Xem mẫu

  1. Giaùo trình corel…………………………………………………………………………………………… ………… Bài 2 CÁC CÔNG CỤ VẼ HÌNH HỌC MỤC TIÊU. Giúp các bạn vẽ các Đối tượng hình học & tô màu một cách nhanh nhất và chính xác CÁC THAO TÁC VẼ 1. RECTANGLE  Công cụ vẽ hình chữ nhật .Chọn công cụ .drang vẽ  Vẽ hình vuông : chọn công cụ .đè fim Ctrl rồi drang vẽ  Vẽ bàng cách nhập giá trị : chọn công cụ .đè fim Ctrl rồi drang vẽ .sau đó nhập giá trị vào các mục - Width –chiều ngang - Hight _ chiều cao - Nhấn Enter. 2. ELIPSE TOOL  Vẽ Hinh Elipse: Chọn công cụ Elipse Tooll drang vẽ  Vẽ hình tròn : Chọn công cụ Elipse Tooll . đè phím Ctrl .drang vẽ  Vẽ bàng cách nhập giá trị : chọn công cụ Elipse Tooll .đè fim Ctrl rồi drang vẽ .sau đó nhập giá trị vào các mục : - Width –Chiều ngang - Hight _ Chiều cao - Nhấn Enter. 3. Polygon Tool Công cụ để vẽ các đối tượng hình đa giác có số cạnh khác nhau tùy theo ý muốn của bạn,mà bạn cần vẽ ,bạn chỉ cần chọn công cụ,đa giác lồi hay hình sao ,sau đó nhập các giá trị số ở các mục trên thanh công cụ property Thanh Property : Công cụ để tạo đa giác lồi • Chọn công cụ . drang vẽ • nhập giá trị cho các mục. • Mục ; number of Polygon –định số cạnh của đa giác 4. TAR ; Công cụ tạo ra đa giác lõm • Chọn công cụ .drang vẽ • Nhập giá trị cho các mục: • Shapsness Of Star :điều chỉnh giá trị bán kính trong của đa giác lõm 5. CHUYỂN HÌNH CƠ BẢN SANG CHỈNH SỬA - 1-
  2. Giaùo trình corel…………………………………………………………………………………………… ………… - Chọn đối tượng cần chuyển đổi - Vào Menu / Arrange / Convert To Curves 6. Công cụ Spiral: Chức năng tạo nét xoắn ốc .bạn có thể tạo ra các hình xoắn ốc khác nhau,theo ý muốn ,bạn chỉ cần chọn các mục định dạng các kiểu xoắn ốc trên thanh công cụ property nó có thể hỗ trợ bạn thự hiện 1 các dễ dàng Thanh Property • Mục; Suymmetical Spiral- kiểu xoắn • Mục Expansion Factor-độ dồn tâm 7. Công cụ Graph Paper Tool Chức năng tạo đối tượng theo dạng lưới.bạn có thể dễ dàng vẽ đối tượng có nhiều ô 1 các chính xác và nhanh chóng bằng công cụ lưới, bạn chọn công cụ,nằm ở dãy công cụ Toolbox ,bên trái màn hình,sau đó nhập số cột và số dòng ở phía bên trái thanh hỗ trợ property(bên trái) Thanh Property • Nhập giá trị vào 2 mục ; sau đó vẽ Chức năng giã lưới ; số dòng số cột • chọn đối tượng / vào Menu / Arrange / Ungroup 8. Công cụ Shap Tool: Chức năng dùng để bo tròn góc hình chữ nhật,bạn có thể dùng công cụ Shap tool bằng cách chọn công cụ, sau đó di chuyển tới góc đối tượng /lích chuột trái kéo dê theo mép cạnh của đối tượng. Góc bo lớn hoặc nhỏ phụ thuộc mức đ ộ kéo dê của bạn Công Cụ; Knif Tool Chức năng cắt đối tượng bằng dao Cách sử dụng công cụ , • Cắt nét cong :chọn công cụ –di chuyển con trỏ tới đối tượng cần cắt khi nào dao xoay thẳng đứng,lúc đó nó mới cho bạn cắt, lúc này bạn lick trái chuột kéo dê tới điểm kết thúc rồi nhả chuột nhả chuột .để hoàn thành việc cắt đối tượng • Cắt nét thẳng : tương tự chọn công cụ,và đưa công cụ tới đối tượng và chọn điểm đầu tiên. khi nào dao thẳng đứng. bạn lick chuột xong nhả chuột ra di chuyển tới vị trí kết thúc cần cắt lick lần thứ 2 dể - 2-
  3. Giaùo trình corel…………………………………………………………………………………………… ………… kết thúc lệnh. Lúc này đối tượng được cắt , bạn chỉ việc chọn nó rồi kéo ra chỗ khác 9. Công Cụ Esaser Công cụ để xóa đối tượng . bạn có thể chọn công cụ để xóa 1 đối tượng nào đó và tùy chọn các kiểu khác nhau, vuông hay kiểu tròn, bạn sẽ điều chỉnh trực tiếp trên thanh property.để điều chỉnh các kích thước lớn nhỏ khác nhau Cách sử dụng • Chọn công cụ , chọn đối tượng cần bôi xóa • Trên thanh property Mục Eraser thickness – điều chỉnh kich thước nét bôi xóa lớn ,nhỏ Mục Circle/Square kiểu bôi xóa tròn hoặc vuông 10. Free Transform Công cụ cho phép bạn xoay đối tượng 1 cách tự do. Ngoài ra còn cho phép bạn làm xiên đối tượng,lật đối tượng . bạn có thể chọn các nut trên thanh property: - Thanh Property - Free Rotation- xoay tự do. Cách sử dụng – chọn công cụ ,chọn đối tượng ,lick trái là tâm đối tượng - Free Angle Relefition, -công cụ tạo đối xứng ( lật đối tượng) - Free Scale Tool – chức năng làm biến dạng tự do - Free Skew Tool- chức năng kéo xiên đối tương tự do 11. Baisic Shape Đó là 1 số nhóm thư viện mẫu có sẵn về đường path,giúp các bạn trong việc minh họa ,chỉ dẫn được thực hiện nhanh nhất, và tạo ra 1 số khung đường bao giúp cho việc thiết kế được thuận lợi và mau chóng…. 12. Baisic shape thư viện mẫu tạo sẵn Thanh property ;mục Per sect Shape thư viện mẫu Mục Arow Shape ; thư viện mũi tên hướng Mục ; Flow Chart Chape :thư viên đa giác Mục ; Star Shape : thư viện hình sao Mục ;Callout Shape: thư viện tạo bảng chú - 3-