Xem mẫu

  1. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux XP 2008 Bạn có thể tải bộ cài Linux XP 2008 với định dạng ISO để dễ dàng "đốt" ra đĩa DVD: Cấu hình và thiết bị cần thiết a. Client : yêu cầu cấu hình : + CPU : Intel PIV hoặc cao hơn. + RAM : 521MB hoặc cao hơn. + HDD : 10GB hoặc cao hơn. + NIC card : 100 Mbps b. Swicth có tốc độ 100 Mbps. c. Cable và các thiết bị cần thiết khác. Cài đặt và cấu hình : Bước đầu tiên, chúng ta cài đặt và khởi động từ CDROM. Đưa đĩa Linux XP vào, tại dấu nhắc “boot : ”, nhấn ENTER. Khi vào được bên trong, bỏ qua bước kiểm tra CDROM, màn hình tiếp theo sẽ xuất hiện như sau :
nguon tai.lieu . vn