Giáo án môn Khoa học lớp 5: Nhôm

  • 05/11/2018 02:44:34
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Giáo án môn Khoa học lớp 5: Nhôm trình bày một số tính chất cơ bản của nhôm; công dụng của nhôm và hợp kim của nhôm; cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm. một số tính chất cơ bản của nhôm; công dụng của nhôm và hợp kim của nhôm; cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.42 M, số trang : 3 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ