of x

Giải bài tập Đơn thức đồng dạng SGK Toán 7 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 49 | Page: 4 | FileSize: 0.65 M | File type: PDF
49 lần xem

Giải bài tập Đơn thức đồng dạng SGK Toán 7 tập 2 là tài liệu tóm tắt trọng tâm chính của bài học về định nghĩa và quy tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng của bài học. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức và rèn luyện giải bài tập.

Bình luận

Nội dung

Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo đoạn trích Giải bài tập Đơn thức đồng dạng SGK Toán 7 tập 2 dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Đơn thức SGK Toán 7 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết: Đơn thức đồng dạng

1. Đơn thức đồng dạng

Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Chú ý: Mọi số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng với nhau.

2. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

B. Đáp án và giải bài Đơn thức đồng dạng Sách giáo khoa trang 34,35 Toán 7 tập 2.

Bài 15 Đơn thức đồng dạng trang 34 SGK Toán 7 tập 2 – Đại số

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:
5/3x2y; xy2; -1/2 x2y; -2 xy2; x2y; 1/4xy2; – 2/5 x2y; xy.
Hướng dẫn giải bài 15:
Các nhóm đơn thức đồng dạng là:
Nhóm 1:
5/3 x2y; – 1/2 x2y; x2y; – 2/5 x2y;
Nhóm 2: xy2; -2 xy2; 1/4 xy2;
Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

Bài 16 Đơn thức đồng dạng trang 34 SGK Toán 7 tập 2 – Đại số

Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2; 55xy2 và 75xy2
Hướng dẫn giải bài 16:
Tổng của 3 đơn thức là:
25xy2 + 55xy2 + 75xy= (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2.

Bài 17 Đơn thức đồng dạng trang 35 SGK Toán 7 tập 2 – Đại số

Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:
Hướng dẫn giải bài 17:
A = 3/4x5y .
Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đơn thức:
Vậy A = – 3/4 tại x = 1 và y = -1.

Các em vui lòng đăng nhập website TaiLieu.VN để download Giải bài tập Đơn thức đồng dạng SGK Toán 7 tập 2 về máy tham khảo thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Luyện tập đơn thức đồng dạng SGK Toán 7 tập 2

1076697

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm