Xem mẫu

  1. Giải pháp tăng vốn từ nhà đầu tư không chính thức ! Sự khốn khổ là trong các chi tiết khi nhận và vạch kế hoạch để xử lý số tiền từ bạn bè, gia đình và những người đầu tư có lòng tốt. Không quan trọng việc bạn đang tăng vốn từ ai và liệu dưới hình thức nợ hay quỹ cổ phần thì bạn sẽ phải đối mặt với viễn cảnh của những thoả thuận tài chính mà được viết có lợi cho nhà đầu tư hơn so với nhà doanh nghiệp. Những thoả thuận này được sử dụng bởi nhiều nhà đầu tư không chính thức qua nhiều năm thì sẽ trở thành hình ảnh phản chiếu của các thoả thuận dễ dàng cho nhà đầu tư được sử dụng bởi các công ty đầu tư vốn mạo hiểm. Do đó quan trọng để biết được sự khác biệt giữa cái gì là có thể
  2. chịu đựng được và cái gì là không thể chịu được khi lập kế hoạch cho một vấn đề về tài chính đặc biệt là trong giai đoạn khởi đầu khi sức mạnh đàm phán của bạn thường là yếu hơn so với các nhà đầu tư. Nguyên tắc chỉ đạo của bạn nên là: Hãy nhìn vào trong quả cầu pha lê của bạn và lựa chọn nhà đầu tư đầu tiên của bạn một cách cẩn thận. Không nên đồng ý với các điều khoản mà sẽ giới hạn hay hạn chế hoàn toàn khả năng của bạn trong việc phát triển công ty hay thu hút thêm các nhà đầu tư. Khi tăng vốn từ các nhà đầu tư có lòng tốt hay họ hàng và bạn bè, các điều khoản mà được thoả thuận bởi nhà đầu tư đầu tiên của bạn trong một chu kỳ tài chính có xu hướng trở thành các điều khoản mà sẽ
  3. kéo dài cho toàn bộ chu kỳ. Tương tự như vậy, các điều khoản mà bạn đồng ý trong chu kỳ đầu tiên của bạn sẽ đặt ra phạm vi hoạt động cho các chu kỳ sau đó. Và việc từ bỏ quá nhiều có thể quay ngược trở lại làm tổn thương bạn và doanh nghiệp của bạn. Do đó đây là một số lời khuyên về việc đề phòng cái gì để có được một vụ giao dịch có lợi cho bạn: Không trao những quyền theo tỷ lệ cho những nhà đầu tư đầu tiên của bạn. Nếu nhà đầu tư đầu tiên của bạn (hay luật sư của ông ta hoặc bà ta) thương lượng về những quyền theo tỷ lệ (có nghĩa là nhà đầu tư đó được trao quyền để duy trì quyền sở hữu trong công ty thông qua các chu kỳ đầu tư tương lai) thì tất cả các nhà đầu tư trong chu kỳ đó cũng có thể muốn những quyền đó…
  4. ngay cả khi phần lớn họ đều không muốn nếu không họ đã yêu cầu chúng. Mặc dù các dự phòng chống lại sự mất giá trị là sự quan tâm của những nhà đầu tư ban đầu thì chúng lại trở nên phiền hà đối với những nhà đầu tư sau này. Do đó bạn sẽ cần phải cân đối lại những nhu cầu của các nhà đầu tư ban đầu của bạn để bảo vệ tiền góp vốn của họ trong công ty chống lại việc công ty của bạn trông sẽ hấp dẫn như thế nào đối với các nhà đầu tư có tính chất tổ chức sau này. Tránh việc trao quyền được can thiệp quá mức cho quá nhiều người. Tâm lý theo sau người lãnh đạo được mô tả ở trên đặc biệt trở nên khó giải quyết khi bạn từ bỏ sự kiểm soát đối với doanh nghiệp và yêu cầu nhà đầu tư đồng ý cho các quyết định kinh doanh. Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể thấy bản thân
  5. mình trong tư thế buồn tẻ và tốn thời gian cho các chữ ký cần thiết từ tất cả hoặc phần lớn các cổ đông của bạn để đưa ra các quyềt định tài chính tương lai hoặc những lựa chọn quản lý - tất cả bởi vì bạn đã trao những quyền đó cho nhà đầu tư đầu tiên của bạn. Tương tự, một số nhà đầu tư sẽ muốn các báo cáo chi tiết trên cơ sở hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý. Nên đồng ý chỉ với một khi nó dường như là cần thiết. Tốn nhiều thời gian cho việc chuẩn bị và gửi những báo cáo, và cho việc yêu cấu và thu thập các chữ ký có thể không phải là cách sử dụng tốt nhất thời gian của bạn. Thận trọng với bất kỳ những hạn chế nào được đặt vào tiền đền bù quản lý. Trong nhiều năm trước, nhóm nhà đầu tư có lòng tốt đã bắt đầu “trên tầm với” bằng cách thêm vào các điều khoản
  6. trong các thoả thuận tài chính mà hạn chế tiền lương của ban quản lý cấp cao. Trong khi những hạn chế kiểu này có thể có ý nghĩa cho các doanh nghiệp đang hết tiền hoặc các doanh nghiệp mà trong đó ban giám đốc quá thoải mái với ban quản lý cấp cao, thì các nhà doanh nghiệp nên thận trọng với việc đồng ý những hạn chế như vậy. Những hạn chế tuỳ tiện trong việc bạn có thể trả cho những người làm thuê hàng đầu của bạn bao nhiêu có nghĩa là bạn đang hạn chế khả năng của bạn để thu hút những người tốt nhất vào thời điểm bạn cần họ nhất. Thay vào đó cái mà bạn có thể làm là đồng ý thành lập một uỷ ban đền bù cho doanh nghiệp mới của bạn và xem xét lại các khoản lương như là một phần của tổng ngân sách. Yêu cầu một giai đoạn chữa trị. Để bảo vệ bản thân họ, các nhà
  7. đầu tư có thể muốn bạn đồng ý với các điều khoản và những tuyên bố về công ty của bạn mà có thể là khó khăn cho một công ty mới thành lập bị thiếu vốn để chấp nhận. Những điều này có thể bao gồm những tuyên bố về mọi thoả thuận pháp lý mà doanh nghiệp của bạn đã từng tham gia, và những sự đảm bảo rằng công ty của bạn tuân thủ tất cả các luật, những sự cho phép và những quy định ở mọi bang. Phần lớn các thoả thuận sẽ chỉ ra rằng bạn sẽ bị vỡ nợ theo thoả thuận nếu như bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của nó. Đồng ý với những điều khoản có tầm ảnh hưởng rộng như vậy thường sẽ là khó khăn đối với các nhà doanh nghiệp lương thiện. Một cách để giải quyết vấn đề này là đảm bảo rằng bạn có một “giai đoạn chữa trị” trong các thoả thuận tài chính của bạn. Bạn
  8. nên thương lượng một giai đoạn chữa trị khoảng từ 2 đến 4 tuần để cho phép bản thân mình có thời gian sửa chữa những sai lầm của bạn. Miếng đệm này sẽ cho bạn thời gian mà bạn cần để tìm ra giải pháp hoặc một nhà đầu tư “hiệp sĩ trắng” nếu như bạn bị nguy hiểm. Hạn chế những hạn chế về cổ phần của bạn. Về mặt lịch sử, bạn bè, gia đình và những nhà đầu tư có lòng tốt sẽ không yêu cầu thêm vào những sự hạn chế về việc bán các cổ phiếu được sở hữu bởi những người sáng lập hoặc của đội quản lý. Những hạn chế này thường đã được thêm vào trong các chu kỳ vốn mạo hiểm của việc tài trợ mà vẫn giữ những người sáng lập hoặc đội quản lý như là một sự cần thiết để làm cho việc kinh doanh có hiệu quả.
  9. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng các nhóm nhà đầu tư có lòng tốt đã bắt đầu yêu cầu những hạn chế này thậm chí cả trong các chu kỳ đầu tiên. Trong khi không chắc chắn rằng các cổ phần của những người sáng lập có nhiều giá trị thị trường trong những chu kỳ đầu tiên và cũng không có khả năng rằng ai đó sẽ muốn mua chúng thì việc đồng ý với những hạn chế như vậy không phải là một ý kiến tốt. Nếu bạn biết rằng bạn có kế hoạch tăng thêm vốn thì việc có được những cổ phần không bị hạn chế thường lạ một trong những mảnh vỡ thoả thuận của bạn với các nhà đầu tư tương lai. Khi tăng vốn từ bất kỳ kiểu nhà đầu tư nào thì một ý kiến tốt là nói chuyện với luật sư của bạn về việc liệu ông ta hoặc bà ta
  10. đang xem xét thị trường vốn có lợi cho nhà đầu tư hoặc có lợi cho nhà doanh nghiệp. Nếu nó không có lợi thì kinh nghiệp cần kiên nhẫn chỉ ra rằng xu hướng sẽ luôn luôn đổi hướng.