Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Cục QLCL CNTT&TT
  2. Gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến Tên thủ tục : điện Cơ quan thực hiện Cục QLCL CNTT&TT : Nội dung : Thủ tục Gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. 1. Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. 2. Nộp hồ sơ Trước thời gian hết hạn ghi trong giấy phép đã được cấp, tổ chức, cá nhân muốn gia hạn giấy phép nộp hồ sơ tại: Trụ sở chính của Cục và các Trung tâm trực thuộc Cục. a. TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN Địa chỉ: Toà nhà Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông Yên Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội b. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2 Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 – Thành phố Hồ - Trình tự thực hiện: Chí Minh c. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 3 Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản – Đà Nẵng 3. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông tiếp nhận hồ sơ, phân công kiểm tra hồ sơ đăng ký gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng của tổ chức, cá nhân. 4.Trả kết quả Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thông báo bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc gia hạn giấy phép nhập khẩu. - Trực tiếp tại trụ sở chính của Cục và các Trung tâm trực - Cách thức thực hiện; thuộc Cục. - Thông qua hệ thống bưu chính. - Công văn đề nghị gia hạn giấy phép nhập khẩu, nêu rõ lý do đề nghị gia hạn giấy phép đã được cấp (không có sẵn mẫu - Thành phần, số lượng hồ sơ: công văn); - Bản sao giấy phép nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành - Tổ chức chính: - Cá nhân a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Văn bản chấp thuận chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
  3. thi hành nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, chính: gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).
nguon tai.lieu . vn