Giáo trình Luật kinh tế - TS. Nguyễn Đăng Liêm

  • 03/04/2019 07:11:33
  • 32 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Giáo trình Luật kinh tế do Luật sư - TS. Nguyễn Đăng Liên biên soạn sẽ mang đến các nội dung về những quy định của luật doanh nghiệp, việc thành lập và đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, các loại hình công ty đối vốn - đối nhân, luật phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.91 M, số trang : 209

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ