Xem mẫu

  1. Bài 26 : ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA (1 TIẾT) I / MỤC TIÊU : Biết được công dung, cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách nối dây động cơ không đồng bộ ba pha. II / CHUẨN BỊ : 1. Nội dung : _ Nghiên cứu kỹ bài 26 SGK. - Đọc tài liệu tham khảo liên quan. 2. Đồ dùng dạy học : - Tranh vẽ các hình 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5, 26-6 SGK. - Lá thép stato và rôto của động cơ không đồng bộ. III / TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : 1. Cấu trúc và phân bổ bài giảng : Bài học gồm bốn nội dung : - Khái niệm và công dụng động cơ không đồng bộ ba pha. - Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha. - Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha. - Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha. Trọng tâm : Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha. 2. Các hoạt động dạy học : Thời NỘI DUNG BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ gian 10ph Hoạt động 1: Khái niệm và công dụng -Em hiểu thế nào là động cơ không đồng bộ? động cơ : -Nêu ứng dụng của một số động cơ không đồng bộ ba p -K/niệm : Động cơ xoay chiều ba pha có tốc em biết? độ quay của rôto(n) nhỏ hơn tốc độ quay(n1) của từ trường dòng điện cấp cho động cơ gọi là động cơ không đồng bộ 3 pha. - Công dụng : Động cơ dược sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, và đời sống.
  2. 15ph Hoạt động 2 : Cấu tạo của động cơ : GV giới thiệu sơ lược cấu tạo động cơ? Gồm 2 bộ phận chính: Stato, roto, ngoài ra -Lõi thép rôto và stato được làm bằng vật liệu gì? Hình có vỏ máy, nắp máy… của chúng ra sao? 1/ Stato(phần tĩnh): - Các đầu dây quấn stato được nối ra ngoài hộp đấu dây a) Lõi thép : Là các lá thép kỹ làm gì? thuật điện(Hình26-3 SGK).Mặt - Có mấy loại rôto ? trong có rãnh đặt dây quấn. b) Dây quấn : Là dây đồng được phủ sơn cách điện, gồm ba pha dây quấn : AX, BY, CZ đặt trong rãnh theo quy luật nhất định. 2/ Rôto(phần quay): a) Lõi thép: Là các lá thép kỹ thuật . Mặt ngoài xẻ rãnh(Hình 26-2) đặt dây quấn b) Dây quấn : GV giới thiệu 2 loại rôto. - Kiểu rôto lồng sóc : Dạng hình 26-5a, ký hiệu hình 26-5b. - Kiểu rôto dây quấn : Dạng hình 26-6a, ký hiệu hình 26-6b. Hoạt động 3 : Nguyên lý làm việc : Khi có từ trường biến thiên quét qua cuộn dây, trong cu 12ph Cho dòng ba pha vào ba dây quấn stato sẽ xuất hiện đại lượng vật lý nào? (ec). sẽ có từ trường quay quét qua ba dây Nếu cuộn dây kín mạch, trong cuộn dây xuất hiện đại l quấn của rôto.Lực tương tác điện, từ vật lý nào?(i). tạo ra mô men quay , kéo rôtoquay theo Khi dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trườn từ trường với tốc độ xuất hiện đại lượng vật lý nào? (Ft). n< n1 Tại sao tốc độ quay không như nhau ? Nếu tốc độ quay Theo công thức: n1= 60f/p (vg/ph) nhau thì sao ? Trong đó : n1 làtốc độ của từ trường quay f là tần số dòng điện (Hz) p là số đôi cực từ. Tốc độ trượt : n2 = n1 – n n1 − n Tỉ số s= n1 n2 = gọilà hê số n1 trượt tốc độ. Bình thường :s =0,02-0,06 Hoạt động 4 : Cách đấu dây Hộp đáu dây đặt ở vỏ động cơ hình26-7a Cách đấu dây kiểu hình sao hình26-7b
  3. Cách đấu dây kiểu hình tam giác26-7c Tùy thuộc điện áp lưới điện và bcấu tạo động cơ mà chọn cách đấu dây cho phù hợp. Để đổi chiều quay động cơ , ta có thể đảo 2 pha bất kỳ. Hoạt động 5 : Tổng kết, đánh giá, và dặn dò. GV có thể đặt một số câu hỏi phụ khác và giải thích một số thắc mắc của HS . TLĐ