of x

Giải bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ SGK Toán 7 tập 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 6 | FileSize: 0.90 M | File type: PDF
5 lần xem

Giải bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ SGK Toán 7 tập 1 sẽ là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo!

Bình luận

Nội dung

Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo đoạn trích Giải bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ SGK Toán 7 tập 1 dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Tập hợp Q các số hữu tỉ SGK Toán 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Cộng trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:

 ( a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó

2. Quy tắc ” chuyển vế”

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có:

x + y = z ⇒ x = z-y

B. Giải bài tập trong Sách giáo khoa trang 10 – Toán 7 tập 1

Bài 6: Cộng, trừ số hữu tỉ (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tính:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 6

Bài 7: Cộng, trừ số hữu tỉ (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới các dạng sau đây:
a) -5/16 là tổng của hai số hữu tỉ âm . Ví dụ 
b) -5/16 là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ:
Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ
Đáp án và hướng dẫn giải bài 7
Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:
Để tham khảo Giải bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ SGK Toán 7 tập 1 dễ dàng hơn, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website TaiLieu.VN để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Nhân chia số hữu tỉ SGK Toán 7 tập 1
1076703

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm