Xem mẫu

  1. Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Theo quy định của Hội đồng NGHỊ ĐỊNH SỐ nhân dân cấp tỉnh, thành phố
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định trực thuộc trung ương 34/2008/NĐ-CP NG... Thông tư số 08/2008/TT- BLĐTBX... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định Các bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn GPLĐ tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ 1. Bước 1 sở chính của doanh nghiệp trước thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gia 2. Bước 2 hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không gia hạn GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý
  3. Tên bước Mô tả bước do Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao 3. Bước 3 động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người nước ngoài Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao 1. động Bản sao hợp đồng lao động có xác nhận của người sử dụng lao động 2. hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người 3. nước ngoài đó
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động Thông tư số 08/2008/TT- 1. của người sử dụng lao động BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không