Xem mẫu

  1. Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được đặc điểm cơ bản để phân biệt ĐV với TV & đặc điểm chung của ĐV, nắm được sơ lược cách phân chia giới ĐV. - Rèn luyện cho hs khả năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp & hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức học tập & yêu thích bộ môn. B. Phương pháp: So sánh, phân tích, hoạt động nhóm. C. Chuẩn bị: 1.GV: Tranh hình 2.1; 2.2 sgk 2.HS: Nghiên cứu bài ở nhà D. Tiến trình lên lớp: I. ổn định : ( 1’) 7A: 7B: II. Bài cũ: III. Bài mới:
  2. 1. Đặt vấn đề:(1’) Nếu đem so sánh con gà với cây bàng thì ta thấy chúng khác nhau hoàn toàn.Xong chúng đều là cơ thể sống  Phân biệt chúng bằng cách nào? 2. Triển khai bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1:(10’) 1.Đặc điểm chung của động vật a.Vấn đề 1: So sánh ĐV với TV - GV y/c hs qs hình 2.1 & thực hiện lệnh (T9) sgk - GV kẻ bảng 1 lên bảng để hs chửa bài. (Gọi nhiều nhóm hs  gây hứng thú) - GV nhận xét & thông báo kết quả - GV tiếp tục y/c hs thảo luận 2 câu hỏi sgk (T9) phần I - HS dựa vào kết quả bảng 1 thảo luận: +Giống nhau:ctạo từ TB, lớn lên, sinh sản +Khác nhau: Di chuyển, dị
  3. dưỡng,tk,giác quan, thành TB. - GV cho đại diện nhóm trả lời b.Vấn đề 2: Đặc điểm chung của ĐV - GV y/c hs thực hiện lệnh mục II (T10) -Động vật có những đặc điểm phân ( HS chọn 3 đặc điểm cơ bản của ĐV) biệt với thực vật. -GV ghi câu trả lời lên bảng & phần + Có khả năng di chuyển bổ sung + Có hệ thần kinh và giác quan - GV thông báo đáp án đúng: ô 1, 4, 3 + Chủ yếu dị dưỡng - GV y/c hs rút ra kết luận 2. Sơ lược phân chia giới động vật - Có 8 ngành ĐV: + ĐVKXS : 7 HĐ2: (10’) ngành - GV gọi 1 hs đọc thông tin  mục III + ĐVCXS : 1 sgk (T10) & gv giới thiệu : ngành + Giới ĐV chia thành 20 3. Vai trò của ĐV ngành(h:2.2sgk) + Chương trình SH7 có 8 ngành cơ bản
  4. HĐ 3: (10’) - GV y/c nhóm hs đọc thông tin & - ĐV mang lại lợi ích nhiều mặt cho thực hiện lệnh  sgk (T11) con người tuy nhiên một số loài có - GV kẻ sẳn bảng 2 để hs chửa bài hại. - GV gọi hs lên bảng ghi kết quả vào bảng - ĐV có quan hệ với đs con người ntn? - Y/C hs rút ra kết luận về vai trò của đv 3.Kết luận chung, tóm tắt:(1’) HS đọc kết luận sgk IV. Kiểm tra, đánh giá: (11’) GV cho hs trả lời câu hỏi 1 & 3 sgk (T12) V. Dặn dò: (1’) - Học bài & đọc mục ‘ Có thể em chưa biết’ - Chuẩn bị : Tìm hiểu đs đv xung quanh: Ngâm rơm cỏ khô vào bình nước trước 5 ngày. Váng nước ao, hồ, rễ bèo nhật bản. 
nguon tai.lieu . vn