Xem mẫu

 1. GIAO THỨC TCP/IP HỆ THỐNG ĐỊA CHỈ IP
 2. NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Giới thiệu TCP/IP Kiến trúc TCP/IP Hệ thống địa chỉ Những công cụ TCP/IP
 3. GiỚI THIỆU TCP/IP • TCP/IP là bộ giao thức chuẩn giúp các hệ thống (platforms) khác nhau truyền thông với nhau, là giao thức chuẩn của truyền thông Internet. • TCP/IP có 2 giao thức chính TCP và IP : – TCP đảm nhiệm chuyển data giữa hai hệ thống. – IP đảm nhiệm tìm đường chuyển các gói đi.
 4. MÔ HÌNH TCP/IP TCP/IP Protocol Application Suite HTTP FTP SMTP DNS RIP SNMP Transport TCP UDP Internet ARP IP IGMP ICMP Link Token Frame Ethernet Ring Relay ATM
 5. ĐÓNG GÓI TCP/IP • Đơn vị data được tạo trên lớp Application gọi là Message. • TCP, UDP (Transport) tạo ra đơn vị data gọi là Segment hay User Datagram. • IP (Internet) tạo ra đơn vị data gọi là IP Datagram. • Đơn vị data được tạo trên lớp Link gọi là Frame.
 6. KiẾN TRÚC TCP/IP • Application : Xác thực, nén, các dịch vụ người dùng. • Transport : TCP đảm nhiệm chuyển data giữa hai hệ thống và cung cấp truy xuất mạng cho Application. • Internet : Packet routing. • Link : Giao diện Kernel OS/device driver với mạng.
 7. IP ADDRESSING
 8. IP ADDRESS FORMAT
 9. BINARY AND DECIMAL CONVERSION
 10. FAST CONVERSION
 11. Exercise: DEC – BIN 203
 12. Exercise: DEC – BIN 203 128 64 32 16 8 4 2 1
 13. Exercise: BIN – DEC 10100010
 14. Exercise: BIN – DEC 10100010 162
 15. Exercise: BIN – DEC A :10101010 B :10110110 C :10111010 D :00111010
 16. Exercise: BIN – DEC A :10101010 170 B :10110110 182 C :10111010 186 D :00111010 58
 17. NETWORK ADDRESS • Địa chỉ mạng: là địa chỉ mà Host ID chỉ chứa toàn bit 0 192.168.1.0
 18. HOST ADDRESS • Địa chỉ host: là địa chỉ mà phần HostID vừa tồn tại bit 0 và vừa tồn tại bit 1 192.168.1.1
 19. SUBNET MASK Địa chỉ netmask(mặt nạ mạng) là địa chỉ mà phần bit ở NetID toàn là bit 1 và phần bit ở HostID toàn là bit 0 255.255.255.0
 20. BROADCAST ADDRESS • Địa chỉ broadcast: là địa chỉ mà phần HostID chứa toàn bit 1 192.168.1.255
nguon tai.lieu . vn