Xem mẫu

  1. Giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết 755/2005/NQ- UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Đề nghị công nhận nhà đất được để lại) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Công ty Quản lý kinh doanh nhà. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:  50 ngày làm việc (kể từ ngày cấp biên nhận) đối với trường hợp nhà đất được để lại đủ điều kiện giải quyết theo Điều 8 Nghị quyết số 755/2005/ NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 40 ngày làm việc (kể từ ngày cấp biên nhận)
  2. đối với trường hợp nhà đất được để lại không đủ điều kiện giải quyết theo Điều 8 Nghị quyết số 755/2005/ NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.giải quyết theo Điều 8 Nghị quyết số 755/2005/ NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 40 ngày làm việc (kể từ ngày cấp biên nhận) đối với trường hợp nhà đất được để lại không đủ điều kiện giải quyết theo Điều 8 Nghị quyết số 755/2005/ NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 2. Bước 2 Người dân đến nộp đơn trực tiếp tại Phòng tiếp công dân- Sở Xây dựng địa chỉ: 60 Trương Định, phường 7, Quận 3. Thời gian
  3. Tên bước Mô tả bước nhận hồ sơ tại Phòng Tiếp công dân Sở Xây dựng: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần; - Đối với người dân nộp hồ sơ: Nếu không phải là người đứng đơn trực tiếp đến nộp, cử người đi thay phải có văn bản ủy quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng nhà nước, xuất trình giấy Chứng minh nhân dân; - Đối với Cán bộ tiếp công dân: Kiểm tra hồ sơ do người dân cung cấp: + Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Cán bộ nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận hồ sơ cho người dân; + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cán bộ tiếp dân hướng dẫn cho người dân bổ sung. Khi nội dung đơn giải quyết xong, người dân sẽ nhận kết quả qua 3. Bước 3 đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. Mẫu đơn theo quy định (có xác nhận); 2. Giấy tờ có liên quan đến chủ quyền nhà đất (có chứng thực) 3. Hộ khẩu và chứng minh nhân dân (có chứng thực) Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị công nhận quyền sở hữu nhà ở và Kế hoạch số 9748/KH- 1. quyền sử dụng đất ở SXD-TT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn