Xem mẫu

  1. THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:- Biết cách xác định công suất của các dụng cụ điện 2. Kĩ năng: - Xác định được công suất của các dụng cụ điện 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: 1. GV: - Vôn kế, ampe kế, biến trở, công tắc, nguồn điện. 2. HS: Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 500mA và ĐCNN 10mA Vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN 0,1V Nguồn điện, quạt điện, công tắc, dây dẫn Biến trở, báo cáo thực hành. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu các công thức tính công suất điện của dụng cụ điện mà em biết? Đáp án: công suất của dụng cụ điện có thể được tính theo các công th ức sau: U2 A p = U .I = I 2 .R = ; p= R t 3. Bài mới:
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Nội dung thực hành. I. Nội dung và trình tự thực hành. GV: hướng dẫn các nhóm HS nội dung và 1. Xác định công suất suất của trình tự thực hành bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau: HS: nắm bắt thông tin HS: chẩn bị dụng cụ để thực hành 2. Xác định công suất của quạt điện: Hoạt động 2: Thực hành. II. Thực hành. HS: tiến hành thực hành theo hướng dẫn GV: quan sát và giúp đỡ các nhóm thực hành. Mẫu : Báo cáo thực hành sủa các lỗi HS mắc phải HS: thực hành và lấy kết quả ghi vào báo cáo thực hành. 4. Củng cố: (4’)
  3. - Giáo viên hệ thống hóa lại các nội dung thực hành - Nhận xét giờ thực hành. 5. Hướng dẫn học ở nhà: (1’) - Học bài và làm lại báo cáo thực hành - Chuẩn bị cho giờ sau.