Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Tên thủ tục : Gia hạn giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : Gia hạn giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông . Thủ tục - Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn trước 60 ngày giấy phép hết hạn. - Hồ sơ xin gia hạn phải nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông. - Trình tự thực hiện: - Vụ Viễn thông chủ trì thẩm định theo phân công của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Hết thời hạn quy định, Bộ sẽ gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp nếu đủ điều kiện; Từ chối gia hạn, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp nộp đơn biết. - Nộp hồ sơ xin gia hạn trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn Du- Hà Nội - Cách thức thực hiện; - Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không vượt quá một năm. - Đơn xin gia hạn giấy phép của doanh nghiệp; - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư; - Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; - Báo cáo tình hình hoạt động gồm các nội dung chính như sau : + Nội dung kinh doanh bao gồm: * Loại hình dịch vụ; * Phạm vi cung cấp dịch vụ; * Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; * Giá cước; * Dự báo và phân tích thị trường, doanh thu; * Tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh phí cho từng giai đoạn; - Thành phần, số lượng hồ * Hình thức đầu tư, phương án huy động vốn; sơ: * Nhân lực; + Nội dung kỹ thuật bao gồm: * Cấu hình mạng lưới, thiết bị bao gồm cả phần chính và phần dự phòng; * Phân tích năng lực mạng lưới, thiết bị; * Dung lượng các đường truyền dẫn; * Tài nguyên thông tin tương ứng; * Trang thiết bị và biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; - Cam kết thực hiện xin gia hạn giấy phép để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng và các quy định quản lý về viễn thông. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao) - Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép, tiến hành thẩm định và xét gia hạn giấy phép trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Thời hạn giải quyết: + Trường hợp từ chối gia hạn giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp nộp đơn biết. - Đối tượng thực hiện thủ Tổ chức tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông - Cơ quan thực hiện thủ tục - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học và hành chính: Công nghệ, Vụ Pháp chế, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Quản lý
  3. Truyền thông; Bộ Công an. - Kết quả thực hiện thủ tục Quyết định hành chính hành chính: - Lệ phí (nếu có): Bằng 50% phí thu lần đầu - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đínhKhông kèm): Căn cứ để gia hạn giấy phép: - Các nội dung của hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép phép phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển thị trường viễn thông, Internet. - Giấy phép có liên quan đến sử dụng tần số, kho số, thì giấy phép chỉ - Yêu cầu, điều kiện thựcđược xem xét cấp nếu việc phân bổ tần số, kho số có thể thực hiện hiện thủ tục hành chính (nếuđược theo đúng quy hoạch đã phê duyệt. - Có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. có): - Tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật về viễn thông. - Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không vượt quá một năm.. Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về - Căn cứ pháp lý của thủ tục viễn thông hành chính: Quyết định 215/2000/QĐ- BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.
nguon tai.lieu . vn