Xem mẫu

  1. Giaùo trình corel…………………………………………………………………………………………… ………… Bài 6 HIỆU ỨNG (BLEND) 1. Hòa trộn đối tượng . - Cách sử dụng : tạo và chọn 2 đối tượng / chọn công cụ : thanh Property : - Mục :Number of Step – định số bước chuyển  Mục: Blend Direction : xoay đoạn Blend , - Loop Blend : xoay theo dạng cong - Chuyển hai màu trực tiếp - Chuyển theo chiều kim đồng hồ 2. Đưa đoạn blend lên trên đường path 1) Chọn đoạn blend 2) Chọn mục: New Path 3) Mục Blend Along Fulpath : dải đều lên đường path 4) Mục Rotate All Object : xoay đoạn blend hướng vào đường path • giã đoạn Blend ra khỏi đường path : • Chọn đoạn Blend cần giã / vào menu / Arrange / Break Blend Apath - Ungroup All - Chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ - Mục Object Color : tạo khoảng cách màu tô không đều nhau trong Blend - 1-
  2. Giaùo trình corel…………………………………………………………………………………………… ………… - Mục Map Nodes : biến dạng đoạn Blend - Mục Plit : tạo 1 đối tượng di chuyển trong Blend. bài thưc hành: - 2-