Xem mẫu

  1. THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs mổ và qs cấu tạo mang: Nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang, 1 số nội quan của tôm như ( hệ tiêu hoá, hệ thần kinh) Viết thu hoạch: tập ghi chú thích đúng cho các hình câm trong sgk. - Rèn luyện cho hs kĩ năng mổ ĐVKXS, biết sử dụng các dụng cụ mổ. - Giáo dục cho hs thái độ nghiêm túc, cẩn thận. B. Phương pháp: Thực hành C. Chuẩn bị: 1. GV: Chậu mổ. Bộ đồ mổ. kính lúp, tôm sông. 2. HS: Tôm sông D. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định: (1’) 7A: 7B: II. Bài cũ: (5’) GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: (1’) Chúng ta đã nghiên cứu hình dạng và 1 số cơ quan của tôm. Hôm nay chúng ta cùng chứng minh điều đó. 1. Triển khai bài: Hoạt động1: ( 8’) Tổ chức thực hành
  2. - GV nêu y/c của tiết thực hành ( sgk) - Phân chia nhóm thực hành và kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm. Hoạt động 2: ( 32’) Tiến trình thực hành: - Bước 1: GV hướng dẫn nội dung thực hành 1. Mổ và quan sát mang tôm. - GV HD cách mổ như HD ở hình 23.1A, B (SGK T77) - Dùng kính lúp qs 1 chân ngực kèm lá mang  nhận biết các bộ phận  chú thích vào hình 23.1 thay các con số 1, 2, 3, 4. - Thảo luận ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức năng hô hấp  điền bảng. Bảng 1: ý nghĩa đặc điểm của lá mang Đặc điểm lá mang ý nghĩa - Bám vào gốc chân ngực - Tạo dòng nước đem theo oxi - Thành túi mang mỏng - TĐK dễ dàng - Có lông phủ - Tạo dòng nước a. Mổ tôm: - Cách mổ SGK - Đổ nước ngập cơ thể tôm - Dùng kẹp nâng tấm lưng vừa cắt bỏ ra ngoài. b. Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan - Cơ quan tiêu hoá
  3. - Đặc điểm: Thực quản ngắn, dạ dày có màu tối, cuối dạ dày có tuyến gan, ruột mảnh, hậu môn ở cuối đuôi tôm. - QS trên mẫu mổ đối chiếu hình 23.3 A ( SGK T 78) nhận biết các bộ phận của cơ quan tiêu hoá. - Điền chú thích vào các chữ số ở hình 23.3B Cơ quan thần kinh: - Cách mổ: Dùng kéo và kẹp gở bỏ toàn bộ nội quan  chuỗi hạch TK màu sẫm sẽ hiện ra  qs các bộ phận của các cơ quan TK. - Cấu tạo: + Gồm 2 hạch não với 2 dây nối với hạch dưới hầu tạo nên vòng TK hầu lớn + Khối hạch ngực tập trung thành chuỗi + Chuỗi hạchk TK bụng - Tìm chi tiết cơ quan TK trên mẫu mổ. - Chú thích vào hình 23.3C - Bước 2: HS tiến hành quan sát: - HS tiến hành theo các nội dung đã hướng dẫn. - GV đi đến các nhóm kiểm tra việc thực hành của hs, hổ trợ các nhóm yếu, chửa sai sót ( nếu có) - HS chú qs đến đâu ghi chép đến đó. - Bước 3: Viết thu hoạch:
  4. - Hoàn thành bảng ý nghĩa đặc điểm các lá mang ở nội dung 1 - Chú thích các hình 23.1B; 3.3B,C; thay các chữ số. IV. Kiểm tra, đánh giá: (5’) - Nhận xét tinh thần thái độ của các nhóm trong giờ thực hành. - Đánh giá mâũ mổ của các nhóm . - GV căn cứ vào kĩ thuật mổ và kết quả bài thu hoạch để cho điểm các nhóm. - Các nhóm dọn vệ sinh. V. Dặn dò: (1 ‘) - Sưu tầm tranh ảnh một số đại diện của giáp xác. - Kẻ phiếu học tập và bảng sgk ( T81) vào vở BT. 
nguon tai.lieu . vn