Xem mẫu

  1. Giải pháp điều khiển nâng hạ, truyền động hệ thống cân trục tháp dùng biến tần Hyundai N700 Series và PLC S7-300 (Phần cuối) Giải pháp điều khiển nâng hạ, truyền động hệ thống cân trục tháp dùng biến tần Hyundai N700 Series và PLC S7-300 (Phần I) Tính toán lựa chọn cho bộ điều khiển lập trình PLC Với bộ lập trình trung tâm đòi hỏi độ chính xác,tính ổn định và khả năng thay đổi linh hoạt cho người lập trình và kết hợp với bộ Màn hình OP3 tối ưu nhất thì bộ lập trình PLC CPU 224 của SIEMENS là giảI pháp tối ưu nhất. Thiết bị bảo vệ Bố trí thiết bị
  2. Đặc tuyến tảI trọng và tầm vươn:
  3. Hạn chế góc quay Để tăng tính an toàn, bộ hạn chế góc quay được bố trí nhiều cấp bảo vệ, tín hiệu được đưa tới bộ PLC xử lý các trạng thái: quay cần , giảm tốc độ, dừng hẳn đảm bạo độ an toàn và ổn định cao.
  4. Hạn chế chiều cao nâng. Để đảm bảo an toàn cho kết cấu cơ khí, bộ hạn chế chiều cao nâng trong cần trục tháp là thiết bị không thể thiếu, có nhiều cách bố trí và nhiều phương án cho phương pháp nay. QS đưa ra phương án sử dụng bộ DXZ với 3 cấp bảo vệ: Bảo vệ giảm tốc độ, dừng an toàn và bảo vệ sự cố khi lắp sai chiều động cơ. Hạn chế góc nâng cần. Tín hiệu từ cảm biến đo góc nâng cần được PLC xử lý với 2 chức năng:  Bảo vệ góc nâng.  Đo tầm vươn của cần
  5. Báo gió
nguon tai.lieu . vn