Xem mẫu

  1. Giaùo Trình Illustator Bài 7 THAO TÁC VỚI VĂN BẢN Xử lý văn bản cũng là một thế mạnh của Illustrator.bạn có thể chọn nhiều font . thiết lập đường cơ sở (baise line),định vị kí tự tự động ,hoặc thủ công ,thiết lập lập khoảng cách dòng (leading)và hơn thế nữa .Ilustrator không phải là chương trình dàn trang . Nhưng bạn có thể sử dụng nó để trình bày văn bản . Một số hiệu ứng dành cho văn bản . cho phép nhập văn bản , chỉnh s ửa mà vẫn giữ nguyên vẹn nó là văn bản chứ không chuyển thành dạng đường biên . một số thủ thuật đòi hỏi bạn phải chuyển văn bản thành dạng đ ường biên ,một số khác chuyển thành dạng bitmap hoặc suất nó vào photoshop. Giúp các bạn tạo và trình bày trang văn bản, đoạn văn bản uốn lượn chạy dọc theo đường path ,vvv. Bao quanh hình tròn 1/ CÁC HIỆU ỨNG TRÊN VĂN BẢN. 1.1- Công cụ Type Tool : 1- Chọn công cụ (T) nằm ở thanh công cụ phía bên trái màn hình . nhấp chuột trái lên màn hình rồi nhập chữ. . Việt nam…. 1.2 -Nhập chữ trong khung bao (văn bản tạo hình) - Tạo 1 khung hình cho chữ bằng Công cu: Rectangle( công cụ vẽ hình chữ nhật chẳng hạn) rồi sau đó. - Chọn công cụ:Area type Tool. - đưa con trỏ vào cạnh trên của khung / rồi clíck chuột trái, nhập chữ • Dùng công cụ: Pen tool tạo hình trái táo • công cụ Area type nhập chữ trực tiếp vào trong khung hình trái táo. * Tạo Văn Bản Thô. - Nhập văn bản bằng công cụ Type.chọn filter/ distort / roughen. - Trong hộp thoại cho giá trị sise thật nhỏ = 2 ,cho giá trị: detail= 5, - 1-
  2. Giaùo Trình Illustator - chọn :smooth. - Nhấn ok . 1.3 - Nhập Chữ Lên Đường Path (đường dẫn) * Cách sử dụng : - Tạo một đường Path . - Chọn công cụ :Path Type Tool , - Nhấp chuột trái lên đầu đường path , rồi nhập chữ . 1.4 - Chữ Chạy Dọc Theo Đường Path Và // Với Đường Path. Chọn công cụ : Vertical Area path type Tool .nằm ẩn sau công cụ Text ,ở thanh công cụ bên trái màn hình Cách sử dụng: - Tạo 1 đường path . rồi chọn công cụ , Vertical Area path type Tool lích lên đầu đường Path rồi nhập chữ 1.5 - Nhập Chữ vào Khung Bao Theo Chiều Đứng: - Tạo 1 khung bao , rồi sau đó chọn công cụ: Vertycal Area Type … nằm ở thanh công cụ bên trái màn hình.rồi đưa trỏ vào khung lích trái để nhập chữ. 1.6. –Thay đổi font & size * Thay đổi Font - Chọn chữ , mở Palettes Character. Mở Palettes: -Vào Menu/ Window / Type / Character - Clíck vào dấu chọn ở mục: Type,để xuất hiện các kiểu chữ. 1.7. Palettes Pagraph - 2-
  3. Giaùo Trình Illustator - Mục Align Letf – Canh lề phải - Mục: Align Righ – Canh lề trái - Center: - Canh giữa - Juityfy ful line : Canh đều 2 đầu Toànbộ paragraphbị đẩy Vào ben trái Thụt đầu dòng Toànbộ paragraphbị đẩy vàobenph ải Đổi kích thước chữ( Size) -Thay đổi kích thươc cửa chữ : vào mục : Zize -Mục còn lại là : - khoảng cánh giữa các dòng ,khoảng cách giữa các kí tự . khoảng cách dòng Tăng giảm khoảng cách Tăng giảm khoảng cách Giữa nhiều kí tự Giữa 2 kí tự 2. Chuyển font chữ sang hình vector & chỉnh sửa chữ 2.1. Chuyển Font chữ sang dạng Vector Cách sử dụng : chọn chữ cần chuyển đổi .vào Menu / Type / Create Outline 2.2. Điều chỉnh khung văn bản - Chọn khung văn bản cần chỉnh sửa - Chọn công cụ: Add Anchor Point . nằm ẩn sau công cụ Pen tool . clíck vào khung văn bản để thêm điểm . - Chọn công cụ : - 3-
  4. Giaùo Trình Illustator Convert Anchor Point. Đưa vào điểm neo mới thêm clíck drang chuột. Để làm xuất hiện các tay neo điều chỉnh. sau đó sử dụng công cụ: Direc Selection ( mũi tên trắng) chỉnh sửa di chuyển điểm tay neo. để làm thay đổi dáng đường path 2.3. Chèn Hình ảnh Vào Văn Bản Tạo 1 đoạn văn bản. - Nhập 1 File ảnh từ 1 đĩa CD, hoặc từ chương trình khác . - Vào menu / File / Place / chọn ổ đĩa / chọn File ảnh . - -Chọn cả 2 đối tượng / vào menu / Type / chọn Type Wap … 2.4. Chia Cột Văn Bản * Tạo đoạn văn bản / - vào: Menu / Type / Area Type Options…  Xuất hiện hộp thoại: Mục width – chiều ngang của văn bản Hight – chiều cao văn bản - Rows : chia cột ngang ( dòng) .columns: chia cột dọc - 4-
  5. Giaùo Trình Illustator - Guiter: khoang cách giữa các cột - Inset Spacing:khoảng cách văn bản và khung - Rows : chia cột ngang ( dòng) .columns: chia cột dọc - Guiter: khỏang cách giữa các cột - Inset Spacing:khoảng cách văn bản và khung 2..5. Lật chữ ngoài đường path vào trong đường Path. - Chọn đối tượng cần lật( chữ). - Vào menu / Type/ type on path / type on path option. Làm xuất hiện hộp thoại . - Đánh dấu chọn vào mục : Filip. - Đánh dấu chọn mục : preview xem hiển thị. - Nhấn : nút OK . Mục : Align to Path : khoảng cách giữa chữ và đường path.  khung thoại :Type On Path Options - Descender : Cho chữ nằm lên trên đường path , - Center: nằm giữa đường path , - ascender: nằm dưới đường path. - 5-
  6. Giaùo Trình Illustator - Baseline: nằm trùng với đường path. - Effec: kiễu chữ nằm trên đường path. - Flip : lật chữ - Preview : hiển thị 3. Bài tập thực hành : Cho chữ nằm lên trênđườngpath, Descender 1. Vẽ Logo. Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai - 6-