of x

Giải bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch SGK Toán 7 tập 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 7 | FileSize: 0.65 M | File type: PDF
4 lần xem

Tài liệu Giải bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch SGK Toán 7 tập 1 sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức của bài học và dễ dàng trong việc giải các bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

Bình luận

Nội dung

Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích Giải bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch SGK Toán 7 tập 1 bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Đại lượng tỷ lệ nghịch SGK Toán 7 tập 1

Bài 16 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch trang 60 SGK Toán 7 tập 1 (Đại số)

a)
       x    
      1     
       2     
      4     
      5      
       8      
  y
120
60
30
24
15
b)
       x      
      2     
      3       
       4       
        5     
           6         
y
30
20
15
12,5
10

Đáp án và hướng dẫn giải bài 16:

a) Ta có: 1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 =8.15 (= 120)
Nên x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.
b) Vì 5.12,5 ≠ 6.10 nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.

Bài 17 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch trang 61 SGK Toán 7 tập 1 (Đại số)

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống sau đây:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 17:
Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x1y1 = x2y2 = x3y3 = …= a
Trong bảng x.y = 10.1,6 = 16. Từ đó ta có bảng sau:
 
       x    
      1     
        2      
       -4     
       6      
         -8      
      10      
y
16
8
-4
-2
1,6

Bài 18 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch trang 61 SGK Toán 7 tập 1(Đại số)

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 18:
Với cùng một cánh đồng nến số người làm cỏ hết cánh đồng đó và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Gọi số giờ để 12 người cùng làm cỏ hết cánh đồng là x.Theo tính chất của đại lượng tỉ ệ nghịch, ta có:  Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờ.

Bài 19 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch trang 61 SGK Toán 7 tập 1 (Đại số)

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại 2 bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 19:
Gọi số lượng mét vải loại II mua được là x (x > 0)
Vì cùng số tiền nên giá tiền 1 m vải và số lượng mét vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Theo bài ra ta có:
51/x = 85/100
Vậy x = 51.100/85 = 60
Đáp số: 60m

Để tham khảo nội dung còn lại của Giải bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch SGK Toán 7 tập 1, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang TaiLieu.VN và tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Hàm số SGK Toán 7 tập 1

1076708

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm