Giáo trình Tiện Phay CNC nâng cao - Nguyễn Vũ Danh, Trịnh Văn Thuyết, Lê Ngọc An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Tiện Phay CNC nâng cao - Nguyễn Vũ Danh, Trịnh Văn Thuyết, Lê Ngọc An. (NB) Giáo trình Tiện Phay CNC nâng cao - Nguyễn Vũ Danh, Trịnh Văn Thuyết, Lê Ngọc An gồm có 3 nội dung chính đó là; Thiết kế trên phần mềm Topsolid 2011, gia công Phay CNC trân phần mềm Topsolid 2011 và gia công tiện CNC trân phần mềm Topsolid 2011.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-tien-phay-cnc-nang-cao-nguyen-vu-danha-trinh-van-thuyeta-le-ngoc-an-5ecbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK
KHOA CƠ KHÍ
---------------oOo---------------

GIÁO TRÌNH
Mô đun: TIỆN PHAY CNC NÂNG
CAO
Mã số: MĐ 51
NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI
Trình độ: Cao đẳng nghề/ Trung cấp nghề

Người biên soạn:
Chủ biên:
Đồng chủ biên:

Nguyễn Võ Danh
Trịnh Văn Thuyết
Lê Ngọc An

Lưu hành nội bộ - 4/2013

-2-

LỜI GIỚI THIỆU
Ở Việt nam hiện nay, đổi mới công nghệ là một trong những nhiệm vụ khoa học
công nghệ hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Trong trào lưu
đổi mới công nghệ, nhiều doanh nghiệp, viện và trường đã nhập các trang thiết bị điều
khiến số, máycông cụ điều khiển số (nc, cnc).
Trường Cao Đẳng Nghề Đắk Lắk đã và đang thực hiện đào tạo trung cấp nghề,
cao đẳng nghề cho ngành cơ khí chế tạo. Trang thiết bị được đầu tư đều là những thiết
bị của công nghệ cao như các máy công cụ điều khiển số (CNC), phần mềm lập trình
CAM
Để đáp ứng nhu cầu dạy và học của Trường Cao Đẳng nghề Đắk Lắk, tôi biên
soạn: Giáo trình Tiện Phay CNC nâng cao.
Giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về kết nối phần mềm CAM với
máy tiện, phay CNC. Giáo trình này được hoàn thành được sự giúp đỡ nhiệt tình của
tập thể giáo viên Khoa Cơ khí - Trường Cao Đẳng Nghề Đắk Lắk.
Tôi hy vọng giáo trình sẽ đáp ứng được nhu cầu đào tạo của Trường .
Tôi rất mong và trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo
trình ngày càng hoàn thiện hơn.
Đắk Lắk, ngày 15 tháng 4 năm 2013

-3MỤC LỤC
ĐỀ MỤC

TRANG

LỜI GIỚI THIỆU ...................................................... Error! Bookmark not defined.
MỤC LỤC ............................................................................................................... - 3 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ ĐUN .................................................................... - 4 BÀI 1. THIẾT KẾ TRÊN PHẦN MỀM TOPSOLID 2011 ................................. - 6 1.1. Giới thiệu về phần mềm và các dao diện chính.............................................. - 6 1.2. Các chức năng và cách vẽ của các công cụ .................................................... - 9 1.2.1. New document: File/ New ...................................................................... - 9 1.2.2. Mở một văn bản có sẵn: File/ Open ........................................................ - 9 1.2.3. Lưu hoặc lưu thành file khác: File/ Save hoặc File/ Save as .................. - 9 1.2.4. In ấn: File/ Print ...................................................................................... - 9 1.2.5. Thanh công cụ Curve .............................................................................. - 9 1.2.6. Thanh công cụ Shape ............................................................................ - 12 1.3. Bài tập ứng dụng .......................................................................................... - 16 BÀI 2. GIA CÔNG PHAY CNC BẰNG PHẦN MỀM TOPSOLID 2011 ........ - 18 2.1. Lập trình phay chi tiết thanh truyền bằng phần mềm Topsolid 2011 ........... - 18 2.1.1. Tạo phôi ................................................................................................ - 18 2.1.2. Chọn máy gia công ............................................................................... - 18 2.1.3. Gá đặt phôi lên máy .............................................................................. - 19 2.1.4. Tạo tọa độ gia công trên phôi................................................................ - 19 2.1.5. Gia công chi tiết ................................................................................... - 19 2.1.6. Chỉnh sửa các đường gia công: ............................................................. - 22 2.2. Xuất chương trình sang máy phay CNC và gia công chi tiết thanh truyền... - 22 2.2.1. Tạo mã code từ phần đã lập trình .......................................................... - 22 2.2.2. Thao tác từ máy phay CNC ................................................................... - 23 2.2.3. Thao tác từ máy vi tính ......................................................................... - 23 BÀI 3. GIA CÔNG TIỆN CNC BẰNG PHẦN MỀM TOPSOLID 2011 .......... - 24 3.1. Lập trình tiện chi tiết trục côn có ren bằng phần mềm Topsolid 2011 ......... - 24 3.1.1. Tạo phôi ................................................................................................ - 24 3.1.2. Chọn máy gia công ............................................................................... - 24 3.1.3. Gá đặt phôi lên máy .............................................................................. - 25 3.1.4. Tạo tọa độ gia công trên phôi ................................................................ - 25 3.1.5. Gia công chi tiết ................................................................................... - 25 3.1.6. Chỉnh sửa các đường gia công: ............................................................. - 27 3.2. Xuất chương trình sang máy tiện CNC và gia công trục côn có ren. ........... - 27 3.2.1. Tạo mã code từ phần đã lập trình .......................................................... - 27 3.2.2. Thao tác từ máy phay CNC ................................................................... - 28 3.2.3. Thao tác từ máy vi tính ......................................................................... - 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... - 29 -

-4-

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ ĐUN
Mã số của mô đun: MĐ 51
Thời gian của mô đun: 60 giờ

(LT: 23 giờ; TH: 31 giờ; KT: 6 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí:
+ Trước khi học mô đun này sinh viên phải hoàn thành: MĐ37; MĐ38; MĐ46;
MĐ47; MĐ50.
- Tính chất:
+ Đây là mô đun đầu tiên học sinh sinh viên nâng cao kỹ năng nghề.
+ Là mô-đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Cài đặt được chính xác thông số phôi, dao khi gia công.
- Sử dụng được phần mềm Topsolid để thiết kế chi tiết.
- Vận hành thành thạo máy tiện phay CNC để gia công các chi tiết đã lập trình trong
phần mềm Topsolid đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 79, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
- Sửa và bổ sung các lệnh phân độ cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương
NC xuất bằng CAD/CAM.
- Giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục gia công trên
máy tiện phay CNC
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo
trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số
12
28

Thời gian

Thực
thuyết
hành
7
4
8
19

Kiểm
tra*
1
1

Thiết kế trên phần mềm Topsolid 2011
Gia công phay CNC bằng phần mềm
Topsolid 2011
3 Gia công tiện CNC bằng phần mềm
16
8
8
0
Topsolid 2011
4 Kiểm tra kết thúc
4
0
0
4
Cộng
60
23
31
6
*
Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào
giờ thực hành.
1
2

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu:
Phôi, dầu và mỡ công nghiệp, giẻ lau, dung dịch làm nguội…vv
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy vi tính có cài phần mềm Topsolid 2011 1 máy /2 sinh viên
+ Bộ phần mềm điều khiển mạng/: 1 bộ/30 sinh viên
+ 1 Máy phay CNC, 1 máy tiện / 20 sinh viên.
+ Máy nén khí
+ 1 Bộ phụ tùng máy phay CNC / 20 sinh viên

-5+ Dụng cụ đo kiểm: 1 Êke, thước thẳng, thước cặp 1/10, 1/20, 1/50mm, Panme
đo ngoài Panme đo trong, đồng hồ so, đồng hồ so 3D, bàn map /10 sinh viên;
+ Các loại dao phay 1 loại / 1 sinh viên
+ Đồ gá: Êtô vạn năng, khí nén thủy lực, mâm cặp
+ Các loại dụng cụ khác: Búa, kìm, các loại chìa khoá, tua vít, móc kéo phoi, vịt
dầu…
+ Máy chiếu
- Học liệu:
+ Giáo trình kỹ thuật tiện phay, phiếu hướng dẫn thực hiện các bài tập.
+ Giáo trình kỹ thuật tiện phay CNC, phiếu hướng dẫn thực hiện các bài tập.
+Tranh treo tường về các loại dụng cụ: Hình dáng chung của máy phay CNC,
bố trí nơi làm việc.
- Nguồn lực khác:
+ Là những phương phay không có trong lớp học, xưởng thực tập nhưng có tại
cơ sở đào tạo, sản xuất

1100559

Tài liệu liên quan


Xem thêm