Xem mẫu

 1. Giáo trình Photoshop ­ Dreamweaver ­  Flash ­ Mỹ Thuật Web (Video ĐHTN) Nguồn : http://hocit.com/forum/giao­trinh­photoshop­dreamweaver­flash­my­thuat­web­ video­dhtn­205991.html Giáo trình Adobe Photoshop ­ Macromedia Dreamweaver ­ Macromedia Flash ­ Mỹ Thuật Web của  trường Đại Học Tự Nhiên có video clip minh họa. Dung lượng 1DVD mình chia ra làm 4 phần giáo  trình để tiện cho bạn việc download. Down xong giáo trình nào thì extract ra xài giáo trình đó hoặc  down hết rồi gom lại thành 1 bản DVD như cũ ghi ra đĩa lưu trữ. 1
 2. 2
 3. Nhấn vào hướng dẫn giải click vào biểu tượng multimedia để xem clip hướng dẫn Giáo trình ADOBE PHOTOSHOP  size 1.34GB Link down Mediafire : 3
 4. Code: Adobe Photoshop.part01 Adobe Photoshop.part02 Adobe Photoshop.part03 Adobe Photoshop.part04 Adobe Photoshop.part05 Adobe Photoshop.part06 Adobe Photoshop.part07 Adobe Photoshop.part08 Adobe Photoshop.part09 Adobe Photoshop.part10 Adobe Photoshop.part11 Adobe Photoshop.part12 Adobe Photoshop.part13 Adobe Photoshop.part14 Adobe Photoshop.part15 Adobe Photoshop.part16 Adobe Photoshop.part17 Link down Adrive: http://www.adrive.com/public/3363bdb...94dce9e0b.html http://www.adrive.com/public/95a0e52...de3e97522.html http://www.adrive.com/public/6aa40c8...7f3f868e5.html http://www.adrive.com/public/b2cdd53...f2328179c.html http://www.adrive.com/public/5b13b0d...6a2691cd1.html http://www.adrive.com/public/afba93b...855b974f6.html http://www.adrive.com/public/4d8ca37...9765a5d1b.html http://www.adrive.com/public/f976149...c699973e1.html http://www.adrive.com/public/59674c6...3b8d29e1c.html http://www.adrive.com/public/fef43c1...01302b655.html http://www.adrive.com/public/7fe93ba...4300cc82f.html http://www.adrive.com/public/f851d07...5c6076d2c.html http://www.adrive.com/public/ae5ea11...2271794c2.html http://www.adrive.com/public/f53f68d...27e40f7cc.html http://www.adrive.com/public/aec97b1...0933be737.html http://www.adrive.com/public/0d130f9...49b433658.html http://www.adrive.com/public/00e4235...4f30e4135.html pass: softprovn.net  4
 5. Giáo trình DREAMWEAVER size 1.27GB Link down Mediafire : Code: Dreamweaver.part01 Dreamweaver.part02 Dreamweaver.part03 Dreamweaver.part04 Dreamweaver.part05 Dreamweaver.part06 Dreamweaver.part07 Dreamweaver.part08 Dreamweaver.part09 Dreamweaver.part10 Dreamweaver.part11 Dreamweaver.part12 Dreamweaver.part13 Dreamweaver.part14 Link down Adrive http://www.adrive.com/public/1a07702...2d8e14091.html 5
 6. http://www.adrive.com/public/0c11203...c1d701e85.html http://www.adrive.com/public/83d06c9...1ea8bf7c9.html http://www.adrive.com/public/ead9a81...5ccee375b.html http://www.adrive.com/public/14ed0f2...dc5ab3160.html http://www.adrive.com/public/253523f...3728f9c63.html http://www.adrive.com/public/79a0b3c...f73c12754.html http://www.adrive.com/public/af88280...00c955aa0.html http://www.adrive.com/public/40d909d...f46b3fd01.html http://www.adrive.com/public/34ee65a...aa7151377.html http://www.adrive.com/public/5478238...9ad5b6eb3.html http://www.adrive.com/public/e490233...51a180b07.html http://www.adrive.com/public/465cc9f...13ca6cdb4.html pass : softprovn.net Link down Mediafire : Code: Dreamweaver.part01 Dreamweaver.part02 Dreamweaver.part03 Dreamweaver.part04 Dreamweaver.part05 Dreamweaver.part06 Dreamweaver.part07 Dreamweaver.part08 6
 7. Dreamweaver.part09 Dreamweaver.part10 Dreamweaver.part11 Dreamweaver.part12 Dreamweaver.part13 Dreamweaver.part14 Link down Adrive http://www.adrive.com/public/1a07702...2d8e14091.html http://www.adrive.com/public/0c11203...c1d701e85.html http://www.adrive.com/public/83d06c9...1ea8bf7c9.html http://www.adrive.com/public/ead9a81...5ccee375b.html http://www.adrive.com/public/14ed0f2...dc5ab3160.html http://www.adrive.com/public/253523f...3728f9c63.html http://www.adrive.com/public/79a0b3c...f73c12754.html http://www.adrive.com/public/af88280...00c955aa0.html http://www.adrive.com/public/40d909d...f46b3fd01.html http://www.adrive.com/public/34ee65a...aa7151377.html http://www.adrive.com/public/5478238...9ad5b6eb3.html http://www.adrive.com/public/e490233...51a180b07.html http://www.adrive.com/public/465cc9f...13ca6cdb4.html pass : softprovn.net  Total Training Adobe Dreamweaver CS3 Essentials Total Training Adobe Dreamweaver CS3 Essentials 2DISC DVDR | 3.1 GB Discover the power of Dreamweaver, an award­winning Web design program with this in­depth  tutorial. From the basics of how to create Web pages, set links, and insert images, to more  advanced techniques for creating page layouts with tables and CSS, you’ll learn everything you  need to create and publish a web site. You’ll also learn how to use Dreamweaver’s more advanced  features to insert Flash, video, and audio files, and use Dreamweaver’s JavaScript behaviors to  create interactive effects, like rollovers and image swaps. With these easy to follow lessons, you’ll  get up to speed quickly with Dreamweaver CS3. Highlights: Janine’s engaging lessons provide a great introduction to Dreamweaver with a focus on how to get  your web site up and running quickly. Discover the advantages, and techniques, for designing with CSS, the best way to create standards­ based, accessible web sites today. 7
 8. Add interactive features like rollovers and image swaps with Janine’s advanced instructions for using  the JavaScript behaviors in Dreamweaver. Make your pages sing and dance as you learn how to use the multimedia features to add audio,  video, and Flash to your web pages. Discover how the template features can help you save time and create a better looking web site  that’s also easier to update and redesign in the future. Password : freshwap.net Size : 3.1 GB Download DVD1 [HIDE] http://www.filefactory.com/file/a70e00/ http://www.filefactory.com/file/ac213b/ http://www.filefactory.com/file/4f1429/ http://www.filefactory.com/file/7e3553/ http://www.filefactory.com/file/97ed34/ http://www.filefactory.com/file/70bd8d/ http://www.filefactory.com/file/dc313e/ http://www.filefactory.com/file/bd1508/ http://www.filefactory.com/file/bd68ee/ http://www.filefactory.com/file/1ce278/ http://www.filefactory.com/file/08753b/ http://www.filefactory.com/file/8c820e/ http://www.filefactory.com/file/fb1bf3/ http://www.filefactory.com/file/28de91/ http://www.filefactory.com/file/271c25/ http://www.filefactory.com/file/48c5f4/ http://www.filefactory.com/file/5f63f8/ http://www.filefactory.com/file/e7a7ad/ http://www.filefactory.com/file/d63769/ http://www.filefactory.com/file/140d0b/ http://www.filefactory.com/file/aedb71/ Download DVD2 http://www.filefactory.com/file/84f1ed/ http://www.filefactory.com/file/890244/ http://www.filefactory.com/file/1e82df/ http://www.filefactory.com/file/7e33e4/ 8
 9. http://www.filefactory.com/file/9c60ab/ http://www.filefactory.com/file/5761c9/ http://www.filefactory.com/file/f7f154/ http://www.filefactory.com/file/0d8739/ http://www.filefactory.com/file/9e7665/ http://www.filefactory.com/file/d135a0/ Tổng hợp ebook đồ hoạ(tổng hợp từ nhiều nơi) Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse  và các đường conic. http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuth...thuatdohoa.rar Đây là sách chuyên đề về đồ hoạ dùng để giảng dạy môn học đồ hoạ trong trường ĐHBK HN. Các  bạn tham khảo  Các bạn download tài liệu theo link sau:  http://www.3c.com.vn/E­Books/ChuyendeDH Các EBOOK đồ hoạ  ANDREW LOOMIS Drawing the Head and Hands  http://www.9iv.com/down/soft/2830.htm?eid=326570  Animating Real­Time Game Characters  http://www.9iv.com/down/soft/2794.htm?eid=326570  9
 10. On Drawing Trees and Nature  http://www.9iv.com/down/soft/2793.htm?eid=326570  Drawing Nature  http://www.9iv.com/down/soft/2792.htm?eid=326570  Architectural Record Magazine  http://www.9iv.com/down/soft/2781.htm?eid=326570  Animation Magazine May 2006  http://www.9iv.com/down/soft/2718.htm?eid=326570  PRO TOOLS for video, film, and multimedia  http://www.9iv.com/down/soft/2677.htm?eid=326570  Game Developer magazine  http://www.9iv.com/down/soft/2612.htm?eid=326570  Avid Liquid 7 for Windows Visual QuickPro Guide  http://www.9iv.com/down/soft/166.htm?eid=326570  Vogue Paris Magazine  http://www.9iv.com/down/soft/2466.htm?eid=326570  A Practical Guide to Video and Audio Compression  http://www.9iv.com/down/soft/2464.htm?eid=326570  The Technology of Video and Audio Streaming Second Edition  http://www.9iv.com/down/soft/2463.htm?eid=326570  Popular Photography and Imaging Magazine  http://www.9iv.com/down/soft/1929.htm?eid=326570  CGToolkit The Art of Rigging vol.2  http://www.9iv.com/down/soft/2418.htm?eid=326570  STEP Inside Design magazine  http://www.9iv.com/down/soft/2404.htm?eid=326570  CGI Filmmaking: The Creation of Ghost Warrior  http://www.9iv.com/down/soft/2379.htm?eid=326570  10
 11. 3DCreative ­ Joan Of Arc ­ ISSUE 004  http://www.9iv.com/down/soft/2312.htm?eid=326570  Dynamic Graphics Magazine  http://www.9iv.com/down/soft/2288.htm?eid=326570  Wiley Interscience Image Processing Principles and Applications  http://www.9iv.com/down/soft/2264.htm?eid=326570  Peachpit Press The.Adobe Photoshop Elements Crafts  http://www.9iv.com/down/soft/2231.htm?eid=326570  Elle Magazine January  http://www.9iv.com/down/soft/2230.htm?eid=326570  Adobe After Effects 7.0 Classroom in a Book  http://www.9iv.com/down/soft/2597.htm?eid=326570  Addison Wesley OpenGL Distilled  http://www.9iv.com/down/soft/2588.htm?eid=326570  OReilly Photoshop CS2 RAW  http://www.9iv.com/down/soft/2586.htm?eid=326570  Vilppu Animal Drawing  http://www.9iv.com/down/soft/3228.ht...570?eid=326570  FriendsofED AdvancED Flash Interface Design May 2006 eBook  http://www.9iv.com/down/soft/3173.htm?eid=326570  3Ds Max 8 Bible  http://www.9iv.com/down/soft/3143.htm?eid=326570  Wiley Macromedia Flash 8 Bible Feb 2006 eBook  http://www.9iv.com/down/soft/3058.htm?eid=326570  FriendsofED Foundation ActionScript for Flash 8 Apr 2006 eBook  http://www.9iv.com/down/soft/3057.htm?eid=326570  New Riders Press Digital Character Animation 3  http://www.9iv.com/down/soft/2931.htm?eid=326570  11
 12. Drawing Portraits Faces and Figures  http://www.9iv.com/down/soft/3028.htm?eid=326570  New Riders Press The Adobe Lightroom eBook for Digital Photographers  http://www.9iv.com/down/soft/3023.htm?eid=326570  OReilly Flash 8 The Missing Manual  http://www.9iv.com/down/soft/2585.htm?eid=326570  Deconstructing the Elements with 3ds Max, Second Edition : Create natural fire, earth, air and water  without plug­ins  http://www.9iv.com/down/soft/2911.htm?eid=326570  Macromedia Press Macromedia Dreamweaver 8 Training from the Source  http://www.9iv.com/down/soft/2976.htm?eid=326570  Adobe Press Adobe Audition 2.0 Classroom in a Book  http://www.9iv.com/down/soft/2973.htm?eid=326570  New Riders Press Digital Lighting and Rendering 2nd Edition  http://www.9iv.com/down/soft/2990.htm?eid=326570  New Riders Inside 3ds max 7  http://www.9iv.com/down/soft/1095.htm?eid=326570  2DArtist Issue 007 JULY  http://www.9iv.com/down/soft/2306.htm?eid=326570  3DCreative Issue 010  http://www.9iv.com/down/soft/1875.htm?eid=326570  Photoshop Amazing Hair Tutorial  http://www.9iv.com/down/soft/3329.htm?eid=326570 (pjotoshop)  Solidworks essentials parts assemblies 2006  http://www.9iv.com/down/soft/3328.htm?eid=326570  The Visibooks Guide to Photoshop CS2  http://www.9iv.com/down/soft/2572.htm?eid=326570  AutoCAD­AutoCAD.LT  12
 13. http://www.9iv.com/down/soft/3312.htm?eid=326570  Maya: http://rapidshare.com/files/5250466/Maya.rar  SolidWork: http://rapidshare.com/files/5250278/....SolidWork.rar  AutoCad: http://rapidshare.com/files/5250595/AutoCad_2002.rar  Hướng dẫn học Corel Draw bằng hình ảnh.  Tài liệu hướng dẫn chủ yếu bằng hình ảnh nên rất tiện cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về  CorelDraw.  http://www.live­share.com/files/7227..._draw.doc.html  Sử dụng Dreamweaver: http://www.4shared.com/file/3405262/...eaver.html?s=1  Hướng dẫn sử dụng Macromedia flash:  http://www.4shared.com/file/4525681/...flash.html?s=1  24h học Flash !  http://www.4shared.com/file/4423986/...flash.html?s=1  Hướng dẫn học và tìm hiểu về 3dmax !  http://www.4shared.com/file/3449742/...dsmax.html?s=1  Tài liệu về 3dmax7 3.5MB  http://www.4shared.com/file/5384874/...dmax7.html?s=1  Phần mềm save flash cực hay dành cho mọi nguời tham khảo nhé  tức là save flash đc nhúng vào bất kỳ trang web nào đó , cái này là bản full  link keygen  http://www28.enfull.com:80/Flash.Sav...maker­CORE.zip  link down full  http://www24.enfull.com:80/flashsaver.exe  http://rapidshare.de/files/22922067/...n_tap.rar.html  sách gồm 417 trang ass : www.vinasofts.ws  Tài liệu Corel Draw tiếng Việt  sách dạy !  13
 14. http://www.4shared.com/file/2454987/3908501b/corel.html  http://vnfx.com  Nguyên một tủ sách tin học của nhà sách Minhkhai Mới sưu tầm được một tủ sách chất lượng cao của nhà sách Minhkhai, mời anh em thưởng thức: Adobe Photoshop & ImageReady 7.0 Tập 1 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Adobe%...0%20Tap%201.zip  Bài tập ngôn ngữ C từ A đến Z Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Bai%20...A%20den%20Z.zip  Bảo mật và tối ưu trong Redhat Linux Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Bao%20...hat%20Linux.zip  Cấu trúc dữ liệu Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Cau%20...20du%20lieu.zip  CSharp 2005 Tập 2 Lập Trinh Windows Forms Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/CSharp...ows%20Forms.zip  Giáo trình lý thuyết và thực hành Oracle Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...nh%20Oracle.zip  Giáo trình lý thuyết và bài tập Delphi Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...ap%20Delphi.zip  Giáo trình lý thuyết và bài tập Foxpro tập 1 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...xpro%20tap1.zip  Giáo trình lý thuyết và bài tập Java Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...0tap%20Java.zip  Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C tập 1 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...C%20tap%201.zip  Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C tập 2 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...C%20tap%202.zip  14
 15. Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal toàn tập Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...0toan%20tap.zip  Giáo trình lý thuyết và bài tập Visual J++6 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Giao%2...sual%20J++6.zip  Học nhanh DreamWeaver 8 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Hoc%20...mWeaver%208.zip  Học nhanh Flash 8 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Hoc%20...20Flash%208.zip  Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual Basic.net tập 1 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Ky%20t...t%20tap%201.zip  Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp visual basic.net tập 2 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Ky%20t...t%20tap%202.zip  Kỹ thuật lập trình ứng dung CSharp.Net toàn tập ­ tập 1 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Ky%20t...­%20tap%201.zip  Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.Net toàn tập ­ tập 2 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Ky%20t...­%20tap%202.zip  Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.Net toàn tập ­Tập 3 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Ky%20t...%20­Tap%203.zip  Kỹ xảo lập trình VB6 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Ky%20x...trinh%20VB6.zip  Lập trình windows voi MFC visual C++6 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/lap%20...sual%20C++6.zip  Lập trình windows Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Lap%20...h%20windows.zip  Quản trị dữ liệu bằng visual fox 3 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Quan%2...l%20fox%203.zip  Quản trị SQL2000 Server 2000 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Quan%2...rver%202000.zip  15
 16. Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Su%20d...0web%20dong.zip  Sử dụng và khai thác Visual Fox 6 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Su%20d...l%20Fox%206.zip  Tham khảo nhanh visual basic 6 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Tham%2...20basic%206.zip  Thiết kế đồ hoạ định hướng đối tượng với c++ Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Thiet%...20voi%20c++.zip  Thiết kế trò chơi trong Flash Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Thiet%...ong%20Flash.zip  Tự học lập trình chuyên sâu visual basic.net trong 21 ngày Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Tu%20h...2021%20ngay.zip  Tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Tu%20l...20ca%20nhan.zip  Từng bước học lập trình Visual Basic.net Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Tung%2...20Basic.net.zip  Từng bước học lập trình Visual C#.net Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Tung%2...al%20C#.net.zip  Từng bước học lập trình Visual c++.net Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Tung%2...l%20c++.net.zip  Vẽ minh hoạ với CorelDraw 10 tập 2 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Ve%20m...0%20tap%202.zip  Visual Basic 2005 học lập trình Windows Forms qua ví dụ (Tu sach de hoc) Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Visual...de%20hoc%29.zip  Visual Basic 2005 tap 4 ­ quyen 1 ­ Crystal Reports Developer Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Visual...20Developer.zip  Word XP Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Word%20XP.zip  16
 17. Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP & MySQL Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Xay%20...mp;%20MySQL.zip  Xây dựng ứng dụng windows voi c++. net toan tap Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/Xay%20...0toan%20tap.zip  Xây dựng ứng dụng WINDOWS VOI C++ NET TAP 1 Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/XDUD%2...T%20TAP%201.zip  Xây dựng ứng dụng WINDOWS VOI C++.NET TAP 2  Code: http://www.minhkhai.com.vn/download/XDUD%2...T%20TAP%202.zip  :kapook­16519­2902: :kapook­16519­2902:  Kho tài liệu ­ ebooks về tin học, lập trình  thiết kế web Một kho Tài liệu bao gồm: Adobe Photoshop & ImageReady 7.0 Tập 1; Bài tập ngôn ngữ C từ A đến  Z; Bảo mật và tối ưu trong Redhat Linux; Cấu trúc dữ liệu; Giáo trình lý thuyết và thực hành Oracle;  Giáo trình lý thuyết và bài tập Java.... [HIDE] Bài tập ngôn ngữ C từ A đến Z Bảo mật và tối ưu trong Redhat Linux Cấu trúc dữ liệu CSharp 2005 Tập 2 Lập Trinh Windows Forms Giáo trình lý thuyết và thực hành Oracle Giáo trình lý thuyết và bài tập Delphi Giáo trình lý thuyết và bài tập Foxpro tập 1 Giáo trình lý thuyết và bài tập Java 17
 18. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C tập 1 Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C tập 2 Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal toàn tập Giáo trình lý thuyết và bài tập Visual J++6 Học nhanh DreamWeaver 8 Học nhanh Flash 8 Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual Basic.net tập 1 Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp visual basic.net tập 2 Kỹ thuật lập trình ứng dung CSharp.Net toàn tập ­ tập 1 Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.Net toàn tập ­ tập 2 Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.Net toàn tập ­Tập 3 Kỹ xảo lập trình VB6 Lập trình windows voi MFC visual C++6 Lập trình windows Quản trị dữ liệu bằng visual fox 3 Quản trị SQL2000 Server 2000 Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động Sử dụng và khai thác Visual Fox 6 Tham khảo nhanh visual basic 6 Thiết kế đồ hoạ định hướng đối tượng với c++ Thiết kế trò chơi trong Flash 18
 19. Tự học lập trình chuyên sâu visual basic.net trong 21 ngày Tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân Từng bước học lập trình Visual Basic.net Từng bước học lập trình Visual C#.net Từng bước học lập trình Visual c++.net Vẽ minh hoạ với CorelDraw 10 tập 2 Visual Basic 2005 học lập trình Windows Forms qua ví dụ (Tu sach de hoc) Visual Basic 2005 tap 4 ­ quyen 1 ­ Crystal Reports Developer Word XP Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP & MySQL Xây dựng ứng dụng windows voi c++. net toan tap Xây dựng ứng dụng WINDOWS VOI C++ NET TAP 1 Xây dựng ứng dụng WINDOWS VOI C++.NET TAP 2 [/HIDE] pass: Trích: http://get4share.com  19
nguon tai.lieu . vn