì sẽ làm liều Làm liều lại đẻ ra nhiều thiếu nhi. Thì đoạn mã HTML do ta sinh ra phải có dạng: Trung thu là tết thiếu nhiTại sao người lá»›n lại Ä‘i chÆ¡i nhiờu ChÆ¡i nhiờu thà sẽ là m liờuLà m liờu lại đẻ ra nhiờu thiếu nhi. Tất nhiên chúng ta có thể sử dụng chương trình Vietkey hoặc Unikey để gõ tiếng việt theo kiểu UTF-8 (sử dụng bảng mã Unicode UTF-8), nhưng sẽ hơi khó chịu một tí . - Mã UTF-16 bít: Là mã font Unicode 16 bít. Ta phải khai báo như sau: Trình duyệt sẽ hiểu là từ khi đọc được dòng chữ này, nó sẽ giải mã các k{ tự theo kiểu UTF-16 bit. Và khi bạn gửi dữ liệu từ mẫu biểu của HTML đi, dữ liệu đó cũng phải được mã hoá theo tiêu chuẩn UTF- 16 bít trên. Chẳng hạn, để trình duyệt hiển thị đúng bài thơ: Trung thu là tết thiếu nhi Tại sao người lớn lại đi chơi nhiều Chơi nhiều thì sẽ làm liều Làm liều lại đẻ ra nhiều thiếu nhi. By traibingo 3|P a ge
  4. Tự Học PHP Thì đoạn mã HTML do ta sinh ra phải có dạng: Trung thu l#224; t#7871;t thi#7871;u nhiT#7841;i sao ng#432;#7901;i l#7899;n l#7841;i #273;i ch#417;i nhi#7873;u.Ch#417;i nhi#7873;u th#236; s#7869; l#224;m li#7873;uL#224;m li#7873;u l#7841;i #273;#7867; ra nhi#7873;u thi#7871;u nhi Tất nhiên chúng ta có thể sử dụng chương trình Vietkey hoặc Unikey để gõ tiếng Việt theo chuẩn này với hệ thống bảng mã Unicode UCS2 Chú ý: 1: Một số chương trình soạn thảo có hỗ trợ chế độ hiển thị mã tiếng Việt trong quá trình soạn thảo. Khi đó nếu các bạn mở chế độ mã HTML mà vẫn đọc được tiếng Việt như thường thì các bạn cứ ung dung gõ tiếng Việt theo kiểu Unicode thông thường là được. Còn nếu nó hiển thị ra các k{ tự loằng ngoằng thì các bạn phải đoán mò ra dạng chuẩn mã hoá font của nó và sử dụng chế độ gõ chữ tương ứng. 2: Trong tài liệu này tôi sẽ đánh tiếng Việt thông thường, các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm xử l{ mã tiếng Việt trong các đoạn ví dụ. b) Cặp thẻ … Cặp thẻ này quy định tên font, màu sắc, kích cỡ font. Nó có những thuộc tính sau: Face: Tên của font, chẳng hạn: Arial, .VnTime, Times New Roman Size: Kích cỡ của font, bé nhất là 1. Color: Màu sắc cùa font, bao gồm dấu # và 6 chữ số hex tiếp theo quy định mã màu RGB Ví dụ: Tết trung thu Trung thu là tết thiếu nhiTại sao người lớn lại đi chơi nhiều Chơi nhiều thì sẽ làm liềuLàm liều lại đẻ ra nhiều thiếu nhi c. Các thẻ định dạng chữ nghiêng, đậm, gạch chân: - Định dang chữ đậm: Cặp thẻ … xác định đoạn văn bản ở giữa sẽ bị in đậm. Cặp thẻ này không có tham số kèm theo. - Định dang chữ nghiêng: By traibingo 4|P a ge
  5. Tự Học PHP Cặp thẻ … xác định đoạn văn bản ở giữa sẽ bị in nghiêng. Cặp thẻ này không có tham số kèm theo. - Định dang chữ gạch chân: Cặp thẻ … xác định đoạn văn bản ở giữa sẽ bị gạch chân. Cặp thẻ này không có tham số kèm theo. Ví dụ: Tết trung thu Trung thu là tết thiếu nhiTại sao người lớn lại đi chơi nhiều Chơi nhiều thì sẽ làm liềuLàm liều lại đẻ ra nhiều thiếu nhi Còn tiếp By traibingo 5|P a ge