Xem mẫu

  1. Giaùo trình corel Bài 8 TẠO KHỐI (EXTRUDE) Mục đích : – Giúp các bạn vẽ thiết kế đồ vật trong không gian 3 chiều – Phương pháp tiến hành: 1. Phương pháp tạo khối – Tạo đối tượng , – Chọn đối tượng /vào menu/ Effect/ Extude : – Lúc này thanh protybar xẽ hiển thị các lệnh hỗ trợ quá trình tạo khối – Extude Camera :Chức năng tạo khối đối tượng – Small Back : Chức năng tạo khối ra phía sau nhỏ , từ trước nay ra sau – Small Front : Khối từ sau day ra phía trước – Big Back : Phía trước < phía sau – Big Front : Khối phía trước > phía sau – Back Paralle , Front Paralle : trước và sau = nhau – Mục (X) : Là tâm khối – Mục : Depth – Điều chỉnh độ dày của khối – Mục: Extude Rotation : chức năng xoay khối A: xoay tự do – Chọn khối Lick trái – vào hộp thoại xoay khối / kéo dê B: xoay = cách nhập giá trị vào các trục : X, Y ,Z. trong khung thoại Rotation Values – Mục Lighting Extude : Chức năng để đặt ánh sáng cho khối – Intensity : Chức năng điều chỉnh ánh sáng – Extude color : Chức năng để tô màu cho khối – Use object fill : Màu khối giống màu mặt trước – Solid fill : khối là màu bất kỳ – Shade : Khối là 2 màu chuyển -1-
  2. Giaùo trình corel 2. Chức năng tạo vát cạch cho khối(Extude Bevel) – Mục Use Bevel : điều chỉnh cá giá trị : mục Bevel Depth và Bevel angle – Mục Show Bevel Only hiển thị phần vát cạch trừ phần khối phía sau Chức năng giã 1 khối – Chọn khối , vào menu / Arrange / Ungroup All 3. Xuất file sang các chương trình khác – Chọn File trong Corel – Vào Menu / File / Export / Làm xuất hiện hộp thoại – Mục : Save in : tên địa chỉ xuất – Mục File Name : tên File xuất – Mục Files of Type : dịnh dang kiểu xuất -2-
  3. Giaùo trình corel Vidụ : PSD: dịnh dạng photoshop, mục Color hệ màu –RGB Size ; Kích Thước tilệ 1:1 Resol Tion : 300 dpi – Nhấn Export – Nhấn OK Bài thực hành -3-
nguon tai.lieu . vn