Xem mẫu

  1. Giấy xác nhận đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện căn cứ vào hồ sơ lưu trữ cấp giấy xác nhận đối với người 1. có công giúp đỡ cách mạng trên cơ sở đơn đề nghị của đối tượng, có xác nhận của địa phương và của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản không quy định. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định.
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn