Xem mẫu

  1. ĐO CƯỜNG ĐỘ TIẾNG ỒN MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng 1. Thực hiện được phép đo cường độ tiếng ồn. 2. Trình bày được kết quả đo và đánh giá được mức áp âm. 1. Lý thuyết cần đọc trước - Khái niệm về tiếng ồn, các đặc trưng của tiếng ồn. - Tác hại của tiếng ồn - Biện pháp phòng chống tiếng ồn trong sản xuất. 2. Nguyên tắc đo tiếng ổn Trong đo ồn cần xác định: - Mức áp âm chung: theo tuyến tính Line, đơn vị đo do (deciBel). - Mức áp âm theo đặc tính A (DBA), khi mức áp âm theo đặc tính A vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì tiến hành đo mức áp âm ở các tần số khác của Octa, nếu mức áp âm theo đặc tính A ở trong giới hạn cho phép thì không cần thiết phải đo ở các giải tần khác. - Mức áp âm ở các tần số chính của Octa: Octa 63Hz (có khoảng tần số 45 - 90Hz). - Octa 125Hz (có khoảng tần số 90 - 180 Hz) - Octa 250Hz (có khoảng tần số 180 - 355 Hz) - Octa 500Hz (có khoảng tần số 355 - 710 Hz) - Octa 1000Hz (có khoảng tần số 710 - 1400Hz) - Octa 2000Hz (có khoảng tần số 1400 - 2800 Hz) - Octa 4000Hz (có khoảng tần số 2800 - 5500 Hz) - Octa 8000Hz (có khoảng tần số 5500 - 10.000 Hz) 172
  2. 3. Chuẩn bị dụng cụ Máy đo ồn có cấu tạo bao gồm các bộ phận sau: + Đầu micro: đây là bộ phận thu nhận âm thanh được nối với thân máy trên thân có màn hình tinh thể lỏng, bảng điều khiển, các nút tắt mở, nút nguồn.... + Màn hình tinh thể lỏng: khi đo ồn màn hình này sẽ hiện lên các kết quả đo được cụ thể theo từng vị trí và theo thời gian. + Bảng điều khiển: dùng để lập trình các dải tần cần đo. - Trước khi đo cần nạp pin hoặc ắc quy cho máy đầy đủ, sau khi đo xong tháo rời gìn khỏi máy để bảo quản máy được tốt hơn. 4. Phương pháp khảo sát tiếng ồn Khi khảo sát tiếng ồn cần xem xét tất cả các đặc tính của tiếng ồn, thời gian tiếp xúc và thời gian đo. 4.1. Xác đinh vị trí đo - Micro của máy đo ồn để ngang tầm tai người công nhân (tuỳ thuộc vào tư thế lao động của người công nhân là đứng hay ngồi). - Máy đo ồn để cách tai của người lao động khoảng 30 em. 4.2. Tiến hành đo cường độ tiếng ồn - Lập trình máy ở chế độ đo ở đặc tính A (kênh A), lưới A hay kênh A là lưới đã lọc bớt các tần số thấp làm cho kết quả phản ánh đúng với lực sinh học tác dụng của tiếng ồn lên cơ thể con người.. - Đưa đầu micro của máy đo ồn vào vị trí cần đo. Thời gian của mỗi lần đo là 1 phút. Nếu chỗ làm việc cố định, điểm đo chọn ngay tại chỗ công nhân thao tác công việc. Đo ít nhất ba lần và lấy trung bình cộng kết quả đo. Kết quả đo của mỗi lần đọc theo chỉ số trung bình của dao động kim, nếu sự dao động không quá 7dB. (Tiếng ồn trung bình). Nếu hiệu của trị tối đa (max) và tối thiểu (min) của kim vượt quá 7 dB thì kết quả đo đọc theo chỉ số tiếng ồn trung bình tương đương. - Nếu kết quả đo ở kênh A vượt quá tiêu chuẩn cho phép tiếp tục lập trình lần lượt ở các tần số octa và đo như đo ở kênh A. 173
  3. Quy trình kỹ thuật khảo sát tiếng ồn trong môi trường lao động TT Các bước thực hiện Mục đích, ý nghĩa Yêu cầu phải đạt 1 Khảo sát đặc tính Có cách đo, vị trí và Chỉ rõ: tính chất của tiếng của tiếng ồn, thời số điểm đo phù hợp ồn (liên tục hay ngắt nhịp, gian tiếp xúc và thời xung...). Nguồn ồn, thời điểm đo gian tiếp xúc của công nhân 2 Xác định các địa Kết quả đo thể hiện Xác định rõ các vị trí công điểm, vị trí cần đo. chính xác tác hại của nhân làm việc, tư thế lao tiếng ồn đến người động chủ yếu. Đo ở tầm lao động cụ thể nghe cách tai công nhân 30 cm 3 Lắp pin, bật máy, Chuẩn bị đo cường Máy lập trình đúng ở kênh lập trình máy để đo độ ồn chung. A. ồn ở kênh A. 4 Đưa micro của máy Có kết quả tiếng ồn Micro ở ngang tầm nghe vào vị trí cần đo và chung chính xác. cách tai của công nhân theo dõi trên màn 30cm. Trong một phút hình trong vòng 1 theo dõi xác định được phút sau đó đọc kết giới hạn max và min của quả. Tương tự đo ở cường độ tiếng ồn để các vị trí khác quyết định tiếng ồn ở vị trí đó tính theo tiếng ồn trung bình (max-min ≤ 7dBA) hay tiếng ồn tương đương (max-min > 7dBA). 5 Nếu cường độ tiếng Có thể đưa ra đánh Xác định được cường độ ồn chung cao hơn giá tác hại của tiếng của tiếng ồn ở các giải tần 85dBA lập trình ồn ở nơi khảo sát của Octa. máy ở các giải tần chính xác và đầy đủ. của octa và đo tương tự như cách đo ở kênh A. 174
  4. 6 Nhận định kết quả Có kiến nghị phù hợp So sánh cường độ ồn đo cường độ tiếng cường độ tiếng ồn cụ chung và cường độ ồn ở ồn thể. từng giải tần của octa với tiêu chuẩn. 5. Tiêu chuẩn đánh giá tiếng ồn trong môi trường lao động Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Việt Nam do Bộ Y tế phê chuẩn và ban hành tháng 10 năm 2002. Trong đó quy định: - Mức áp âm liên tục hoặc mức tương đương Leq DBA tại nơi làm việc không quá 85 DBA trong 8 giờ. Nếu thời gian tiếp xúc với tiếng ồn giảm 1/2, mức ồn cho phép tăng thêm 5 DBA. Tiếp xúc 4 giờ tăng thêm 5dB mức áp âm cho phép 90dBA 2 giờ 95dBA 1 giờ 100 DBA 30 phút 105 DBA 15 phút 110 DBA < 15 phút 115 DBA Mức cực đại không quá 115 DBA Thời gian lao động còn lại trong ngày làm việc chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80 DBA. - Mức áp âm cho phép đối với tiếng ồn xung thấp hơn 5dB so với các giá trị trên - Để đạt được năng xuất lao động tại các vị trí làm việc khác nhau cần đảm bảo mức áp âm ở đó không vượt quá giá trị trong bảng dưới đây. 175
  5. Bảng mức áp âm tại các vị trí lao động Mức âm Mức âm dB ở các dải octa với tần số trung hoặc mức bình nhân (Hz) không vượt quá (dB) Vị trí lao động âm tương 63 1 25 250 500 1 000 2000 4000 8000 đương không quá (dBA) 1. Chỗ làm việc của 85 99 92 86 83 80 78 76 74 công nhân, vùng có công nhân làm việc trong các phân xưởng và trong nhà máy 2. Buồng theo dõi và 80 94 87 82 78 75 73 71 70 điều khiển từ xa không có thông tin bằng điện thoại, các phòng thí nghiệm, thực nghiệm các phòng thiết bị máy tính có nguồn ồn 3. Buồng theo dõi và 70 87 79 72 68 65 63 61 59 điều khiển từ xa có thông tin bằng điện thoại, phòng điều phối, phòng lắp máy chính xác, đánh máy chữ. 4. Các phòng chức 65 83 74 68 63 60 57 55 54 năng, hành chính, kế toán, kế hoạch, thống kê 176
  6. 5. Các phòng lao 55 75 66 59 54 50 47 45 43 động trí óc, nghiên cứu thiết kế thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết và xử lý số liệu thực nghiệm 6. Mẫu phiếu trả lời kết quả khảo sát tiếng ồn Phiếu trả lời kết quả khảo sát tiếng ồn phải bao gồm đầy đủ các nội dung sau: Nhà máy..........................................Phân xưởng................... Ngày... tháng.... năm....... 1. Máy đo 2. Kết quả đo TT Điểm đo Mức áp âm chung dB Line dBA 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 1 2 Tiêu chuẩn cho phép 3. Nhận xét - Nguồn ồn: - Tính chất của tiếng ồn: liên tục, ngắt nhịp, xung..... - Thời gian tiếp xúc của công nhân...... - Mức ồn: cường độ ồn chung (tiếng ồn trung bình hoặc tương đương tính ra dBA): mạnh, yếu, ở mức bình thường hay vượt mức cho phép. 177
  7. - Mức áp âm ở các tần số, cao nhất ở tần số nào, có vượt giới hạn không. - Tiếng ồn có nguy hiểm không. Sự ảnh hưởng đến xung quanh. - Các biện pháp chống ồn tại cơ sở. 4. Kết luận và đề nghị - Tiếng ồn có vượt TCCP không? - Các biện pháp chống ồn. - Biện pháp phòng bệnh điếc nghề nghiệp, chú trọng đến khám thính lực định kỳ. 7. Thái độ cần học Quan tâm đúng mức đến sức khỏe người lao động phải tiếp xúc với tiếng ồn ở các cường độ khác nhau tuỳ vào yêu cầu công việc khác nhau. TỰ LƯỢNG GIÁ 1. Công cụ lượng giá Bảng kiểm lượng giá: khảo sát tiếng ồn trong môi trường lao động TT Nội dung kiểm Có Không 1 Khảo sát đặc tính của tiếng ồn, thời gian tiếp xúc và thời điểm đo. 2 Xác định các địa điểm, vị trí cần đo. 3 Lắp pin, bật máy, lập trình máy để đo ồn ở kênh A. 4 Đưa micro của máy vào vị trí cẩn đo và theo dõi trên màn hình trong vòng 1 phút sau đó đọc kết quả. Tương tự đo ở các vị trí khác 5 Nếu cường độ tiếng ồn chung cao hơn 85dBA lập trình máy ở các giải tần của octa và đo tương tự như cách đo ở kênh A. 6 Nhận định kết quả đo cường độ tiếng ồn 178
  8. Bài tập 1: Hãy phân tích, nhận định kết quả và đề nghị các biện pháp phòng chống tác hại của tiếng ồn với kết quả đo cường độ tiếng ồn sau (theo thứ tự tiếng ồn chung và cường độ tiếng ồn lần lượt ở các giải Octa): Nhận định Cơ sở của Biện pháp TT Vị trí lao động và kết quả đo kết quả nhận định phòng chống 1 Phân xưởng cơ khí: 87dBA, 90dB, 88dB, 87dB, 86dB. 76dB, 70dB, 65dB, 64dB 2 Phân xưởng rèn bằng búa máy: 105dBA, 100dB, 100dB, 98dB, 98dB, 80dB, 76dB, 72dB, 62dB. 3 Phòng điều hành bay của hãng hàng không: 65 DBA Bài tập 2: Người ta đo được cường độ tiếng ồn trong cabin chỉ huy của ban quản đốc phân xưởng rèn của nhà máy cơ khí A vào giữa ca I (buổi sáng) là 84dBA. Theo anh (chị) cường độ tiếng ồn ở đây có vượt tiêu chuẩn cho phép không? Hãy chỉ định vị trí và thời điểm cần phải đo cường độ tiếng ồn của toàn phân xưởngrèn này? Biết rằng phân xưởng có 3 búa máy: 1 tấn, 3 tấn và 5 tấn, trong đó để tiết kiệm tiền điện chỉ có 2 búa máy 1 tấn và 3 tấn là liên tục hoạt động ngày đêm còn búa máy 5 tấn chỉ hoạt động vào ca III (ca đêm). 2. Hướng dẫn tự lượng giá Sinh viên tự tiến hành lần lượt từng thao tác trong kỹ thuật khảo sát tiếng ồn sau đó căn cứ vào mức độ đạt được so với bảng kiểm học tập để tự cho điểm đánh giá. Nghiên cứu kỹ phần các tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép trong môi trường lao động và phương pháp đánh giá để trả lời bài tập 1 và 2. 179
  9. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU Đọc kỹ bài lý thuyết "Tiếng ồn trong sản xuất và điếc nghề nghiệp" trước khi học bài thực hành này để nắm vững được các khái niệm cơ bản về bản chất của tiếng ồn.. Trong khi giáo viên hướng dẫn các thao tác sinh viên chú ý lắng nghe và bắt chước theo. Cuối cùng sinh viên chủ động tự thao tác theo từng nhóm và góp ý kiến hoàn chỉnh lần lượt từng kỹ thuật theo nhóm. Sau khi thực hành sinh viên nên đọc thêm các kỹ thuật đo tiếng ồn khác trong cuốn "Thường quy kỹ thuật Y học lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe trường học" để có sự so sánh. 180
nguon tai.lieu . vn