of x

Giải bài tập Mặt phẳng toạ độ SGK Toán 7 tập 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 48 | Page: 6 | FileSize: 0.70 M | File type: PDF
48 lần xem

Giải bài tập Mặt phẳng toạ độ SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh nắm vững nội dung bài học và biết cách giải các bài tập khác nhau trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

Bình luận

Nội dung

Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích Giải bài tập Mặt phẳng toạ độ SGK Toán 7 tập 1 bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Luyện tập hàm số SGK Toán 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết mặt phẳng tọa độ

1. Mặt phẳng toạ độ

Trên mặt phẳng, nếu hai trục OX, Oy vuông góc và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục số, thì ta gọi hệ trục toạ độ Oxy.

Ox và Oy gọi là các trục toạ độ

– Trục nằm ngang Ox gọi là trục hoành

– Trục thẳng đứng Oy gọi là trục tung.

Giao điểm O gọi là gốc toạ độ. Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ Oxy.

2. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ

– Trên mặt phẳng toạ độ, mỗi điểm M xác định một cặp số (x0; y0). Ngược lại mỗi cặp số (x0; y0) xác định vị trí của một điểm M.

– Cặp số (x0; y0) gọi là toạ độ của điểm M; xlà hoành độ và y0 là tung độ của điểm M

B. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 7 tập 1 Bài: Mặt phẳng tọa độ – Chương 2 đại số 8 trang 67, 68.

Bài 32 Mặt phẳng tọa độ trang 67 SGK Toán 7 tập 1 – Đại số

a) Viết toạ độ các điểm M, N, P, Q trong hình 19.
b) Em có nhận xét gì về toạ độ của các cặp điểm M và N. P và Q.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 32:
a) M(-3; 2); N(2; -3); Q(-2; 0); P(0; -2)
b) Ta thấy hoành độ của điểm M chính là tung độ của điểm N, và tung độ của M chính là hoành độ của N.

Bài 33 Mặt phẳng tọa độ trang 67 SGK Toán 7 tập 1 – Đại số

Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm A(3;-1/2); B(-4; 2/4); C(0; 2,5).
Đáp án và hướng dẫn giải bài 33:
  
  

Bài 34 Mặt phẳng tọa độ trang 68 SGK Toán 7 tập 1 – Đại số

a) Một điểm bất kỳ trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?
b) Một điểm bất kỳ trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu?
Đáp án bài 34:
a) Một điểm bất kỳ trên trục hoành có tung độ bằng 0.
b) Một điểm bất kỳ trên trục tung có hoành độ bằng 0.

Để xem đầy đủ nội dung của Giải bài tập Mặt phẳng toạ độ SGK Toán 7 tập 1, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang TaiLieu.VN để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Hàm số y=ax (a # 0) SGK Toán 7 tập 1

1076707

Sponsor Documents