Xem mẫu

  1. Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyên Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí khai thác đất Quyết định số 964/QĐ-UB 1. 12.000đ/1m2/tháng công ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 2. Bước 2 Nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn
  3. Tên bước Mô tả bước đương sự hoàn thiện hồ sơ. : Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 3. Bước 3 quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin gia hạn cấp phép sử dụng lề đường 2. Bản chính giấy phép đã được cấp Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng lề Quyết định số 74/2008/QĐ- 1. đường UBND... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn