Xem mẫu

  1. Bài 22: NHẬP, TÌM VÀ THAY THẾ NHANH DỮ LIỆU A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được bản chất, lợi ích của thao tác kéo thả nút điền và cách thực hiện; - Biết cách sử dụng tính năng tìm và thay thế của Excel. 2. Kỹ năng: - Điền nhanh dữ liệu bằng thao tác kéo thả nút điền. - Sử dụng thành thạo tính năng tìm và thay thế của Excel. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên: phòng thực hành, máy chiếu 2. Học sinh: Đọc trước tài liệu để biết về nút điền, các thao tác tìm kiếm và thay thế. C. Nội dung: 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Lý thuyết. Hoạt động 1: Sao chép nhanh dữ liệu bằng nút điền HĐ 1.1: Khái niệm nút điền và cách thao tác với nút điền HĐ của giáo viên HĐ của học sinh H: nút điền là gì?
  2. thao tác kéo thả nút điền là gì? HS đã đ ọc SGK ở nhà, trả lời câu hỏi thao tác đó tác dụng như thế nào? của GV theo ý hiểu - GV làm mẫu trên màn hình. - Cho HS ghi nhớ những ý chính. HĐ 1.2: Sao chép dữ liệu bằng nút điền HĐ của giáo viên HĐ của học sinh - Thao tác trên màn hình: Sao chép HS quan sát và trả lời được: dữ liệu bằng nút điền với dữ liệu - Địa chỉ tương đối thì thay đổi trong ô là công thức, yêu cầu HS theo c ột, hàng tương ứng. quan sát các địa chỉ ô có trong công - Địa chỉ tuyệt đối thì không thay thức đó và nhận xét. (nhắc HS chú ý đổi khi sao chép sang ô mới. sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối) - Thao tác trên màn hình: dùng nút điền thực hiện sao chép dữ liệu dạng HS nhận xét được kết quả của mỗi số với 1 ô, 2 ô kề nhau, 3 ô kề nhau cách thao tác. và các ggiá trị trong 3 ô đó cách đều nhau hoặc không. yêu cầu HS nhận xét kết quả. - Thực hiện thao tác sao chép dữ liệu HS nhận xét kết quả. kiểu kí tự.
  3. Hoạt động 2: Tìm và thay thế HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Hỏi HS: Trong MS Word, để tìm và HS lên bảng trình bày trên màn hình thay thế, ta thực hiện thao tác như th ế GV cách mở hộp thoại Find and Replace và các mục nào? chọn trong đó. GV thực hiện thao tác tương tự trong Excel, chú ý thêm cho HS về các lựa chọn trong mục chọn Options. 3. Thực hành: HĐ của giáo viên HĐ của học sinh HS thực hiện bài tập 1, 2 trong vòng 7 phút, thảo luận với bạn bên cạnh và Yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, 2 trả lời nhận xét về quy tắc điền dữ liệu lẫn kiểu kí tự và số trong 1 ô bằng nút điền. - HS tự làm bài tập trong vòng 10 - Yêu cầu HS chuyển sang bài tập 3: phút - GV chiếu bài làm của 1 HS . Các HS khác quan sát và nhận xét - N hận xét (5 phút) - Yêu cầu HS thực hiện bài tập 4. HS thực hiện - Chiếu bài làm của 1 HS và cho cả
  4. lớp nhận xét. Bài tập 5: HD HS sử dụng đúng hàm HS thực hiện và biết sử dụng địa chỉ tương đ ối. Bài tập 6: HD HS nhận biết được khi chuyển các ô để tính giá trị của đa thức tương ứng với giá trị của x, thì chỉ có giá trị của x thay đổi theo, còn giá trị của các hệ số a, b, c,d không thay đổi. do đó sử dụng địa chỉ tương HS viết h àm tính giá trị đa thức. đối cho ô giá trị của x và địa chỉ tuyệt sử dụng nút điền để tính giá trị các ô đối cho ô giá trị của a, b, c, d. liền kề còn lại Hoạt động 3: Củng cố và HD tự học ở nh à - HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm trong bài. Kết quả khi sao chép dữ liệu bằng nút điền với dữ liệu kiểu số, kí tự, công thức. - Hướng dẫn HS học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc trước bài 23, xem lại việc điều chỉnh độ rộng hàng cột trong bảng của MS Word. D. Rút kinh nghiệm bài dạy
nguon tai.lieu . vn