Xem mẫu

  1. Gi i nhi t ngày hè có th kh c ph c tình tr ng nóng trong ngư i vào mùa hè, ngư i xưa ã s m bi t s d ng các ch t có tính thanh nhi t mà l i thanh m (d tiêu hóa). H t ư i ươi
  2. Dư i ây xin gi i thi u m t s cách d ki m, d làm, l i ti n l i, hi u qu có th ng d ng trong nh ng ngày hè nóng n c này. Do nóng nhi t có th gây ch y máu cam tr nh : l y h t ư i ươi sao vàng, n u l y nư c cho tr u ng thay nư c trong ngày. Tr m n nh t do nóng: L y h t ư i ươi ngâm nư c, l y chút nư c này tr n v i cơm cùng vài h t mu i p lên m n nh t, ngày 1 l n. Tr táo bón do nhi t: L y 10 h t ư i ươi, u ng vào sáng s m lúc ói. Gi i c, thanh nhi t khi n ng nóng: L y b t s n dây v a pha vào trong m t ly nư c sôi ngu i, r i cho ít ư ng phèn khu y tan u ng, có th u ng vài l n trong ngày. Gi i nhi t c cho tr : N ng nóng làm tr luôn b t r t khó ch u, dùng ngò rí tươi n u l y nư c cho tr u ng. M i l n u ng cho vào ít ư ng phèn. Công hi u gi i c hay. Gi i c tr i n ng nóng: khi n d m hôi, da ng a ngáy, khô. gi i c dùng b công anh 30g, cây l b n 30g, cát căn (b t s n dây) 50g, n u cùng l y nư c u ng trong ngày.
  3. Ho khan do n ng nóng (có th khô và nóng c ): Dùng kim ngân hoa 30g, cúc hoa 30g, cam th o 10g, cho hãm trong bình kín, l y nư c u ng thay trà trong ngày. Tr nóng ngư i, ti u vàng: C tranh 30g, mã 30g, b công anh 30g; n u l y nư c u ng trong ngày. Hay dùng u xanh n u cùng ư ng phèn l y nư c u ng trong ngày. Dùng nư c gi i nhi t, c: L y mu i ăn cùng v i ư ng phèn v i t l 20g ư ng phèn cho vào 5 h t mu i, hòa trong 250ml nư c sôi ngu i, chia ra u ng trong ngày. Lo i nư c này có mu i ăn nên có kh năng b i ph i n gi i trong cơ th khi tr i n ng nóng v a m hôi kéo theo c nư c và mu i, v a khát nư c u ng r t t t.
nguon tai.lieu . vn