Xem mẫu

A. Tóm tắt lý thuyết về Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều SGK Công nghệ 12

I. Khái niệm, phân loại mạch điện tử

1. Khái niệm :

 • Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với các bộ phận nguồn,dây dẫn để thực hiện một chức năng nào đó trong kỹ thuật điện tử.

2. Phân loại:

 • Có nhiều cách phân loại khác nhau , về cơ bản được phân theo 2 cách :

 • Cách 1: Theo chức năng và nhiệm vụ:

  • Mạch khuyêch đại.

  • Mạch tao sóng hình sin.

  • Mạch tao xung.

  • Mạch nguồn chỉnh lưu lọc & ổn áp.

 • Cách 2 : Theo phương thức gia công , xử lý tín hiệu:

  • Mạch kĩ thuật tương tự (Analog)

  • Mạch kĩ thuật số (Digital)

II . Mạch chỉnh lưu và nguồn một chiều

1. Mạch chỉnh lưu :               

 • Mạch chỉnh lưu là loại mạch điện dùng Đ tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều  .

 • Các cách mắc mạch chỉnh lưu:

a. Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:

 • Ở nửa chu kỳ dương, điôt phân cực thuận, dòng điện 1 → điôt Đ →  Rtải  →2.

 • Ở nửa chu kỳ âm, điôt bị phân cực ngược do đó không có dòng qua tải.

 • Nhận xét:

  • Mạch đơn giản.

  • Hiệu suất sử dụng biến áp nguồn thấp.

  • Dạng sóng ra có độ gợn lớn nên việc lọc san bằng độ gợn khó khăn

⇒ Hiệu quả  kém, thực tế ít sử dụng.

b. Mạch chỉnh lưu cả chu kì ( toàn sóng ) hình tia ( điểm giữa ).

 • Ở nửa chu kì dương, dòng 1→ Đ1 → Rtải → 2.

 • Ở nửa chu kì âm, dòng 3 → Đ2 → Rtải → 2. 

⇒ Cả 2  điôt Đ1, Đ2 luân phiên chỉnh lưu theo từng nửa chu kì.

c. Mạch chỉnh lưu cầu:

 • Ở nửa chu kỳ dương, dòng điện I → Đ1 → Rtải → Đ3 → cực âm của cuộn thứ cấp.

 • Ở nửa chu kỳ âm, dòng điện I → Đ2 → Rtải → Đ4 → cực âm của cuộn thứ cấp.             

 • Nhận xét:

  • Mạch dùng bốn điốt.

  • Biến áp nguồn không yêu cầu đặc biệt.

  • Điốt không phải chịu điện áp ngược cao.

  • Dạng sóng ra U0 có độ gợn nhỏ nên dễ lọc

⇒  Hiệu quả tốt, thực tế dùng phổ biến.

2. Nguồn một chiều :

a. Sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn :

 • Là mạch điện quan trọng trong một thiết bị điện tử

 • Có nhiệm vụ :biến đổi điện xoay chiều từ mạng lưới quốc gia thành điện một chiều có mức điện áp ổn định & công suất cần thiết  để nuôi toàn bộ các thiết bị điện tử

b. Mạch nguồn điện thực tế

B. Bài tập SGK về Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều SGK Công nghệ 12

Dưới đây là 4 bài tập về Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều SGK Công nghệ 12

Bài tập 1 trang 41 SGK Công nghệ 12
Bài tập 2 trang 41 SGK Công nghệ 12
Bài tập 3 trang 41 SGK Công nghệ 12
Bài tập 4 trang 41 SGK Công nghệ 12

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài Linh kiện bán dẫn và IC SGK Công nghệ 12 

>> Bài tiếp theo: Giải bài Mạch khuếch đại - mạch tạo xung SGK Công nghệ 12