Xem mẫu

A. Tóm tắt lý thuyết về Khái niệm về mạch điện tử điều khiển SGK Công nghệ 12

I. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

1. Khái niệm

 • Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được gọi là mạch điện tử điều khiển.

2. Sơ đồ khối:

 • MĐTĐK: mạch điện tử điều khiển.

 • ĐTĐK : đối tượng điều khiển.

 • Hồi tiếp có thể có cũng có thể không có trong mạch

II. Công dụng

 • Công dụng của mạch điện tử điều khiển được dùng để chế tạo các thiết bị điều khiển:

  • Điều khiển tín hiệu.

  • Tự động hoá các máy móc, thiết bị.

  • Điều khiển trò chơi, giải trí.

  • Điều khiển các thiết bị dân dụng.

  • Và nhiều ứng dụng khác nữa.

III. Phân loại

1. Theo công suất

 • Công suất lớn.

 • Công suất nhỏ.

2. Theo chức năng

 • Điều khiển tín hiệu.

 • Điều khiển tốc độ.

3. Theo mức tự động hoá

 • Điều khiển bằng mạch rời.

 • Điều khiển bằng vi mạch.

 • Điều khiển bằng vi xử lí có lập trình.

 • Điều khiển bằng phần mềm máy tính

B. Bài tập SGK về Khái niệm về mạch điện tử điều khiển SGK Công nghệ 12

Dưới đây là 2 bài tập về Khái niệm về mạch điện tử điều khiển SGK Công nghệ 12

Bài tập 1 trang 57 SGK Công nghệ 12
Bài tập 2 trang 57 SGK Công nghệ 12

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài Thiết kế mạch điện tử đơn giản SGK Công nghệ 12 

>> Bài tiếp theo: Giải bài Mạch điều khiển tín hiệu SGK Công nghệ 12