Xem mẫu

  1. GiaùoTrình Corel Draw Bài 5 ĐƯỜNG BENZEN 1. Công Cụ Free Hand Tool - Chức năng vẽ bằng tay - Cách vẽ ; chọn công cu Lick trái kéo dê. - nếu đường Path còn hở ,bạn chỉ việc lích vào nut: Auto CloseCuver nằm ở thanh hỗ trợ Property - Thanh property ; nút Auto Close Curve- tự đông đóng kín(hình bên cạch) 2. Bezier tool Chức năng tạo đường gấp khúc 1. Vẽ nét thẳng ; Chọn công cụ Click trái mouse xác định điểm đầu.rồi xác định điểm thứ hai lick trái mouse. xác định điểm thứ 3 clíck và cứ như vậy… chọn trởlại điểm đầu clíck mouse kết thúc để đóng kín đường path hoàn thành vẽ đường path. 2. Chức năng gióng điểm(point) - Chọn những nốt cần gióng - Vào menu / chọn Align nodes - 1-
  2. GiaùoTrình Corel Draw Gióng theo chi ều ngang Gióng theo chiều d ọc Thanh property bar Hỗ trợ Công cụ .rất hữu hiệu cho công việc thiết kế của bạn.nếu như bạn sử dụng. thanh hỗ trợ Property Bar. Cho phép bạn chuyển đổi từ nét thẳng sang nét cong.bạn dùng cùng công cụ Shap Tool Lích vào đoạn đường path cần chuyển đổi , lúc này trên thanh Property xẽ xuất hiện các nut hỗ trợ giúp bạn điều chỉnh . clíck vào nut Convert Line To Cusve(hình bên) lúc này tại 2 đầu đoạn đường path xuất hiện các điểm neo,bạn chỉ việc điều chỉnh các tay neo đó để tao ra mức độ cong nhiều hay ít. 2. Vẽ nét cong : chọn công cụ lick trái mouse đè kéo dê. Đổi sang góc nh ọn Đổi sang góc tròn Chuy ển nét cong Chuyển sangnét thẳng Thanh Property ; nút Auto Close –tự đông khép kín nét vẽ Sử dựng công cụ điều chỉnh tự do , Tạo 1 đoạn thẳng , chọn công cụ Shap Tool / nằm ở thanh công cụ bên trái màn hình - 2-
  3. GiaùoTrình Corel Draw trên thanh Property : Addnode JiontwoNodes Auto Close Align nodes DeleteNode - Nốt : Addnode ; Chức năng để thêm nốt - Delete Node ; Chức năng bớt nốt - Jiontwo Nodes ; Chức năng nối 2 nốt thành 1 nốt - Breck Nuves to Line ; Biến đổi đoạn thẳng thành cong - Cuver line to Curver : Biến đổi thành cong - Make Node Swooth : Chức năng bo tròn 2 đầu gióc - Make Node Symmetrical : Chức năng bo tròn 2 đầu góc đăng đốu - Auto Close :Tự động đóng kín nối 2 nốt đầu tiên và cuối cùng - Scale : Biến dạng nốt - Rotate : Dùng để xoay nốt - Align Nodes : Dùng để gióng nốt Lứuy : Để có thể làm biến dang hình chữ nhật ta có thể chuyển sang tự do để diều chỉnh được các đoạn thẳng thành cong , ta phải vào Menu / Arrange Convert To Curves 3. Công cụ Artygtive Media Tool Công cụ tạo nét vẽ đặc biệt ở phần mềm corel đã có sẵn các loại cọ mà người ta đã tạo mẫu sẵn .bạn chỉ việc chọn vào công cụ . lúc này thanh hỗ trợ cọ xuất hiện ,nó trình bày cho bạn các loại cọ khác nhau phù hợp với từng yêu cầu và mục đích khác nhau.mà bạn tùy chọn mỗi loại cho phù hợp *Thanh Property A. Preset Chức năng tạo nét thanh đậm Mục: Preset Sroke List: thư viện mẫu nét Mục ;Artistic Media Tool Width: điều chỉnh độ rộng của nét B. Brush; - 3-
  4. GiaùoTrình Corel Draw Chức năngvẽ nét theo dạng cọ Mục: Brush Strock Lit: thư viện mẫu nét cọ Mục Aristic Mdia Tool Width: điều chỉnh độ rộng của nét C. Prayer; Chức năng vẽ đồ theo nét dùng để tạo khung. Muc: Paylit File List- thư viện mẫu D. Cali Graphic; Chức năng tạo nét thanh đậm Mục :Artistic Media Tool –Width: điều chỉnh độ rộng của nét Mục Cali Graphic Angle:điều chỉnh độ xiên của nét vẽ 4. Công cụ Dimension Tool Chức năng đo đối tượng :đây là công cụ giúp bạn đo kích thước của đối tượng ở các chiều khác nhau,như đường chéo chẳng hạn, và đo góc độ của từng góc, giúp cho việc thi công và thiết kế của bạn được thuận tiện và chính xác - Horizontal Dimension Tool ;-công cụ đo chiều ngang đối tượng - Vertical Dimension Tool.- Công cụ đo chiều đứng - Callout Tool ; công cụ tạo- chú thích - Slanted Dimension Tool -công cụ đo đương chéo - Angle Dimension Tool ;-công cụ đo góc của đối tượng - Interactiver Carnne Line Tool- công cụ để nối 2 đoạn thẳng riêng biệt - 4-
nguon tai.lieu . vn