Xem mẫu

  1. Giaùo trình_illustrator BAi 2 HÌNH CHỮ NHẬT $ CHỮ NHẬT BO TRÒN GÓC HÌNH ELLIPSE , HÌNH ĐA GIÁC Mục Đích : Giúp các bạn vẽ Thiết kế sản phẩm , logo , tem ,mác nhãn một cách nhanh nhất và chính xác thông số & khi sử dụng mỗi loại công cụ này. các bạn thường sử dụng đồng bộ với các lệnh hỗ trợ nằm trên (thanh protybar). 1. Công cụ vẽ hình chữ nhật – Rectangle(M) Công cụ này vẽ hình chữ nhật: Chọn công cụ. Rectangle nằm ở thanh công cụ bên trái màn hình rồi drang vẽ. - Trong khi Vẽ ,nhấn đè fím Shift để vẽ hình vuông. - nhấn fim1 ALT để vẽ hình chữ nhật xuất phát từ tâm ra. - nhấn fim ~ để vẽ ra nhiều hình cùng một lúc - Cách 2: để vẽ một hình chính xác : Chiều rộng của hình Chiều cao của hình - Chọn công cụ Rectanggle ,sau đó nhấp clíck lên màn hình , làm xuất hiện hộp thoại :Và nhập giá trị khích thước. 2. hình chữ nhật bo tròn góc . - Rounded Rectangle. công cụ này để vẽ hình chữ nhật bo tròn góc. - nhấn fim1 ALT để vẽ hình chữ nhật xuất phát từ tâm ra. - Trong khi Vẽ ,nhấn đè fím Shift để vẽ hình vuông bo tròn góc. - trong khi vẽ nhấn phím mũi tên  đi xu mũi tên đi lên để tăng / giảm bán kính bo tròn ống / - 1-
  2. Giaùo trình_illustrator - Nhấn fim ~ để vẽ ra nhiều hình cùng một lúc Cách 2: Để vẽ một hình chữ nhật bo tròn góc chính xác chọn công cụ Roud Rectangle rồi nhấp click lên màn hình , làm xuất hiện hộp thoại ,rồi nhập các giá trị kích thước cho các cạnh , Mục : Width- kích thước chiều rộng -Mục: Hight – kích thứơc chiều cao. Mục : Coner radius – Giá trị bán kính góc bo tròn . 3. Công cụ Ellipse Công cụ này để vẽ hình ê lip. nằm ở thanh công cụ bên trái màn hình width : chiều rộng hight :chiều cao Cách 1 : Chọn công cụ :Elip Tool drag vẽ lên màn hình . - Nhấn phím shift để vẽ hình tròn - Nhấn Alt để vẽ hình ê lip từ tâm ra - Nhấn fim ~ để vẽ ra nhiều hình cùng một lúc - Cách 2 : Chọn công cụ, nhấp clíck lên màn hình làm xuất hiện hộp thoại và nhập các giá trị kích thước ở các mục: - Width : chiều rộng - Hight :chiều cao 4. Công cụ vẽ đa giác _ Polygal. Công cụ này vẽ hình đa giác đều. nằm bên trái màn hình , trong khi vẽ. - Nhấn giữ phím shift ,để cạnh đáy nằm ngang - Trong khi vẽ nhấn phím mũi tên  đi xuống mũi tên đi lên để tăng / giảm số cạnh của đa giác - Nhấn fim ~ để vẽ ra nhiều hình cùng một lúc - Để vẽ chính xác hình đa giác Clíck trái Mouse lên màn hình làm xuất hiện hộp thoại : Polygal Nhập giá trị -2-
  3. Giaùo trình_illustrator - Radius : Bán kính hình tròn ngoại tiếp đa giác - Sides : Số cạnh 5- Công cụ: Star Tool Công cụ vẽ ( hình sao) - Chọn công cụ: Star Tool . nằm ở thanh công cụ bên trái màn hình.rồi ,. Đrang vẽ lên màn hình. - Nhấn phím shift để vẽ ngôi sao thẳng đứng - Nhấn mũi tên đi lên  , mũi tên đi xuống  để tăng giảm số cạnh hình sao - Nhấn Alt để các cạnh ngôi sao thẳng hàng Vẽ chính xác. - Chọn công cụ , clíck lên màn hình , làm xuất hiên hộp thoại - Radius 1 : Bán kính vòng tròn ngoại tiếp - Radius 2 Bán kính vòng tròn nội tiếp - Point : Số đỉnh ngôi sao 6. Line Segment : - Công cụ vẽ nét thẳng. Cách vẽ : chọn công cụ bấm mouse vào trang giấy để xác định điểm đ ầu rồi kéo chuột đến vị trí điểm cuối của đường thẳng Trong khi vẽ - Nhấn Alt để mở rộng đường thẳng ra hai đầu - Nhấn Shift để đường thẳng nghiêng đi góc 45 0 - Đểvẽ chính xác , ta bấm clik mouse xuất hiên hộp thoại -3-
  4. Giaùo trình_illustrator Đánh dấu vào ô này thì đường thẳng tô Fill 7. Arc Tool : - Công cụ vẽ một cung. - Chọn công cụ rồi clíck vào trang giấy để xác định điểm đầu .rồi kéo mouse tới điểm cuối cung. Trong khi vẽ - Nhấn alt để mở rộng cung ra hai đầu - Nhấn phím shift để vẽ cung tròn - Chọn công cụ lích traí chuột lên màn hình và nhập gía trị. - Nhấn C . để vẽ cung mở ( opened )& cung đóng (close) và ngược lại - Nhấn F để lấy đối xứng cung qua đường thẳng nối điểm dầu và điểm cuối của cung - Nhấn mũi tên đi lên  , mũi tên đi xuống  để tăng , giảm góc của cung Chiều dài trục X Chiều dài trục Y loại đóng dọc theo trục X hoặc trục Y Lõm Lồi 8 . Spiral tool. Công cụ vẽ hình xoắn ốc. - chọn công cụ Drag vẽ. - Trong khi vẽ nhấn shift ,để điểm cuối đường xoắn ốc nằm trên góc có số đo là 45 - Chọn công cụ . clích trái chuột lên màn hình . làm xuất hiện hộp thoại và nhập giá trị . - Radius : bán kính - Segment: số đọan - Decay :độ giảm bán kính qua mỗi vòng xoắn 9. Công cụ Rectangular tool. * Vẽ lứơi hình chữ nhật . -4-
  5. Giaùo trình_illustrator Trong khi vẽ vẽ . - Nhấn Shift vẽ lưới vuông - Nhấn Alt vẽ lưới xuất phát từ tâm ra - Trong khi vẽ nhấn phím mũi tên  đi xuống mũi tên đi lên để tăng / giảm số đường kẻ ngang của lưới - trong khi vẽ nhấn phím mũi tên  đi ngang mũi tên đi lại để tăng / giảm Số kẻ dọc của lưới - Nhấn fim F tập trung kẻ ngang về phía dưới - Nhấn fim V tập trung kẻ ngang về phía trên - Nhấn fim X tập trung kẻ dọc về phía bên trái - Nhấn fim C tập trung kẻ dọc về phía bên phải cách 2 : chọn công cụ lích traí chuột lên màn hình . nhập giá trị. - Default Size : kích thứơc - Horizontal Divides và Vertical Divides: tỉ lệ lứơí ngang và dọc * Giã lứơí : - Chọn dối tựơng cần giã - Menu / Object / platten Transparency / OK. - Menu / Object / Ungroup Công cụ Polar Grid Công cụ này vẽ lưới bởi các đường tròn đồng tâm Trong khi vẽ - Nhấn giữ shift để vẽ lưới được tạo bởi các đường tròn đồng tâm - Nhấn giữ alt để vẽ lưới xuất phát từ tâm - Nhấn giữ thanh khoảng trắng(spacebar) để di chuyển lưới đến một vị trí mới - Nhấn giữ ~ để ve ra nhiều lưới cùng một lúc. - Nhấn giữ mũi tên đi lên. mũi tên đi xuống  để tăng ,giảm số ê lip đồng tâm. - Nhấn giữ mũi tên qua phải,. mũi tên qua trái  để tăng ,giảm số đường kẻ xuất phát từ tâm. - Nhấn phím F để tập chung các đường kẻ về phía ngược chiều kim đồng hồ. - Nhấn phím V để tập chung các đường kẻ về phía cùng chiều kim đồng ho. - Nhấn phím X để tập chung các đường ê-lip đồng tâm về phía tâm. - Nhấn phím C để tập chung các đường ê-lip đồng tâm ra xa tâm. - 5-
  6. Giaùo trình_illustrator Chiều rộng lưới Chiều cao lưới S ố đ ườn g ê -lip đ ồn g t âm Các đ ườn g ê -lip s ẽ t ập t ru n g v ào t âm t âm h o ặc x a t âm S ố đ ườn g g k ẻ x u ất p h ái t ừ t âm Các đ ườn g k ẻ s ẽ t ập t ru n g v ề p h ía cù n g ch iều h o ặc n g ược ch iều k im đ ồn g h ồ Nếu đ án h d ấu đ ược t ô Fill Công cụ Flace Công cụ này để tạo ra các đốm sáng bao gồm một tâm :(center), một quầng sáng (halo),các tia (cray) và các vòng (rings)sử dụng công cụ này để tạo hiệu ứng lens flare như trong nhiếp ảnh Điểm cuối tâm Các vòng Các tia Quầng sáng Để tạo dốm sáng chọn công cụ rồi drang.để xác định dộ lớn của các tia và quầng sáng trong khi kéo chuột. _ Nhấn giữ Shift để cố định góc của tia. _ Nhấn giữ Ctrl để giữ cho bán kính trong của Halo không thay đổi _ Nhấn phím mũi tên , để tăng, giảm số tia tia. Sau đó dùng mouse để xác định điểm cuối cùng của đốm sáng. Độ lớn cửa quầng sang1xo với k/thước toàn bộ các đốm sáng - 6-
  7. Giaùo trình_illustrator Hộp thoại: Quầng sáng tâm Đường kính Độ mờ đục Anh sáng Độ mờ vòng tia Khoảng cách từ tâm tới điểm cuối Sô lượng tia Tỉ lễ giữa tia dài nhất và tia Tỉ lễ giữa vòng lớn nhất trung bình vàvòng trung bình Độ mờ số vòng Góc của các vòng - 7-
nguon tai.lieu . vn