Xem mẫu

  1. Hướng dẫn học tập Powerpoint
  2.  Giới thiệu về Powerpoint Làm quen với giao diện powerpoint Thiết kế với powerpoint Thiết lập các hiệu ứng
  3. Làm quen với giao diện powerpoint 1. Làm việc với các tập tin. • Tạo mới một tập tin: File/New (Ctrl+N) • Chọn mẫu hiển thị trong cửa sổ Slide Layout • Mở một tập tin có sẵn: File/Open (Ctrl+O) • Lưu một tập tin: File/Save (Ctrl + S)
  4. Làm quen với giao diện powerpoint 2. Quản lý các Slide • Tạo thêm slide: Insert/New Slide (Ctrl + M) • Thay đổi vị trí của các Slide: Click và Drag Slide muốn di chuyển đến vị trí mới. • Xoá Slide: Click vào Slide muốn xoá và nhấn phím Delete • Sao chép Slide: Click chuột phải tại Slide muốn sao chép và chọn Copy hoặc từ menu Edit/Copy (Ctrl+C) • Click chọn Slide đứng trước vị trí muốn sao chép đến, click chuột phải chọn Paste hoặc từ menu Edit/ Paste (Ctrl+V)
  5. Thiết kế với Powerpoint • Chọn mẫu Template (Mẫu màu nền): Format/ Slide Design/ Design Template • Chọn màu cho Template: Trong cửa sổ Slide Design chọn mục Color Schemes • Chọn màu nền cho Template: Vào trình đơn Format/Background khi đó hộp thoại Background sẽ hiển thị
  6. Thiết kế với Powerpoint • Hiệu ứng cho Schemes: Trong cửa sổ Slide Design chọn mục Animation Schemes: • Click chọn kiểu hiệu ứng bạn muốn thay đổi • Click Play để xem lại hiệu ứng bạn chọn • Click Slide Show để xem trước, nếu vừa ý thì nhấn Apply to All Slides để chọn cho tất cả các Slide.
  7. Thiết lập hiệu ứng • Chọn Slide Show/ Custom Animation • Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng trên màn hình thiết kế. • Click chọn Add Effect trên cửa sổ Custom Animation sẽ hiển thị ra tất cả các hiệu ứng, ngoài ra có thể chọn More Effects để có thể tạo ra các hiệu ứng khác. • Xác định hoạt động hiệu ứng • Bạn có thể xác định hiệu ứng sẽ hoạt động như thế nào, trong mục Start click vào mũi tên bên phải bạn sẽ có 3 lựa chọn: • Onclick: đối tượng sẽ lần lượt hiển thị sau mỗi lần click chuột • With Previous: đối tượng tự động hiển thị khi trình diễn • After Previous: đối tượng hiển thị sau cùng khi các đối tượng khác đã hiển thị
  8. Thiết lập hiệu ứng • Bỏ hiệu ứng cho đối tượng Click vào đối tượng cần bỏ hiệu ứng và chọn Remove từ cửa sổ Custom Animation