Xem mẫu

  1. 3/12/2009 KY THUAT THUY KHI SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH  Lý thuyết: 30 tiết (2 ĐVHT) HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ  Giữa kỳ: 30%  Cuối kỳ: 70% HÌNH THỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  Giữa kỳ: Tổng điểm các bài kiểm tra cuối buổi học  Cuối kỳ: Tự luận 1
  2. 3/12/2009 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Trần Văn Đắc – Thủy lực đại cương – Nhà xuất bản Giáo dục • Nguyễn Tài – Thủy lực – NXB ĐHXD Hà Nội - 1982 • Trần Chấn Chỉnh, Lê Thị Minh Nghĩa – Cơ học chất lỏng kỹ thuật – ĐH Bách Khoa TPHCM - 1962 • Nguyễn Thị Phương, Lê Song Giang – Bài tập cơ học lưu chất – ĐH Bách Khoa TPHCM MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC • Cung cấp những kiến thức cơ sở về thủy lực cho sinh viên các ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, công nghệ môi trường,… • Giúp sinh viên hiểu rõ các quy luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng, các biện pháp ứng dụng những quy luật đó vào thực tiễn. • Là cơ sở của các môn học khác: Bơm và trạm bơm, Xử lý nước, Hệ thống cấp thoát nước,… 2
  3. 3/12/2009 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM CHUNG • Thủy lực (Cơ học chất lỏng ứng dụng) • Lược sử phát triển • Hệ đo lường: Hệ kỹ thuật (MKGS), Hệ đo lường quốc tế SI, hệ đo lường vật lý (CGS) • Định nghĩa chất lỏng: Chất lỏng, khác với chất rắn, là loại vật chất có tính dễ chảy, chỉ dùng một lực rất bé có thể làm biến dạng (thay đổi hình dạng), chất lỏng tự chảy dưới tác động của trọng lượng bản thân. • Mật độ , trọng lượng riêng , tỷ trọng 3
  4. 3/12/2009 CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CHỦ YẾU • Sự thay đổi thể tích của chất lỏng • Tính chịu nén do áp suất và sự dãn nở do nhiệt độ của chất lỏng. • Tính nhớt của chất lỏng. • Sức căn mặt ngoài và hiện tượng mao dẫn của chất lỏng. Hệ số nén thể tích 4 3
  5. 3/12/2009 Hệ số dãn nở nhiệt Ứng suất trượt hay ứng suất cắt Lực ma sát của chất lỏng: Hệ số nhớt động học 5 4
  6. 3/12/2009 Sức căn mặt ngoài Áp suất bổ sung do sức căn mặt ngoài được tính theo công thức Laplace: Sức căn mặt ngoài (tt) Sức căn bề mặt của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ theo quan hệ sau: 5 6
  7. 3/12/2009 BÀI TẬP BÀI 1: Trọng lượng thể tích của dầu mỏ tính theo hệ đo lường kỹ thuật MKGS là 720kG/m3. Hãy xác định mật độ (khối lượng thể tích) của dầu mỏ bằng hệ đo lường quốc tế (SI). BÀI 2: Xác định thể tích nước cần đổ thêm vào đường ống có đường kính d = 500mm, chiều dài l = 1km để tăng áp suất lên dp = 5,106 Pa (bỏ qua sự biến dạng của ống) . Cho biết hệ số nén thể tích BÀI TẬP BÀI 3: 6
  8. 7
  9. 3/12/2009 7 BÀI TẬP BÀI 4: 8
nguon tai.lieu . vn