Xem mẫu

  1. Giới thiệu đại cương về nhóm G20 Nhóm G-20 được thành lập khi nào? Nhóm G-20 gồm các Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1999 bao gồm các quốc gia công nghiệp phát triển và một số nước đang phát triển để thảo luận những vấn đề quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Hội nghị khai mạc tổ chức này được tiến hành vào các ngày 15-16/12/1999 tại thành phố Béc-lin dưới sự chủ trì của Bộ trưởng tài chính Đức và Canada. Sứ mệnh của Nhóm G-20 Nhóm G-20 là một diễn đàn không chính thức nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận cởi mở và xây dựng giữa các quốc gia công nghiệp và các nước thị trường mới nổi về những vấn đề quan trọng liên quan đến sự ổn định kinh tế toàn cầu. Bằng việc đóng góp vào công cuộc thúc đẩy cơ cấu tài chính quốc tế và tạo cơ hội cho các cuộc đối thoại về các chính sách quốc gia, hợp tác quốc tế và các tổ chức tài chính quốc tế, Nhóm G-20 giúp đỡ hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế trên toàn cầu. Xuất xứ của Nhóm G-20 Nhóm G-20 được thành lập ra nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính vào những năm cuối thập kỷ 90 và đáp lại sự thừa nhận ngày càng cao cho rằng các nước thị trường mới nổi quan trọng chưa có đại diện đầy đủ xứng tầm trong nền tảng của nền quản trị điều hành và các cuộc thảo luận kinh tế toàn cầu. Trước khi Nhóm G-20 ra đời, các nhóm tổ chức tương tự nhằm thúc đẩy đối thoại và phân tích đã được thành lập theo sáng kiến của Nhóm G-7. Nhóm G-22 đã họp mặt tại thành phố Washington D.C., Hoa Kỳ, vào tháng 4 và tháng 10/1998. Mục đích của hoạt động này là nhằm đưa những quốc gia không thuộc Nhóm G-7 tham gia vào việc giải quyết các khía cạnh mang tính toàn cầu của cuộc khủng hoảng tài chính khi đó tác động tới các nước thị trường mới nổi. Sau đó lại diễn ra 2 hội nghị với thành phần tham gia đông đảo hơn gọi là Nhóm G-33 diễn ra vào tháng 3 và tháng 4/1999 để
  2. thảo luận việc cải cách nền kinh tế toàn cầu và hệ thống tài chính quốc tế. Các đề nghị do Nhóm G-22 và G-33 đưa ra để giảm bớt tình trạng tổn thương của nền kinh tế thế giới trước các cuộc khủng hoảng cho thấy lợi ích tiềm năng của diễn đàn hiệp thương quốc tế đều kỳ có sự tham gia của các quốc gia thị trường mới nổi. Diễn đàn đối thoại đều kỳ như vậy với sự tham gia đều đặn của nhiều đối tác đã được thể chế hóa bằng việc thành lập Nhóm G-20 vào năm 1999. Thành viên Nhóm G-20 Nhóm G-20 bao gồm Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của các nước Ac-hen-ti-na, Ot-xtrây-li-a, Bra-xin, Ca-na-đa, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, I-ta-ly, Nhật Bản, Me- xi-cô, Nga, A-rập Xê-út, Nam Phi, Hàn quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu có đại diện luân phiên theo quốc gia giữ chức Chủ tịch và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Để đảm bảo cho các diễn đàn kinh tế toàn cầu và các tổ chức tài chính quốc tế hợp tác chặt chẽ với nhau, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) cộng với Chủ tịch của Ủy ban Tài chính và Tiền tệ quốc tế (thuộc IMF) và Ủy ban Phát triển (thuộc WB) cũng tham gia vào các cuộc họp của Nhóm G-20 với tư cách không chính thức. Do vậy, Nhóm G-20 đã tập hợp được tất cả các quốc gia thị trường mới nối và công nghiệp phát triển quan trọng của mọi khu vực trên thế giới. Tính chung lại, Nhóm G-20 đại diện cho khoảng 90% tổng sản phẩm quốc dân toàn cầu, 80% kim ngạch thương mại thế giới (bao gồm cả kim ngạch thương mại giữa các nước EU) và chiếm 2/3 dân số thế giới. Tỷ trọng kinh tế và hội viên rộng rãi của Nhóm G-20 đã đem lại cho tổ chức này tính hợp pháp cao và ảnh hưởng to lớn đối với việc quản lý nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Các thành tựu của Nhóm G-20 Nhóm G-20 đã thúc đẩy được hàng loạt các vấn đề kể từ năm 1999 đến nay, trong đó có cả thỏa thuận về các chính sách tăng trưởng, giảm bớt sự lạm dụng hệ thống tài chính, giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính, và chống lại tài trợ cho khủng bố. Nhóm G-20 cũng hướng tới mục tiêu thúc đẩy việc thông qua những chuẩn mực được quốc tế công nhận bằng những tấm gương điển hình do các nước hội viên thực
  3. hiện trong các lĩnh vực như minh bạch hóa chính sách tài khóa và chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Năm 2004, các nước hội viên Nhóm G-20 đã cam kết thực hiện chuẩn mực cao mới về minh bạch hóa và trao đổi thông tin về các vấn đề thuế khóa. Công việc đó nhằm mục đích chống lại việc thao túng hệ thống tài chính và các hoạt động bất hợp pháp, kể cả việc trốn thuế. Nhóm G-20 cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề liên quan đến công cuộc cải cách cơ cấu tài chính quốc tế. Nhóm G-20 cũng hướng tới mục tiêu xây dựng một quan điểm chung giữa các nước thành viên về các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu và tổ chức cuộc họp bên lề Hội nghị thường niên năm 2008 của IMF và WB để xác nhận tình hình kinh tế đương thời. Tại cuộc họp này, phù hợp với sứ mệnh căn bản của Nhóm G-20 nhằm thúc đẩy đối thoại cởi mở và xây dựng giữa các nước tiên tiến và các nước thị trường mới nổi về những vấn đề chủ chốt liên quan đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, các Bộ trưởng và các Thống đốc đã thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính hiện thời và tác động của cuộc khủng hoảng đó đối với nền kinh tế thế giới. Các Bộ trưởng và Thống đốc đã bày tỏ quyết tâm hợp tác cùng nhau để vượt qua trình trạng rối loạn tài chính và tăng cường hợp tác để cải tiến quy chế điều tiết, công tác thanh tra giám sát và hoạt động của các thị trường tài chính thế giới. Chức vụ Chủ tịch Nhóm G-20 Không giống các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), IMF hoặc WB, Nhóm G-20 (giống như Nhóm G-7) không có tổ chức biên chế riêng của mình. Chức Chủ tịch Nhóm G-20 được luân phiên giữa các nước thành viên và mỗi năm được bầu ra từ từng nhóm các nước thành viên theo khu vực. Năm 2009, Vương quốc Anh làm Chủ tịch Nhóm G-20 và đến năm 2010 là Hàn Quốc. Chức Chủ tịch là một phần của Ban điều hành bộ ba bao gồm 3 Chủ tịch của năm trước, năm nay và năm sau. Vị Chủ tịch đương nhiệm thành lập ra Ban thư ký lâm thời theo nhiệm kỳ của mình để điều phối công việc của nhóm và tổ chức các cuộc họp. Vai trò của Ban điều hành bộ ba là nhằm đảm bảo tính liên tục trong công việc và điều hành của Nhóm G- 20 qua các năm.
  4. Các chức vụ Chủ tịch của nhóm trong thời gian qua gồm Canada (1999- 2001), Ấn Độ (2002), Mê-xi-cô (2003), Đức (2004), Trung Quốc (2005), Ot-xtrây-li-a (2006), Nam Phi (2007), Bra-xin (2008) và Vương quốc Anh (2009). Các cuộc họp và các hoạt động của Nhóm G-20 Thông thường, các Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhóm G-20 họp 1 năm 1 lần. Cuộc họp gần đây nhất được tổ chức tại thành phố Sao Paulo, Bra-xin, vào các ngày 8-9/11/2008. Trước khi diễn ra cuộc họp của các Bộ trưởng và Thống đốc thường tổ chức 2 cuộc họp của cấp Thứ trưởng và Phó Thống đốc và các nhóm kỹ thuật mở rộng. Các nhóm kỹ thuật mở rộng thường được tổ chức dưới các hình thức hội thảo, báo cáo và nghiên cứu các chủ đề cụ thể nhằm cung cấp cho các Bộ trưởng và Thống đốc những phân tích và đánh giá cập nhật và chuẩn bị cho các Bộ trưởng và Thống đốc cân nhắc xem xét những thách thức và lựa chọn về chính sách. Cuối năm 2008, các nhà lãnh đạo của các nước Nhóm G-20 đã nhóm họp tại Washington để bàn về các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và thông qua 5 nguyên tắc chủ đạo cải cách thị trường tài chính thế giới. Hội nghị đã giao phó cho các Bộ trưởng tài chính và các Thống đôc Ngân hàng Trung ương tiếp tục thực hiện các quyết định được thông qua tại hội nghị này và đồng thời chuẩn bị nội dung cho cuộc họp thượng đỉnh của Nhóm G-20 được tổ chức tại thành phố London vào ngày 2/4/2009. Mối quan hệ với các tổ chức quốc tế khác Nhóm G-20 hợp tác chặt chẽ với một loạt các tổ chức và diễn đàn quốc tế quan trọng khác, bởi vì tiềm năng phát triển các lập trường chung về các vấn đề phức tạp giữa các nước thành viên Nhóm G-20 có thể tạo động lực chính trị cho việc đưa ra các quyết định tại các tổ chức khác. Việc tham gia của Chủ tịch WB, Tổng giám đốc IMF và Chủ tịch của Ủy ban tài chính và tiền tệ quốc tế và Ủy ban Phát triển đảm bảo rằng công việc của Nhóm G-20 được kết hợp chặt chẽ với hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế. Nhóm G-20 cũng hợp tác
  5. và khuyến khích các nhóm, tổ chức quốc tế khác để thúc đẩy công cuộc cải cách chính sách kinh tế của từng quốc gia và của cả thế giới. Ngoài ra, các chuyên gia của các tổ chức thuộc khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ cũng được mời tới tham dự các cuộc họp của Nhóm G-20 theo từng chủ đề nhằm khai thác các tiềm năng trong việc phân tích các chủ đề có lựa chọn và tránh tình trạng trùng lặp. Nội dung và kết quả các cuộc họp của Nhóm G-20 được công bố rộng rãi trên toàn thế giới. Theo bản tin của các tổ chức tài chính quốc tế
nguon tai.lieu . vn